1955


Januari 1955

/text/ - skrivet i boken

(text) – min kommentar


3 jan
tåg 8691
Storuman 5.05, 24 ax, 153 ton, bitr Sjöström, knr 25 Nilsson, lok E2 1193
Gunnarn, 24 ax, 153 ton
Åskilje, 30 ax, 243 ton
Blåviksjön, -8.19, 34 ax, 275 ton
- Lycksele 10.00
Barsele, 20 ax, 134 ton
Umgransele 8.58-9.30, 34 ax, 253 ton, /föreningsrör/

tåg 8692

Lycksele 11.13, 52 ax, 407 ton, förare Sjöström, knr 25 Nilsson, lok E2 1071
Umgransele, -13.12, 54 ax, 417 ton, /förbig 2922/
Blåviksjön, -14.03, 52 ax, 407 ton
Gunnarn 15.00-15.23, 48 ax, 381 ton
Barsele 15.45-15.55, 46 ax, 366 ton
- Storuman 16.45, /22 min sen/

5 jan
tåg 2323
Storuman 12.59, 10 ax, 76 ton, förare Lundkvist?, knr Otto Johansson, lok S1 1923
Aronsjölid 14.00-14.11, /möte 2324/
Vilhelmina 14.25-14.36, 12 ax, 86 ton
- Dorotea 15.39

tåg 8142
Dorotea 15.55, 24 ax, 236 ton, förare Lundkvist?, knr Otto Johansson, lok E10 1746
Vilhelmina, 10 ax, 94 ton
Aronsjölid, 8 ax, 73 ton
- Storuman 19.40

6 jan
tåg 2323
Storuman 13.10, förare Fackel, lok S1 1926
- (troligt byte i Vilhelmina, båda tågen sena)

tåg 2324
- , förare Fackel, lok S1 1924
- Storuman 16.05, /55 min sen/

7 jan
tåg 8542
Storuman 7.05, förare Fackel, lok E2 1241
- Slagnäs

tåg 8541
Slagnäs, förare Fackel, lok E2 957 (957 har fått sig en tur till Arvidsjaur!)
- Storuman

10 jan
tåg 8691
Storuman 5.12, 16 ax, 114 ton, förare Bertil Nilsson, knr Strömkvist, lok E2 1071
Gunnarn, -7.57, 24 ax, 164 ton
Åskilje 7.55-8.21, 26 ax, 170 ton
Lycksele 9.53-10.30, 42 ax, 253 ton
- Arvån 11.00

tåg 8692
Arvån 11.15, 450 ton, förare Bertil Nilsson, knr Strömkvist, lok E2 1128
Lycksele 11.52-12.58, 48 ax, 489 ton
Betsele 13.14-13.35, 46 ax, 468 ton
Umgransele 13.56-14.19, /möte 2795/
Åskilje 15.27-16.15, /möte 2925/
Gunnarn 16.35-17.08, 32 ax, 348 ton
Barsele 17.31-17.43, 30 ax, 321 ton

- Storuman 18.33, (detta verkar vara ett ”jobbigt” tåg, mycket växling och ofta försenat) 


11 jan
tåg 8691
Storuman 5.19, förare Fackel, lok E2 957
- Lycksele 11.00

tåg 8692
Lycksele 12.35, förare Fackel, lok E2 1071
- Storuman 17.53, /1 tim 30 min sen/ (som vanligt snålt med anteckningar när Fackel kör?)

13 jan
tåg 2323
Storuman 12.35, förare Fackel, lok S1 1922
- Dorotea

tåg 8142
Dorotea 15.47, förare Fackel, lok E10 1746
- Storuman 20.49

14 jan
växl Storuman 9.15-11.50, förare Fackel, lok S1 1924, (loket till 2323)

växl Storuman 16.08-17.30, förare Fackel, lok E2 1193, (loket från 8692)


15 jan
tåg 8542
Storuman 7.05, förare Fackel, lok E2 1456
- Sorsele 9.40

tåg 8543
Sorsele 11.15, förare Fackel, lok E2 1456
- Storuman

17 jan
tåg 8542
Storuman 7.12, 14 ax, 109 ton, förare Strandman, knr Olsson, lok E2 1456
Lomselenäs 8.05-8.32, 22 ax, 179 ton
Blattnicksele 9.05-9.25, 24 ax, 190 ton
Antasstugan 9.40-9.52, 22 ax, 181 ton
Sorsele 10.06-11.34, 18 ax, 169 ton
- Slagnäs 12.33

tåg 8541
Slagnäs 12.40, 10 ax, 66 ton, förare Strandman, knr Olsson, lok E2 1241
Sorsele 13.20-14.00
Blattnicksele, 10 ax, 69 ton
- Storuman 17.27

18 jan
tåg 8141
Storuman, förare Fackel, lok E10 1739
- Hoting 11.56

tåg 2324
Hoting 12.23, förare Fackel, lok S1 1924
- Storuman 15.50, /40 min sen/

20 jan
tåg 8691
Storuman 5.05, 20 ax, 123 ton, förare Strandman, knr Strömkvist, lok E2 1192
Gunnarn, 26 ax, 155 ton
Betsele, -9.21, 28 ax, 161 ton
- Lycksele 9.36

tåg 8692
Lycksele 11.26, 40 ax, 329 ton, förare Strandman, knr Strömkvist, lok E2 1193
Betsele 11.40-11.56, 38 ax, 315 ton
Gunnarn, 22 ax, 178 ton
Barsele, 20 ax, 150 ton

- Storuman 


21 jan
tåg 2323
Storuman, förare Strandman, lok S1 1923
- Dorotea 15.30

tåg 8142
Dorotea 15.45, förare Strandman, lok E10 1742
- Storuman

22 jan
tåg 2323
Storuman 12.30, 6 ax, 54 ton, förare Strandman, knr Lundström, lok S1 1924
Vilhelmina 13.48-14.05
- Dorotea 15.20

tåg 8142
Dorotea 15.56, 18 ax, 141 ton, förare Strandman, knr Lundström, lok E10 1743
Vilhelmina 18.00-18.30, 14 ax, 101 ton
Lövliden, 12 ax, 82 ton
- Storuman

25 jan
tåg 8691
Storuman 5.05, 22 ax, 167 ton, +spårrensare, förare Åberg, knr Strömkvist, lok
E2 1071
Gunnarn, -8.37, 38 ax, 251 ton
Umgransele 10.03-10.15, /möte 2918/
Betsele 10.30-10.39, 42 ax, 266 ton
- Lycksele 10.50

tåg 8692
Lycksele 11.05, 26 ax, 219 ton, +spårrensare, förare Åberg, knr Strömkvist, lok E 1330
Gunnarn, 22 ax, 187 ton
Stensele, -16.41, 20 ax, 166 ton
- Storuman 16.53, /30 min sen/

26 jan
tåg 8691
Storuman 5.05, 24 ax, 185 ton, förare Bertil N, knr Karl Alfred, lok E2 1193
Stensele, 22 ax, 174 ton
Gunnarn, -7.27, 24 ax, 190 ton
Blåviksjön 8.51-9.03, 22 ax, 175 ton
- Lycksele

tåg 8692
Lycksele 11.25, 36 ax, 321 ton, förare Bertil N, knr Karl Alfred, lok E2 1071
Betsele 11.36-12.13, 32 ax, 281 ton
Gunnarn, -15.15, 42 ax, 337 ton
Barsele, -15.52, 38 ax, 290 ton
Stensele 16.20-16.52, 34 ax, 236 ton
- Storuman

27 jan
tåg 2323
Storuman 12.45, förare Omark, lok S1 1926
- Dorotea 15.30

tåg 8142
Dorotea 16.00, förare Omark, lok E10 1742
- Storuman 20.49

29 jan
tåg 2323
Storuman 12.43, förare Fackel, lok S1 1923
- Kilvamma

tåg 8142
Kilvamma, förare Fackel, lok E10 1739
- Storuman

30 jan
tåg 2323
Storuman 12.30, förare Fackel, lok S1 1926
- Vilhelmina

tåg 2324
Vilhelmina, förare Fackel, lok S1 1921
- Storuman, /1 tim sen/

31 jan
växl Storuman 9.15-11.30, förare Fackel, lok S1 1921

växl Storuman 16.08-19.30, förare Fackel, lok E2 1179

total tjänstgöringssträcka --55-01-31; 380 447 km Februari  -55


1 feb

tåg 8542
Storuman 7.10, förare Fackel, lok E2 1241
- Sorsele 9.30

tåg 8543
Sorsele 11.45, förare Fackel, lok E2 1241
- Storuman

3 feb
tåg 8141
Storuman 5.49, förare Fackel, lok E2 984, (normalt går E10 i detta tåg)
- Hoting

tåg 2324
Hoting 12.10, förare Fackel, lok S1 1926
- Storuman 15.25, 15 min sen

4 feb
tåg 8691
Storuman 5.05, förare Fackel, lok E 1330
- Lycksele 10.40

tåg 8692
Lycksele, förare Fackel, lok E2 1128
- Storuman

7 feb
tåg 2323
Storuman 12.30, förare Fackel, lok S1 1923
- Dorotea 15.30

tåg 8142
Dorotea 23.30, förare Fackel, lok E2 1455, //ur spår vid avbytet//(därav rejäl försening)
- Storuman 2.37

8 feb
växl Storuman 9.30-11.50, förare Fackel, lok S1 1921

växl Storuman 16.08- , förare Fackel, lok E2 1193

9 feb
tåg 8542
Storuman 7.15, förare Fackel, lok E2 1193, (1193 går normalt inte på denna linje)
- Slagnäs 12.15

tåg 8541
Slagnäs 12.53, förare Fackel, lok E2 1241
- Storuman


11 feb
tåg 8141
Storuman 5.45, förare Fackel, lok E10 1742
- Hoting 12.25

tåg 2324
Hoting 13.20, förare Fackel, lok S1 1921
- Storuman 16.12, 1 tim 15 min sen

12 feb
tåg 8691
Storuman 5.00, förare Fackel, lok E2 1128
- Lycksele 10.15

tåg 8692
Lycksele 11.10, förare Fackel, lok E 1153
- Storuman

14 feb
tåg 2797
Storuman 10.35, förare Fackel, lok E2 1193
- Hällnäs 14.20, (ersätter rälsbuss??)

tåg 6792
Hällnäs 15.44, förare Fackel, lok E2 1193
- Lycksele 18.15

tåg 6810
Lycksele 18.35, förare Fackel, lok E2 1193
- Storuman 21.47

15 feb
tåg 2323
Storuman 13.10, förare Fackel, lok S1 1924
- Dorotea 15.40

tåg 8142
Dorotea 16.25, förare Fackel, lok E2 1179
- Storuman 21.04, 30 min sen

16 feb
växl Storuman 9.15-12.00, förare Fackel, lok S1 1920, 30 min sen

växl Storuman 16.08-19.30, förare Fackel, lok E2 1094

17 feb
tåg 8542
Storuman 7.05, förare Fackel, lok E2 1456
- Sorsele 9.25

tåg 8543
Sorsele 12.15, förare Fackel, lok E2 1456
- Storuman 14.18

18 feb
pass tåg 2925 Storuman 14.22 – Åskilje 15.35

tåg 8692
Åskilje 15.40, förare Fackel, lok E2 1193
- Storuman 18.01

växl Storuman -20.00, förare Fackel, lok E2 1193

19 feb
tåg 8141
Storuman 6.05, förare Fackel, lok E10 1742
- Hoting 11.45

tåg 2324
Hoting 13.20, förare Fackel, lok S1 1926
- Storuman

 

21 feb
tåg 8691
Storuman 5.10, förare Fackel, lok E2 1094 /koppl Hjälte??, Sjöström/
- Arvån 11.57

tåg 8692
Arvån 12.05, förare Fackel, lok E2 1128
- Storuman 17.38, 1 tim 17 min sen

28 feb
tåg 8141
Storuman 5.55, förare Fackel, lok E10 1742
- Hoting 11.50

tåg 2324
Hoting 12.35, förare Fackel, lok S1 1926
- Storuman 15.35, 25 min sen

total tjänstgöringssträcka --55-02-28; 383 459 km

 


 

Mars  -55


1 mar

tåg 8691
Storuman 5.10, förare Fackel, lok E 1330
- Betsele 11.15

tåg 8692
Betsele 11.56, förare Fackel, lok E2 1193
- Storuman 16.23

2 mar
tåg 2323
Storuman 12.34, 6 ax, 49 ton, förare Bertil Nilsson, knr Olsson, lok S1 1923
Vilhelmina 14.03-14.17
- Dorotea 15.36

tåg 8142
Dorotea 16.23, 24 ax, 211 ton, förare Bertil Nilsson, knr Olsson, lok E2 904
Vilhelmina 17.50-18.38, 20 ax, 152 ton
Fiandberg, -20.08
Vinlidsberg, 18 ax, 141 ton
- Storuman 21.04, /16 min sen/

3 mar
tåg 2323
Storuman 12.30, förare Bertil Nilsson, lok S1 1926
- Dorotea

tåg 8142
Dorotea, förare Bertil Nilsson, lok E2 1151
- Storuman

4 mar
växl Storuman 9.15-11.50, förare Bertil Nilsson, lok S1 1921, (loket till 2323)

växl Storuman 16.04- , förare Bertil Nilsson, lok E2 1193, (loket från 8692)

5 mar
tåg 8542, (8542 går vissa dagar bara till Sorsele)
Storuman 7.00, förare Fackel, lok E2 1456
- Sorsele 9.25

tåg 8543
Sorsele 11.15, förare Fackel, lok E2 1456
- Storuman 14.18

8 mar
tåg 8141
Storuman 5.40, förare Fackel, lok E10 1742 / 1911 Andersson/ (det står 1911 Andersson, kan vara anställningsnummer eller kan det vara S1 1911 som går kopplad, men den finns väl inte här?)
- Hoting 11.30

tåg 2324
Hoting 12.40, förare Fackel, lok E10 1742 (något udda sammansättning med E10 i persontåg, 1742 vänder i Hoting)
- Storuman 15.40, /30 min sen/

9 mar
tåg 8691
Storuman 5.05, förare Arvidsson, lok E 1153
- Lycksele 9.25

tåg 8692
Lycksele, förare Arvidsson, lok E2 1193
- Storuman

11 mar
tåg 2323
Storuman 12.49, förare Fackel, lok S1 1921
- Dorotea 15.23

tåg 8142
Dorotea 16.00, förare Fackel, lok E2 904
- Storuman 20.49

12 mar
växl Storuman 9.15-11.50, förare Fackel, lok S1 1923

växl Storuman 16.08-19.30, förare Fackel, lok E 1327

14 mar
tåg 8542
Storuman 6.53, förare Fackel, lok E2 979
- Slagnäs

tåg 8541
Slagnäs, förare Fackel, lok E2 1191
- Storuman

16 mar
tåg 8141
Storuman 5.43, förare Fackel, lok E10 1742
- Hoting 11.56

tåg 2324
Hoting 12.27, förare Fackel, lok S1 1923
- Storuman

17 mar
tåg 8691
Storuman 5.17, förare Fackel, lok E 1328
- Lycksele 9.15

tåg 8692
Lycksele 11.15, förare Fackel, lok E2 1094
- Storuman

19 mar
tåg 2323
Storuman 12.32, förare Fackel, lok S1 1920
- Dorotea 15.16

tåg 8142
Dorotea, förare Fackel, lok E10 1743
- Storuman

20 mar
tåg 2323
Storuman 12.23, förare Fackel, lok S1 1921
- Vilhelmina

tåg 2324
Vilhelmina, förare Fackel, lok S1 1923
- Storuman


21 mar
växl Storuman 9.15-11.50, förare Fackel, lok S1 1923

växl Storuman 16.08-19.30, förare Fackel, lok E2 957

22 mar
tåg 8542
Storuman, förare Fackel, lok E2 1191
- Sorsele

tåg 8543
Sorsele, förare Fackel, lok E2 1191
- Storuman

24 mar
tåg 8141
Storuman 5.43, förare Fackel, lok E10 1742
- Hoting 11.40

tåg 2324
Hoting, förare Fackel, lok S1 1924
- Storuman

28 mar
tåg 2323
Storuman 12.32, förare Fackel, lok S1 1924
- Dorotea

tåg 8142
Dorotea 15.49, förare Fackel, lok E2 1044
- Storuman

29 mar
växl Storuman 9.15-12.00, förare Fackel, lok S1 1920, /10 min sen/

växl Storuman 16.04-19.30, förare Fackel, lok E2 1193

30 mar
tåg 8542
Storuman 6.45, förare Fackel, lok E2 1241
- Slagnäs

tåg 8541
Slagnäs, förare Fackel, lok E2 1186
- Storuman

total tjänstgöringssträcka --55-03-31; 387 024 km  

April  -55

 

1 apr
tåg 8141
Storuman 5.45, förare Fackel, lok E10 1739
- Hoting 11.45

tåg 2324
Hoting 12.16, förare Fackel, lok S1 1923
- Storuman

5 apr
tåg 2323
Storuman 12.20, förare Fackel, lok S1 1920
- Hoting 15.40

tåg 8142
Hoting 15.50, förare Fackel, lok E2 904
- Storuman 21.26, /37 min sen/

6 apr
växl Storuman 9.15- , förare Fackel, lok S1 1923

växl Storuman 16.08- , förare Fackel, lok E2 957

7 apr
tåg 8542
Storuman 6.49, förare Fackel, lok E2 1456
- Sorsele

tåg 8543
Sorsele, förare Fackel, lok E2 1456
- Storuman

9 apr
tåg 8691
Storuman 5.00, 26 ax, 227 ton, förare Åberg, knr Lundström, lok E2 957
Stensele, 28 ax, 266 ton
Gunnarn, 34 ax, 293 ton
Åskilje, 36 ax, 318 ton
Blåviksjön, 40 ax, 358 ton
Kattisavan, 42 ax, 378 ton
- Lycksele (nu är det inte Fackel som kör!!)

tåg 8692
Lycksele 11.05, 52 ax, 520 ton, förare Åberg, knr Lundström, lok E2 1094 /möte 2797/
Betsele 11.20-11.53, 50 ax, 505 ton
Blåviksjön 13.38- , 48 ax, 483 ton
Gunnarn, 36 ax, 327 ton
Barsele, 34 ax, 298 ton
Stensele, 32 ax, 284 ton
- Storuman, /växl och avrustning/


11 apr
tåg 2925
Storuman 14.26, 10 ax, 83 ton, förare Strandman, lok E2 1094, (ersätter rälsbuss?)
Lycksele 16.35-16.51
- Hällnäs 18.09

tåg 59934, (extratåg med loket tillbaka, men som tydligen får vagnar med sig)
Hällnäs 19.41, 34 ax, 356 ton, förare Strandman, lok E2 1094
Skatan 20.04-20.10
Lycksele 21.10-21.50, 14 ax, 146 ton
- Storuman 0.01, /15 min sen/

13 apr
tåg 2323
Storuman 12.30, förare Fackel, lok E2 956
- Hoting 15.30

tåg 8142
Hoting 15.50, förare Fackel, lok E2 1151
- Storuman 21.39, /50 min sen/

14 apr
växl Storuman 9.15-11.50, förare Fackel, lok S1 1924

pass 2925 Storuman 14.22-Blåviksjön 15.30

tåg 50248, (nån form av extra tåg)
Blåviksjön 15.43, förare Fackel, lok E 952
- Storuman 18.02
växl Storuman, -19.44, förare Fackel, lok E 952

15 apr
tåg 8542
Storuman 7.10, förare Fackel, lok E2 979
- Slagnäs 11.35

tåg 8541
Slagnäs 12.00, förare Fackel, lok E2 1456
- Storuman 17.20

Bokktion från loket 55-04-15:
[image]

Linjen mellan Svergoträsk och Buresjön 55-04-15:
[image]

Linjen mella Svergoträsk och Buresjön 55-04-15:
[image]

Buresjön 55-04-15:
[image]

Runa Hallöf, Buresjön:
[image]


total tjänstgöringssträcka --55-04-30; 388 853 kmMaj  -55

 

4 maj

tåg 8141

Storuman 5.45, lok E10 1743

- Hoting 11.40

 

tåg 2324

Hoting 12.10, lok S1 1923

- Storuman 15.10

 

5 maj

tåg Ba

Storuman 7.00, förare Åberg, lok E2 1071

- Storuman 12.00

 

7 maj

tåg 2323

Storuman 12.20, förare Åberg, lok S1 1924

- Dorotea

 

tåg 8142

Dorotea, förare Åberg, lok E10 1742

- Storuman

 

8 maj

tåg 2323

Storuman 12.20, förare Åberg, lok S1 1923

- Vilhelmina

 

tåg 2324

Vilhelmina, förare Åberg, lok S1 1925

- Storuman 15.20

 

9 maj

växl Storuman 9.15-11.50, förare Fackel, lok S1 1925

 

växl Storuman 16.08-19.30, förare Fackel, lok E2 1193

 

10 maj

tåg 8542

Storuman 6.45, förare Fackel, lok E2 979

- Sorsele 9.25

 

tåg 8543

Sorsele 11.15, förare Fackel, lok E2 979

- Storuman 14.17

 

11 maj

tåg Ba

Storuman 7.00, förare Fackel, lok E2 1128

Stensele

- Storuman 9.15

 

12 maj

tåg 8141

Storuman 5.45, förare Fackel, lok E10 1742

- Hoting

 

tåg 2324

Hoting, förare Fackel, lok S1 1924

- Storuman

 

13 maj

tåg 8691

Storuman 5.05, förare Fackel, lok E2 957

- Lycksele 10.10

 

tåg 8692

Lycksele 10.55, förare Fackel, lok E2 1128

 

14 maj

tåg 8542

Storuman 6.50, 12 ax, 76 ton, förare Lundkvist, knr Strömkvist, lok E2 1456

Blattnicksele, 10 ax, 65 ton

- Sorsele

 

tåg 8543

Sorsele, 10 ax, 65 ton, förare Lundkvist, knr Strömkvist, lok E2 1456

- Storuman

 

16 maj

tåg 2323

Storuman 12.20, förare Fackel, lok S1 1921

- Dorotea 15.11

 

tåg 8142

Dorotea 16.10, förare Fackel, lok E10 1746

- Storuman 20.49

 

17 maj

växl Storuman 9.15-11.50, förare Fackel, lok S1 1923

 

växl Storuman 16.08-19.30, förare Fackel, lok E2 1193

 

pass tåg 201 Storuman 19.13 – Vilhelmina 20.22 (vad är detta för tåg?)

 

18 maj

pass tåg 2291 Vilhelmina 6.51 – Dorotea 7.53

 

tåg 56764

Dorotea 7.54, 46 ax, 362 ton, förare Norman, lok E10 1739

- Vilhelmina 9.35

växl Vilhelmina 9.35 – 13.30, förare Norman, lok E10 1739

 

tåg 2324

Vilhelmina 13.51, 6 ax, 48 ton, förare Norman, knr Otto J, lok E10 1739, /koppl Omark, Strandman S1 1921/

- Storuman 15.10

 

19 maj

tåg 69751

Storuman 22.00, förare Norman, lok E10 1739

- Vilhelmina 23.44

växl Vilhelmina 23.44-5.00, förare Norman, lok E10 1739

 

20 maj

tåg 56768

Vilhelmina 5.00, 46 ax, 362 ton, förare Norman, lok E10 1739

- Storuman 7.10  (samma antal axlar och tågvikt som man drog upp till Vilhelmina 18 maj!?)

växl Storuman 7.10-9.35, förare Norman, lok E10 1739

 

21 maj

tåg 8691

Storuman 5.00, förare Fackel, lok E10 1739

- Lycksele  (premiär för E10 på den här banan?)

 

tåg 8692

Lycksele, förare Fackel, lok E10 1739

- Storuman

 

24 maj

tåg 2323

Storuman, förare Fackel, lok S1 1923

- Dorotea 15.05

 

tåg 8142

Dorotea 16.05, förare Fackel, lok E10 1746

- Storuman 20.49

 

25 maj

växl Storuman 9.15-11.50. förare Fackel, lok S1 1925

 

växl Storuman 16.08-19.30, förare Fackel, lok E2 1192

 

26 maj

tåg 8542

Storuman 6.55, förare Fackel, lok E 1103

- Sorsele 9.40

 

tåg 8543

Sorsele 11.15, förare Fackel, lok E 1103

- Storuman 14.27, /10 min sen/

 

28 maj

tåg 8141

Storuman 5.54, 8 ax, 54 ton, förare Åberg, knr Otto, lok E10 1742

Vilhelmina,  -9.01, 28 ax, 184 ton

Granberget 9.52-10.01, 22 ax, 152 ton

Dorotea 10.27-11.19

- Hoting 11.44

 

tåg 2324

Hoting 12.50, 8 ax, 65 ton, förare Åberg, knr Otto, lok S1 1923

Dorotea 13.13-13.19

Vilhelmina 14.28-14.38, 6 ax, 52 ton

- Storuman 15.50, /15 min sen/

                                                    391 743 km

 

Juni  -55

 

1 jun

tåg 2323

Storuman 12.25, förare Fackel, lok S1 1923

- Dorotea 15.24

 

tåg 8142

Dorotea 16.10, förare Fackel, lok E10 1746

- Storuman 20.49

 

2 jun

växl Storuman 9.15-  , förare Fackel, lok S1 1925

 

växl Storuman 16.08-  , förare Fackel, lok E2 1192

 

3 jun

tåg 8542

Storuman 6.49, förare Fackel, lok E 1103

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, förare Fackel, lok E2 979

- Storuman

 

7 jun

tåg 8141

Storuman 5.40, 20 ax, 226 ton, förare Åhdén, knr Otto J, lok E10 1743

Vojmån 6.40-  , 24 ax, 246 ton

Lövliden, -7.47, 26 ax, 258 ton

Vilhelmina 7.52-8.48, 32 ax, 224 ton

Meselefors 9.22-9.38, 34 ax, 249 ton

Granberget 9.58-10.10, 32 ax, 238 ton

Dorotea 10.48-11.57, 38 ax, 263 ton

- Kilvamma 12.10

 

tåg 2324

Kilvamma 12.28, 10 ax, 72 ton, förare Åhdén, knr Otto J, lok S1 1925

Dorotea 12.37-12.41

Vilhelmina 13.45-13.53, 6 ax, 49 ton

- Storuman

 

8 jun

tåg 8691

Storuman 5.00, 50 ax, 278 ton, förare Åhdén, knr Lundström, lok E2 1128

Gunnarn, 60 ax, 358 ton

Betsele,  -9.22, 66 ax, 392 ton

- Lycksele 9.35

 

tåg 8692

Lycksele, 48 ax, 509 ton, förare Åhdén, knr Lundström, lok E2 1193

Gunnarn, 40 ax, 405 ton

Stensele, 42 ax, 425 ton

- Storuman

 

9 jun

tåg 2323

Storuman 12.22, förare Fackel, lok S1 1923

- Dorotea

 

tåg 8142

Dorotea, förare Fackel, lok E10 1743

- Storuman 20.48

 

10 jun

växl Storuman 8.15-12.15, förare Fackel, lok E 1153 (ny tidtabell, nya tider)

 

växl storuman 15.23-19.30, förare Fackel, lok E2 1071 (men varför så ojämna minuter här?)

 

11 jun

tåg 8141

Storuman 5.13, 16 ax, 168 ton, förare Åberg, knr Lundmark, lok E10 1746

Vilhelmina, 40 ax, 266 ton

Meselefors, 38 ax, 256 ton

Dorotea,  -11.13, 54 ax, 355 ton

- Hoting

 

växl Hoting ute och avrustat S1 1924 (2324/2323 går bara till/från Hoting i fortsättningen)

 

17 jun

tåg 8142

Dorotea 16.05, förare Fackel, lok E10 1746

- Storuman

 

18 jun

växl Storuman 8.15-  , förare Fackel, lok E2 1192

 

växl Storuman 15.23-  , förare Fackel, lok E2 957

 

20 jun

tåg 8542

Storuman 7.15, 6 ax, 57 ton, förare Fackel, lok E 1103

- Slagnäs 12.00, 2 ax, 27 ton  (!!!!!)

 

tåg 8541

Slagnäs 12.25, förare Fackel, lok E2 979

- Storuman 16.50

 

22 jun

tåg 8691

Storuman 5.00, förare Åke Larsson, lok E2 1128

- Gustavsholm 10.40

 

tåg 8692

Gustavsholm 10.50, förare Åke Larsson, lok E2 1193

- Storuman 17.28, /1 tim 50 min sen/

 

23 jun

tåg 8141

Storuman 5.10, förare Åke Larsson, lok E10 1742

- Hoting 11.25

 

växl Hoting, lok S1 1925

 

27 jun

växl Storuman 8.15-  , förare Åke Larsson, lok E2 1071

 

växl Storuman, förare Åke Larsson, lok E2 1094

 

28 jun

tåg 9735

Storuman 7.35, förare Åhdén, lok E2 1192

- Vilhelmina 8.45

 

tåg Ba

Vilhelmina 8.45, förare Åhdén, lok E2 1192

Meselefors 10.50-11.30

- Vilhelmina 13.50

 

tåg 9734

Vilhelmina 14.00, förare Åhdén, lok E2 1192

in Fiandberg (?)

Norrheden,

- Storuman 15.30

 

30 jun

tåg 8691

Storuman 5.00, förare Larsson, lok E2 1193

- Lycksele 10.00

 

tåg 8692

Lycksele 11.00, förare Larsson, lok E2 957

- Storuman

                       394 167 km

 

Juli  -55

 

1 jul

tåg 8542

Storuman 7.15, 8 ax, 53 ton, förare Strandberg, knr Lindström, lok E2 1191

Antasstugan, 6 ax, 42 ton

Sorsele, 4 ax, 29 ton

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, 8 ax, 47 ton, förare Strandberg, knr Lindström, lok E2 1186

Sorsele, 6 ax, 39 ton

Antasstugan, 8 ax, 64 ton

- Storuman

 

2 jul

tåg 8142

Dorotea, 25 ax, 212 ton, förare Bertil N, knr Strömkvist, lok E2 906

Vilhelmina, 15 ax, 106 ton

Lövliden, 13 ax, 91 ton

- Storuman

 

8 jul

tåg 8691

Storuman, förare Lindkvist?, lok E2 957

- Lycksele

 

tåg 8692

Lycksele, förare Lindkvist?, lok E2 1071

- Storuman, /30 min sen/

 

9 jul

tåg 8542

Storuman 7.15, 18 ax, 160 ton, förare Strandberg, knr Karl Alfred, lok E2 1186

Gubberget, 20 ax, 172 ton

Lomselenäs, 10 ax, 81 ton

- Sorsele

 

tåg 8543

Sorsele 11.45, 4 ax, 29 ton, förare Strandberg, knr Karl Alfred, lok E2 1186

- Storuman

 

11 jul

tåg 8691

Storuman 5.05, 24 ax, 163 ton, förare Persson, knr Otto J, lok E2 1071

Gunnarn, 32 ax, 205 ton

Betsele,  -9.25, 40 ax, 249 ton

- Lycksele 9.33

 

tåg 8692

Lycksele 11.15, 48 ax, 452 ton, förare Persson, knr Otto J, lok E10 1742

Betsele 11.30-11.49, 46 ax, 435 ton

Åskilje 13.15-13.35

Gunnarn

Stensele 15.25-15.54, 42 ax, 389 ton

- Storuman

 

13 jul

Ba

Storuman 7.00, förare Åhdén, lok E2 1192

Vinlidsberg, /stopp vid km 306/

- Storuman 9.15

 

14 jul

tåg 8542

Storuman 7.15, förare Fackel, lok E2 1186

- Sorsele

 

tåg 8543

Sorsele, förare Fackel, lok E2 1186

- Storuman 13.45

 

16 jul

växl Storuman 8.40-  , förare Åberg, lok E2 1128

 

växl Storuman 15.23-19.30, förare Åberg, lok E2 1193

 

19 jul

växl Storuman 8.40-11.20, förare Åhdén, lok E2 1071

Ba, bandisp

Storuman 11.20, förare Åhdén, lok E2 1071

Stensele,  -11.30

- Storuman 14.17

 

växl Storuman 15.23-19.30, förare Åhdén, lok E2 1128

 

20 jul

tåg 8542

Storuman 7.23, 12 ax, 76 ton, förare Åhdén, knr Espling, lok E2 1334

Sandsele, 16 ax, 101 ton

Blattnicksele,  -9.33, 20 ax, 169 ton

Kvarnbränna 9.43-9.53, 18 ax, 158 ton

Sorsele 10.12-11.30, 18 ax, 160 ton

- Slagnäs 12.27

 

tåg 8541

Slagnäs 12.45, 8 ax, 68 ton, förare Åhdén, knr Espling, lok E2 1186

Sorsele 13.40-  , 14 ax, 107 ton

Kvarnbränna, 16 ax, 130 ton

Blattnicksele, 16 ax, 116 ton

Sandsele, 14 ax, 87 ton

- Storuman

 

22 jul

tåg 8542

Storuman 7.15, förare Fackel, lok E2 1186

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, förare Fackel, lok E2 1241

- Storuman

 

23 jul

tåg 8691

Storuman 5.05, 22 ax, 184 ton, förare Bertil Nilsson, knr Lundström, lok E2 1193

- Lycksele

 

tåg 8692

Lycksele, 34 ax, 274 ton, förare Bertil Nilsson, knr Lundström, lok E2 1094

Gunnarn, 32 ax, 261 ton

Stensele,   -15.43, 30 ax, 250 ton

- Storuman 15.51

 

25 jul

tåg 8141

Storuman 5.13, 8 ax, 68 ton, förare Bertil Nilsson, knr Strömkvist, lok E2 906

Fiandberg,  -6.30, 12 ax, 112 ton

Vilhelmina, 14 ax, 133 ton

Dorotea,  -10.55

Kilvamma,  -11.27, 20 ax, 208 ton

- Hoting 11.43

 

avr 2324, lok S1 1924

 

26 jul

tåg 8142

Dorotea 16.00, 38 ax, 240 ton, förare Strandman, knr Lundström, lok E10 1739

Saxvattnet, 18 ax, 133 ton

Vilhelmina,  -17.05, 10 ax, 65 ton

Aronsjölid,  -17.24, 8 ax, 45 ton

- Storuman

 

28 jul

växl Storuman 8.40-  , förare Bertil N, lok E2 1094

 

växl Storuman, förare Bertil N, lok E2 1193

 

29 jul

tåg 8542

Storuman, 4 ax, 28 ton, förare Bertil N, knr I KA, lok E2 1191

Sorsele, 18 ax, 174 ton

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, 12 ax, 69 ton, förare Bertil N, knr I KA, lok E 1103

Sorsele, 6 ax, 38 ton

Blattnicksele, 4 ax, 27 ton

- Storuman

 

30 jul

tåg 8141

Storuman 5.24, 40 ax, 190 ton, förare Lindkvist, knr Strömkvist, lok E10 1739

Vinlidsberg 5.42-6.56, 82 ax, 417 ton, (Långt tåg denna dag, se även nedan!)

Vojmån 7.51-8.08, 52 ax, 277 ton

Lövliden 8.38-8.52, 56 ax, 305 ton

Vilhelmina 8.59-9.57, 80 ax, 473 ton

Dorotea 11.26-12.07, 86 ax, 518 ton

Kilvamma 12.20-12.41, 90 ax, 570 ton

- Hoting

                     396 613 km

 

Augusti  -55

 

2 aug

tåg 9811

Storuman 7.00, 34 ax, 153 ton, förare Norman, lok E2 1094 /10 min sen/

- Vojmån 8.05  (17 olastade öppna)

 

tåg 9812

Vojmån 10.30, 40 ax, 480 ton, förare Norman, lok E2 1094

- Storuman 11.45  (20 lastade öppna, grus?)

 

tåg 9813

Storuman 12.48, 40 ax, 480 ton, förare Norman, lok E2 1094 /18 min sen/

- Umgransele 15.10

 

tåg 9814

Umgransele 16.18, 14 ax, 58 ton, förare Norman, lok E2 1094 /10 min sen/

- Storuman 18.07

 

3 aug

tåg 8542

Storuman 7.15, 4 ax, 29 ton, förare Strandberg, knr Karl Alfred, lok E2 1186

Sorsele, 10 ax, 70 ton

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, 6 ax, 39 ton, förare Strandberg, knr Karl Alfred, lok E 1103

Sorsele, 12 ax, 70 ton

Antasstugan, 8 ax, 50 ton

Blattnicksele, 4 ax, 29 ton

- Storuman

 

5 aug

tåg 8691

Storuman 5.00, 18 ax, 135 ton, förare Strandberg, knr Espling, lok E2 957

Stensele,  -5.37, 26 ax, 235 ton

Barsele 5.53-6.32, 30 ax, 275 ton

- Lycksele

 

tåg 8692

Lycksele 11.10, 40 ax, 377 ton, förare Strandberg, knr Espling, lok E2 1071

Gunnarn, 36 ax, 327 ton

Stensele, 34 ax, 313 ton

- Storuman

 

6 aug

tåg 8691

Storuman 5.00, 28 ax, 247 ton, förare Lindkvist, knr Grödén, lok E2 1128

Stensele, 28 ax, 265 ton

Gunnarn,  -6.58, 40 ax, 316 ton

- Lycksele

 

tåg 8692

Lycksele, 48 ax, 502 ton, förare Lindkvist, knr Grödén, lok E2 1193

Umgransele, 40 ax, 442 ton

Gunnarn, 32 ax, 308 ton

Stensele, 30 ax, 276 ton

- Storuman

 

8 aug

tåg 9821

Storuman 10.07, 36 ax, 324 ton, förare Norman, lok E2 1192 /12 min sen/

Åskilje  (18 lastade öppna vagnar)

- Umgransele 12.35

 

Ba

Umgransele 13.35-  förare Norman, lok E2 1192

 

tåg 9814

Umgransele 16.08, 46 ax, 207 ton, förare Norman, lok E2 1192, /möte 2925/

- Storuman 18.07, (23 tomma öppna vagnar)

 

12 aug

tåg 8142

Hoting 15.35, 48 ax, 471 ton, förare Bertil N, knr Karl Alfred, lok E10 1746

Dorotea 16.04-17.05, 44 ax, 373 ton

Saxvattnet 17.22-17.49

Meselefors 18.18-18.29, 42 ax, 365 ton

Vilhelmina 19.03-19.30, 34 ax, 208 ton

Lövliden 19.36-19.42, 36 ax, 223 ton

Vojmån 20.10-20.23, 24 ax, 146 ton

- Storuman

 

13 aug

tåg 8142

Kilvamma 15.29, 32 ax, 274 ton, förare Sjöström, knr Espling, lok E10 1742

Dorotea 15.39-16.31, 28 ax, 210 ton

Vilhelmina, 12 ax, 69 ton

Vojmån, 10 ax, 61 ton

- Storuman

 

15 aug

tåg 9811

Storuman 6.50, förare Norman, lok E2 1193, koppl Larsson E2 1152

- Vojmån 8.05

 

Ba

Vojmån 8.05, förare Norman, lok E2 1193 (troligen koppl här också)

- Vojmån 10.30 (här åker man ner och sköter växling antar jag)

 

tåg 9812

Vojmån 10.30, förare Norman, lok E2 1193 (troligen koppl här också)

- Storuman 11.45

 

16 aug

tåg 9811

Storuman 6.50, förare Norman, lok E2 1193, koppl Larsson E2 1128

- Vojmån 8.05

 

tåg 9807

Vojmån 8.15, 46 ax, 552 ton, förare Norman, lok E2 1193, (troligen koppl här också)

- Hoting 12.00 (23 lastade öppna vagnar)

 

tåg 9798

Hoting 17.00, 46 ax, 230 ton, förare Norman, lok E2 1193 (troligen koppl här också) (23 tomma öppna vagnar, kan det vara samma som drogs ner till Hoting?)

Vojmån, ensamt lok  (+koppling?)

- Storuman 22.00

 

17 aug

tåg 9811

Storuman 6.50, förare Åhdén, lok E10 1739, koppl Larsson E2 1128

- Vojmån 8.05

 

Ba

Vojmån 8.05, förare Åhdén, lok E10 1739 (+koppling?)

- Vojmån 10.30

 

tåg 9812

Vojmån 10.30, förare Åhdén, lok E10 1739 (+koppling?)

- Storuman 11.45

 

18 aug

tåg 9811

Storuman 6.50, 8 ax, 40 ton, förare Norman, lok E2 1193, koppl Larsson Åberg E2 1094

- Vojmån 8.05

 

tåg 9807

Vojmån, 46 ax, 552 ton, förare Norman, lok E2 1193 (+koppling?)

Dorotea,  -11.34

- Hoting 12.04

 

tåg 9798

Hoting 17.00, 46 ax, 230 ton, förare Norman, lok E2 1193 (+koppling?)

Vojmån, ensamt lok (+koppling?)

- Storuman 22.00

 

19 aug

tåg 9811

Storuman 6.51, förare Åberg, lok E2 957, koppl Larsson Sandström E2 1192

- Vojmån 8.05

 

Ba

Vojmån 8.05, förare Åberg, lok E2 957 (+koppling?)

- Vojmån10.30

 

tåg 9812

Vojmån 10.30, 6 ax, 62 ton, förare Åberg, lok E2 957 (+koppling?)

- Storuman 11.45

 

20 aug

tåg 8542

Storuman 7.15, 8 ax, 75 ton, förare Lindkvist, knr Olsson, lok E2 1191

Blattnicksele, 6 ax, 47 ton

- Sorsele

 

tåg 8543

Sorsele, 4 ax, 28 ton, förare Lindkvist, knr Olsson, lok E2 1191

- Storuman

 

22 aug

tåg 9837

Storuman 6.50, förare Åberg, lok E2 1193, koppl Fjällström Sandström E2 1192

Vojmån, 8.05-8.15, 42 ax, 504 ton

- Hoting 12.00

 

tåg 9840

Hoting 18.20, 42 ax, 210 ton, förare Åberg, lok E2 1193 (+koppling?)

Vilhelmina 20.05-20.10

Vojmån, ensamt lok (+koppling?)

- Storuman

23 aug

tåg 9837

Storuman 6.50, förare Åhdén, lok E10 1739, koppl Larsson Sandström E2 1193

- Vojmån 8.05

 

Ba

Vojmån 8.05, förare Åhdén, lok E10 1739, (+koppling?)

- Vojmån

 

tåg 9842

Vojmån 10.30, förare Åhdén, lok E10 1739, ensamt lok (+koppling?)

- Storuman 11.45, (varför inte 9812, som hade samma tider?)

 

24 aug

tåg 9837

Storuman 6.50, förare Åhdén, lok E2 1192, ensamt lok +koppl Larsson Sandström E2 1128

Vojmån, 42 ax, 504 ton

Saxvattnet,  -11.00, /möte 2306/

Dorotea 11.15-12.06

- Hoting 12.34

 

tåg 9840

Hoting 17.00, 40 ax, 200 ton, förare Åhdén, lok E2 1192 (+koppling?)

Vilhelmina

Vojmån, ensamt lok (+koppling?)

- Storuman

 

26 aug

tåg 9837

Storuman 6.50, förare Åhdén, lok E2 1192, ensamt lok + koppl Larsson Sandström E2 957

Vojmån 8.05-8.15, 44 ax, 528 ton

Vilhelmina,  -9.20

Dorotea,  -11.58

- Hoting 12.18

 

tåg 9840

Hoting 17.00, 44 ax, 220 ton, förare Åhdén, lok E2 1192, (+koppling?)

Dorotea,  -18.35

Vojmån 20.45-  , ensamt lok (+koppling?)

- Storuman 22.00

 

27 aug

tåg 9837

Storuman 6.50, förare Åhdén, lok E2 1071, + koppl Larsson Sandström E2 1128

- Vojmån 8.05

 

Ba

Vojmån 8.05, förare Åhdén, lok E2 1071 (+koppling?)

- Vojmån 10.30

 

tåg 9842

Vojmån 10.30, förare Åhdén, lok E2 1071 (+koppling?)

- Storuman 11.45

 

29 aug

tåg 9841

Storuman 6.50, förare Norman, lok E2 1094, ensamt lok + koppl Larsson Sandström

E2 1128

Vojmån, 44 ax, 528 ton

Vilhelmina,  -9.25, /lokomotorn/??

Saxvattnet 10.35-11.04, /möte 2306/

Dorotea 11.20-11.55

- Hoting 12.27

 

tåg 9860

Hoting 17.00, 42 ax, 210 ton, förare Norman, lok E2 1094 (+koppling?)

Dorotea

Vilhelmina

Vojmån, ensamt lok (+koppling?)

- Storuman

 

30 aug

tåg 9841

Storuman 6.50, förare Sjöström, lok E2 1128, +koppl Larsson Sandström E2 1193

- Vojmån

 

Ba

Vojmån 8.05-10.30, förare Sjöström, lok E2 1128, +koppl Larsson Sandström E2 1193

 

tåg 9862

Vojmån 10.30, förare Sjöström, lok E2 1128, +koppl Larsson Sandström E2 1193

- Storuman 11.45

 

31 aug

tåg 9841

Storuman 6.50, endast lok, förare Persson, lok E2 1094, +koppl Larsson Sandström E2 957

Vojmån, 42 ax, 504 ton

Saxvattnet,  -11.17, /möte 2306/

Dorotea 11.35-12.19

- Hoting 12.55

 

tåg 9860

Hoting, 42 ax, 210 ton, förare Persson, lok E2 1094, +koppl Larsson Sandström E2 957

Vojmån, endast lok

- Storuman

                             400 601 km

 

September  -55

 

1 sep

tåg 9873

Storuman 6.50, 8 ax, 56 ton, förare Åberg, lok E2 957

- Vojmån 8.05

 

Ba

Vojmån 8.05-10.30, förare Åberg, lok E2 957

 

tåg 9872

Vojmån 10.30, 50 ax, 600 ton, förare Åberg, lok E2 957

- Storuman 12.05

 

3 sep

tåg 9873

Storuman 6.50, 44 ax, 220 ton, förare Sjöström, lok E2 1094

- Vojmån 8.05

 

Ba

Vojmån 8.05-10.30, förare Sjöström, lok E2 1094

 

tåg 9872

Vojmån 10.30, 44 ax, 528 ton, förare Sjöström, lok E2 1094

- Storuman 11.45

 

Ba

Storuman 12.10-13.18, förare Sjöström, lok E2 1094

 

Ba

Storuman,  -14.55, förare Sjöström, lok E2 1094

 

5 sep

tåg 8542

Storuman 7.13, 10 ax, 78 ton, förare Sjöström, knr Lundström, lok E2 1334

Blattnicksele, 8 ax, 68 ton

Antasstugan, 6 ax, 55 ton

Sorsele, 6 ax, 57 ton

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, 4 ax, 30 ton, förare Sjöström, knr Lundström, lok E2 1241

Sorsele, 8 ax, 72 ton

- Storuman

 

6 sep

växl Storuman 8.30-  , förare Arvidsson, lok E2 957

 

växl Storuman 15.23-19.30, förare Arvidsson, lok E2 1128

 

7 sep

tåg 8141

Storuman 5.15, förare Fackel, lok E10 1742

- Hoting

 

växl Hoting, S1 1924

 

9 sep

tåg 8142 

Kilvamma 15.25, förare Fackel, lok E10 1742

- Storuman

 

10 sep

tåg 8142

Dorotea 16.05, 26 ax, 208 ton, förare Bertil N, knr Strömkvist, lok E10 1746

Vilhelmina, 29 ax, 185 ton

Lövliden

Vojmån, 27 ax, 155 ton

- Storuman

 

12 sep

tåg 8542

Storuman 7.15, 10 ax, 64 ton, förare Åberg, knr Karl Alfred, lok E2 1127

Sorsele, 22 ax, 117 ton

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, 6 ax, 38 ton, förare Åberg, knr Karl Alfred, lok E2 1186

Sorsele, 8 ax, 53 ton

- Storuman

 

14 sep

växl Storuman 8.40-12.05, förare Åberg, lok E2 957

 

växl Storuman 15.23-19.30, förare Åberg, lok E2 1128

 

15 sep

tåg 9883

Storuman 6.50, 44 ax, 271 ton, förare Norman, lok E2 1094, + koppl Sjökvist Åberg

E2 1193

Vojmån, 36 ax, (-44 +36) 414 ton

- Vilhelmina

 

Ba

Vilhelmina 8.57-12.59, förare Norman, lok E2 1094, + koppl Sjökvist Åberg E2 1193

 

tåg 9884

Vilhelmina 12.59, 36 ax, 172 ton, förare Norman, lok E2 1094, + koppl Sjökvist Åberg

E2 1193

Vojmån, endast lok, förare Norman, lok E2 1094, + koppl Sjökvist Åberg E2 1193

- Storuman 17.31

 

16 sep

tåg 8691

Storuman 5.05, förare Åberg, knr Lundström, lok E2 1193, koppl Arvidsson E2 1128

- Gunnarn 6.10

 

Ba

Gunnarn 6.10, förare Åberg, lok E2 1193

Barsele

- Storuman 11.05

 

19 sep

tåg 8542

Storuman 7.15, 16 ax, 164 ton, förare Åberg, knr Olsson, lok E2 1334

Blattnicksele, 12 ax, 118 ton

Sorsele, 6 ax, 60 ton

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, 6 ax, 37 ton, förare Åberg, knr Olsson, lok E2 1456

Sorsele, 12 ax, 70 ton

Antasstugan, 10 ax, 59 ton

Blattnicksele, 8 ax, 49 ton

- Storuman

 

20 sep

växl Storuman 8.40-12.05, förare Sjöström, lok E2 1071

 

växl Storuman 15.38-19.30, förare Sjöström, lok E2 1192

                                                                                       402 041 km

 

Oktober  -55

 

7 okt

tåg 8141

Storuman, 6 ax, 38 ton, förare Åberg, knr Olsson, lok E10 1746

Vilhelmina, 28 ax, 161 ton

Dorotea,  -11.09, 30 ax, 167 ton

- Hoting 11.35

 

växl Hoting, lok S1 1926

 

10 okt

växl Storuman 8.30-12.05, förare Åberg, lok E2 1192

 

växl Storuman 15.23-19.30, förare Åberg, lok E2 1094

 

11 okt

tåg 8142

Dorotea 16.25, 46 ax, 484 ton, förare Persson, knr Karl Alfred, lok E10 1746

Vilhelmina 18.08-19.07, 18 ax, 139 ton

- Storuman

 

14 okt

tåg 8142

Dorotea, 42 ax, 433 ton, förare Persson, knr Lundström, lok E10 1739

Vilhelmina, 10 ax, 69 ton

Lövliden, 8 ax, 61 ton

Vojmån, 6 ax, 36 ton

- Storuman

 

15 okt

växl Storuman, förare Persson, lok E2 1094

 

tåg 8692 (pass 2925 Storuman-Barsele)

Barsele, förare Olsson, lok E2 1071

- Storuman 15.49

 

växl Storuman, förare Persson, lok E2 1071

 

17 okt

tåg 8542

Storuman 7.15, 16 ax, 133 ton, förare Åberg, knr Karl Alfred, lok E2 1241

Lomselenäs, 14 ax, 116 ton

Blattnicksele, 12 ax, 105 ton

Antasstugan, 14 ax, 120 ton

Sorsele, 8 ax, 59 ton

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, 8 ax, 45 ton, förare Åberg, knr Karl Alfred, lok E 1103

Sorsele, 8 ax, 59 ton

Sandsele, 6 ax, 49 ton

- Storuman

 

18 okt

tåg 8142

Dorotea 16.21, 36 ax, 308 ton, förare Lundkvist, knr Espling, lok E10 1746

Meselefors, 32 ax, 261 ton

Volgsjöfors, 52 ax, 521 ton

Vilhelmina,  -19.05, 14 ax, 96 ton

Fiandberg, 16 ax, 102 ton

- Storuman

 

24 okt

tåg 8542

Storuman 7.15, 16 ax, 99 ton, förare Åberg, knr Espling, lok E2 1186

Lomselenäs, 14 ax, 87 ton

Sandsele,  -9.00, 18 ax, (-4 +8) 152 ton

Blattnicksele 9.10-9.40, 22 ax, 179 ton

Sorsele 10.10-11.20, 19 ax, 195 ton

- Slagnäs 12.15

 

tåg 8143 (brukar vara 8541, kan vara skrivfel)

Slagnäs, 6 ax, 50 ton, förare Åberg, knr Espling, lok E2 1185

Sorsele, 10 ax, 94 ton

Sandsele, 12 ax, 104 ton

Lomselenäs, 10 ax, 94 ton

- Storuman

 

25 okt

växl Storuman 8.40-12.10, förare Sjöström, lok E2 1071

 

växl Storuman 15.23-19.30, förare Sjöström, lok E2 1192

 

27 okt

tåg 59719

Storuman 13.00, förare Norman, lok E2 1128 (ensamt lok gissar jag)

- Lycksele

 

tåg 6792

Lycksele, 24 ax, 271 ton, förare Norman, lok E2 957

- Storuman 20.20, (fick de här vagnarna inte plats i 8692?)

 

28 okt

tåg 8542

Storuman 7.30, 14 ax, 167 ton, förare Strandman, knr Otto J, lok E 1103

Lomselenäs,  -8.35, 18 ax, 217 ton

Sandsele 8.50-9.03, 14 ax, 167 ton

Blattnicksele 9.10-9.30, 10 ax, 110 ton

Antasstugan 10.49-10.43, 12 ax, 125 ton

Sorsele 10.05-  , 12 ax, 133 ton

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, 10 ax, 73 ton, förare Strandman, knr Otto J, lok E2 1186

Sorsele, 8 ax, 71 ton

- Storuman

 

29 okt

tåg 8141

Storuman 5.15, 14 ax, 122 ton, förare Strandman, knr Karl Alfrd, lok E2 904

Lövliden, 14 ax, 122 ton

Vilhelmina,  -8.56, 36 ax, 247 ton

Meselefors 9.25-9.45, 38 ax, 274 ton

Saxvattnet 10.20-10.35, 36 ax, 266 ton

Dorotea 10.48-11.40, 48 ax, 330 ton

- Hoting 12.10

 

Hoting 12.10-13.15 utr tåg 2324, lok S1 1926

 

31 okt

tåg 8542

Storuman 7.30, 16 ax, 121 ton, förare Persson, knr Strömkvist, lok E2 1186, /sen ut 10 min pga regn/http://images.webs.com/Images/Smilies/Round/huh.gif

Lomselenäs,  -8.36, 14 ax, 125 ton

Blattnicksele 9.02-9.25, 20 ax, 165 ton

Sorsele 10.01-11.07, 18 ax, 151 ton

- Slagnäs 12.15, /infarten/

 

tåg 8541

Slagnäs, 8 ax, 64 ton, förare Persson, knr Strömkvist, lok E2 979

Bocktjärn, 6 ax, 37 ton

Sorsele, 4 ax, 28 ton  http://images.webs.com/Images/Smilies/Round/biggrin.gif

- Storuman

                           403 780 km

 

November  -55

 

1 nov

tåg 8142

Dorotea 16.40, 46 ax, 413 ton, förare Strandberg, knr Otto J, lok E10 1746, /vatten/

Saxvattnet17.03-17.10, 48 ax, 438 ton

Volgsjöfors 18.20-18.38, 68 ax, 678 ton,

Vilhelmina 18.55-20.30, 22 ax, 163 ton

Volgsele 20.52-20.58, 20 ax, 158 ton

Vojmån 21.10-21.25, 18 ax, 134 ton

Fiandberg 21.36-21.45, 16 ax, 124 ton

Vinlidsberg 22.08-22.20, 12 ax, 97 ton

- Storuman 22.30, 1 tim 30 min sen

 

2 nov

tåg 8142

Dorotea, 28 ax, 252 ton, förare Lundkvist, knr Olsson, lok E2 1100

Vilhelmina, 14 ax, 98 ton

Aronsjölid, 12 ax, 70 ton

Norrheden, 10 ax, 62 ton

- Storuman

 

3 nov

kurs: konstgjord andning

 

4 nov

tåg 6716

Åskilje 10.20, förare Persson, lok E2 1094

- Storuman 11.28

 

7 nov

tåg 8542

Storuman 7.19, 12 ax, 94 ton, förare Sjöström, knr Espling, lok E 1103

Kvarnbränna, 14 ax, 119 ton

Sorsele,  -11.15, 8 ax, 62 ton

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs, 8 ax, 72 ton, förare Sjöström, knr Espling, lok E2 949

Sorsele, 14 ax, 116 ton

Lomselenäs, 12 ax, 85 ton

Svärtträsk, 14 ax, 96 ton

- Storuman

 

8 nov

tåg 8142

Hoting 15.40, förare ?kvist, lok E10 1742

- Storuman 22.00, 1 tim sen

 

11 nov

hemreserv 0.00-24.00 (har man gott om personal?)

 

12 nov

hemreserv 0.00-18.00

 

13 nov

tåg 59709

Storuman 4.30, förare Persson, lok E2 1192 (ensamt lok troligen)

- Lycksele 6.53

 

tåg 6796

Lycksele 8.04, 27 ax, 329 ton, förare Persson, lok E2 1192

Gunnarn

- Storuman 11.00 (extra tåg verkar vara mer vanligt till Storuman än från)

 

14 nov

tåg 8542

Storuman 7.15, 8 ax, 71 ton, förare Åberg, knr Lundström, lok E2 1185

Bokktion, 10 ax, 83 ton

Gubberget, 12 ax, 95 ton

Lomselenäs 8.20-8.35, 8 ax, 71 ton

Blattnicksele 9.00-9.20, 6 ax, 45 ton

Sorsele, 8 ax, 66 ton

- Slagnäs

 

tåg 8541

Slagnäs 12.50, 8 ax, 53 ton, förare Åberg, knr Lundström, lok E2 1127

Sorsele, 8 ax, 56 ton

- Storuman

 

15 nov

växl Storuman 8.40-12.05, förare Åberg, lok E2 949

 

växl Storuman 15.23-19.30, förare Åberg, lok E2 1094

 

16 nov

tåg 8141

Storuman 5.13, 8 ax, 50 ton, förare Åberg, knr Lundström, lok E10 1742

Lövliden, 10 ax, 65 ton

Vilhelmina, 18 ax, 117 ton

Meselefors,  -9.17, 20 ax, 142 ton

Dorotea,  -11.03, 22 ax, 152 ton

- Hoting

växl Hoting S1 1926

 

17 nov

Ba

Storuman 7.00, förare Åberg, lok E2 1094

Svärtträsk

- Storuman 10.10

 

19 nov

hemreserv 0.00-24.00

 

21 nov

hemreserv 3.00-18.00

 

22 nov

Ba

Storuman 7.00, förare Norman, lok E2 1128

Storuman 9.20-10.00

Svärtträsk 10.40-10.45

Storuman 11.15

 

23 nov

reserv 3.00-18.00

 

24 nov

tåg 8141

Storuman 5.30, 12 ax, 75 ton, förare Strandberg, knr Otto J, lok E10 1746

Lövliden, 14 ax, 90 ton

Vilhelmina 7.48-8.49, 36 ax, 249 ton

Saxvattnet 10.29-10.48, /möte 2306, spår 2, sidan/

Dorotea 11.02-11.51, 56 ax, 308 ton

- Hoting 12.15

12.15-13.15 avrustat tåg 2324, lok S1 1924

 

25 nov

reserv 3.00-18.00 tillsammans med Norman

 

26 nov

reserv 3.00-8.40

 

tåg 59801

Storuman 10.10, 2 ax, 10 ton, förare Åberg, lok E2 1193 (brådskande transport?)

Vilhelmina 12.13-13.05

Saxvattnet 14.23-14.30, /möte 324/

Dorotea 14.40-14.48

- Hoting 15.10

 

tåg 8142

Hoting 16.10, förare Åberg, lok E2 1193, koppl Ekelund? o Björn E10 1746

- Storuman

 

27 nov

fridag (nejdå)

 

tåg 59815

Storuman 12.04, 2 ax, 10 ton, förare Sjöström, lok E2 1193, (ännu en brådskande transport?)

- Vilhelmina

 

tåg 59817

Vilhelmina 14.50, 2 ax, 10 ton, förare Sjöström, lok E2 1193

Volgsjöfors 15.00-15.25, /möte 324/

Dorotea

- Hoting

 

tåg 59820

Hoting 18.23, 2 ax, 10 ton, förare Sjöström, lok E2 1193

- Storuman 21.39

 

28 nov

tåg 8542

Storuman 7.45, 14 ax, 113 ton, förare Åberg, knr Manne Lindström, lok E 952

Blattnicksele 9.05-9.28,

Sorsele 10.00-11.22, 8 ax, 47 ton

Svergoträsk 11.40-12.00, /möte försenat 1053/

- Slagnäs 12.35

 

tåg 8541

Slagnäs 13.00, 14 ax, 78 ton, förare Åberg, knr Manne Lindström, lok E 1090

Sorsele 13.50-14.30, 12 ax, 87 ton

Blattnicksele 15.05-15.25, 10 ax, 83 ton

Sandsele, /bromsstag? trasigt/

- Storuman

                          406 006 km

 

December  -55

 

1 dec

reserv 3.00-18.00, förare Åberg

 

2 dec

tåg 59709

Storuman 4.30, 2 ax, 10 ton, förare Sjöström, lok E2 1192

- Lycksele 6.50

 

Ba

Lycksele 7.45, förare Sjöström, lok E2 1192

Åmsele 8.55-10.05

Lycksele 12.00-13.35

- Storuman 20.30

 

4 dec

tåg 59709

Storuman 4.30, förare Åberg, lok E10 1746 (ensamt lok)

- Lycksele

 

tåg 6796

Lycksele 8.45, 45 ax, 469 ton, förare Åberg, lok E10 1746

Åskilje 10.05-10.29

- Storuman 11.30

 

5 dec

tåg 8542

Storuman 7.50, 18 ax, 130 ton, förare Strandman, knr Grödén, lok E2 1046

Blattnicksele 9.10-9.30, 16 ax, 119 ton

Antasstugan, 12 ax, 93 ton

Sorsele 10.05-11.40, 12 ax, 71 ton

- Slagnäs 12.30

 

tåg 8541

Slagnäs 13.06, 18 ax, 151 ton, förare Strandman, knr Grödén, lok E2 1186

Sorsele 14.00-14.40, 22 ax, 175 ton

Blattnicksele,  -15.30, 22 ax, 178 ton

Lomselenäs,  -16.00, /1 ren km 206/

- Storuman

 

6 dec

växl Storuman 12.25- , förare Åhdén, lok E2 979

 

växl Storuman  -22.15, förare Åhdén, lok E 1328

 

7 dec

tåg 8542

Storuman 7.50, 24 ax, 110 ton, förare Strandman, knr Otto J, lok E2 1186

Sorsele,  -11.15, 20 ax, 89 ton

- Slagnäs 12.07

 

tåg 8541

Slagnäs 12.50, 6 ax, 40 ton, förare Strandman, knr Otto J, lok E 1330

Sorsele 13.40-14.10,

Antasstugan, 8 ax, 65 ton

Blattnicksele,  -15.10, 10 ax, 90 ton

- Storuman

 

8 dec

tåg 8141

Storuman 5.27, 22 ax, 220 ton, förare Strandman, knr Karl Alfred, lok E10 1746

Vilhelmina,  -9.07, 34 ax, 289 ton

Meselefors

Dorotea 10.30-11.30, 38 ax, 316 ton

- Hoting 11.55

 

av o utr tåg 2324 samt växl lok S1 1926

 

9 dec

Ba

Storuman 6.11, förare Åhdén, lok E2 1071

Barsele 11.40

Storuman 12.16-16.45

 

10 dec

Ba

Storuman 7.00, förare Sjöström, lok E2 1071, /Bylund/

Vinlidsberg

Storuman 10.20

 

13 dec

tåg 8141

Storuman 5.25, 10 ax, 56 ton, förare Sjöström, knr Karl Alfred, lok E10 1746

Vinlidsberg 5.39-6.05, 12 ax, 81 ton

Vilhelmina 7.35-8.28, 24 ax, 155 ton

Meselefors,  -9.15, 26 ax, 185 ton

Dorotea,  -11.16, 34 ax, 228 ton

- Hoting 11.45

 

12.00-13.00 utr tåg 2324, lok S1 1926

 

pass tåg 324 till Storuman 35 min sen

 

14 dec

reserv 3.00-18.00

 

15 dec

tåg 59709

Storuman 4.30, förare Jönsson, lok E 1090 (ensamt lok gissar jag)

- Lycksele 7.30

 

tåg 6796

Lycksele 9.05, förare Jönsson, lok E 952

- Storuman 13.00

 

16 dec

reserv 3.00-18.00

säö 18.00-20.00

växl Storuman 20.00-23.30, förare Eskil, lok E 1090

 

18 dec

res 6.00-18.00

 

19 dec

tåg 59709

Storuman 4.30, 2 ax, (1 öppen lastad) 10 ton, förare Norman, lok E2 1094

- Lycksele

 

tåg 6796

Lycksele 8.45, 33 ax, 361 ton, förare Norman, lok E2 1193

Blåviksjön 9.48-10.10

Åskilje 10.29-11.10

- Storuman 12.15

 

20 dec

tåg 8142

Hoting 16.50, 24 ax, 170 ton, förare Strandman, knr Karl Alfred+Bokman?, lok

 E10 1743 +koppl Forsmark o Sjöström E2 1192

Dorotea 17.25-19.10, 24 ax, 171 ton

Vilhelmina 20.43-21.40, 18 ax, 105 ton

Vinlidsberg, 14 ax, 84 ton

- Storuman 23.28 (rejält försenat)

 

21-24 dec

KF

 

26 dec

reserv 3.00-18.00

 

27 dec

tåg 8542

Storuman 7.39, 12 ax, 101 ton, förare Persson, knr OttoJ, lok E2 1046

Blattnicksele 9.00-9.15, 10 ax, 81 ton

- Sorsele

 

tåg (8543) 1053 (båda numren står, kan ordinarie 1053 vara försenat?)

Sorsele 11.06, 4 ax, 35 ton, förare Persson, knr OttoJ, lok E2 1046

- Storuman 12.19

 

28 dec

växl Storuman 8.40-12.05, förare Lundkvist, lok E2 1071

 

växl Storuman 16.23-19.30, förare Lundkvist, lok E2 1192

 

29 dec

tåg 8542

Storuman 7.15, 6 ax, 36 ton, förare Åhdén, knr Lundmark, lok E2 979

- Sorsele

 

tåg 8543

Sorsele 11.30, 6 ax, 45 ton, förare Åhdén, knr Lundmark, lok E2 979

- Storuman

 

30 dec

tåg 8141

Storuman 5.13, 8 ax, 48 ton, förare Lundkvist, knr espling, lok E2 1180

Vinlidsberg 5.30-6.02, 16 ax, 168 ton

Vilhelmina 7.30-8.47, 26 ax, 242 ton

Dorotea,  -11.12,

- Hoting

utr tåg 2324, lok S1 1923

 

31 dec

KF

                               408 234 km

 

 

Comments