Om Neptun Polar Senior

Styret og valgkomité

Leder

Styremedlem / sekretær

Kasserer

Valgkomitè

Valgkomitè

Tore Hugo Jensen

Mobil: 95 21 02 18

e-post: hujensen(alfakrøll)online.no

Britt Rogde

Mobil: 91 59 18 08

e-post: brogde(alfakrøll)gmail.com

Bernt Nilsen

Mobil: 90 98 52 77

e-post: bernils(alfakrøll)online.no

Hans Henrik Johnsen

Mobil: 99 55 51 23

e-post: hajoh001(alfakrøll)gmail.com

Ole Kleivnes

Mobil: 92 64 39 29

e-post: kleivnes(alfakrøll)online.no