1945


Januari -45

1 jan

växl Storuman, 14.40 – 18.30, lokf Hamre, lok E 1326

 

2 jan

tåg 8681, Storuman 5.00, lokf Persson, lämpare Andersson, lok E2 956

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, lokf Persson, lämpare Sven, lok E 1092

- Storuman,   /17.41

 

3 jan

växl Storuman, 7.10-12.30,   lokf Persson, lok E2 956

 

5 jan

Ba

Storuman, 5.30/6.30 – 15.45, lokf Vidén, lok E2 981, /lastning av ved/, (okänd plats)

 

6 jan

tåg 3685

Storuman 9.14/11.04, lokf Ödlund, lämp Persson, lok E2 903, /Vidén linjekännedom/

 - Lycksele 14.48

 

tåg 8682

Lycksele 17.35/19.56, lokf Ödlund, lok E2 956

- Storuman

 

7 jan

tåg 1052

Storuman 15.20/17.51, lokf Bodin, lok E2 956

- Arvidsjaur 23.36/1.36

 

8 jan

tåg 1053

Arvidsjaur 5.15/6.55, lokf Bodin, lok E2 956

- Storuman 11.39/12.44, /15 min växl i Storuman/

 

9 jan

tåg 3685

Storuman 9.14/  , lokf Sjökvist, lämp Persson, lok E2 903,

 - Lycksele 14.21/14.36

 

tåg 8682

Lycksele 17.35/   , lokf Sjökvist, lok E2 955

- Storuman 23.52/1.42

 

10 jan

växl Storuman, 14.40 – 18.30, lokf Sjökvist, lok E2 955


11 jan

tåg 8681, Storuman, lokf Sjökvist, lämpare Sven A, lok E2 955

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, lokf Sjökvist, lämpare Sven A, lok E2 957

- Storuman

12 jan

tåg 3685

Storuman, lokpers Vidén/Stenmark, lok E2 903, (lämpartur)

Lycksele, lokpers Isaksson, Hörnlund

- ?

 

tåg 8682

?, lokpers Fägnell/Holmberg, lok E2 957

Lycksele, lokpers Vidén/ Stenmark

- Storuman, 15 min sen

13 jan

tåg 8681

Storuman, lokpers Ödlund/Andersson, lok E2 955

Lycksele, lokpers Isaksson/Hörnlund

- ?

 

tåg 3686

?, lokpers Fägnell/Holmberg, lok E2 903

Lycksele, lokpers Ödlund/Andersson

- Storuman, 14 min sen

 

14 jan

tåg 3685

Storuman, lokf Sjökvist, lämp Nordahl, lok E2 903,

 - Lycksele

 

tåg 8682

Lycksele, lokf Sjökvist, lämp Nordahl,  lok E2 957

- Storuman 23.51/0.50

 

15 jan

växl Storuman, 14.40 – 18.30, lokf Sjökvist, lok E2 957

 

16 jan

tåg 8681, Storuman, lokf Sjökvist, lämpare Berg, lok E 1327

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, lokf Sjökvist, lok E 1192

- Storuman, 25 min sen

 

17 jan

växl Storuman, 7.10-12.30,   lokf Sjökvist, lok E 1327

 

19 jan

tåg 3685

Storuman, lokf Sjökvist, lämp Jonsén, lok E2 955

 - Lycksele

 

tåg 8682

Lycksele, lokf Sjökvist, elev Jonsén,  lok E2 903

- Storuman 23.55/1.45

 

20 jan

tåg 3685

Storuman, lokf Hamre, lämp Sven A, lok E2 903

 - Lycksele 14.36

 

tåg 8682

Lycksele, lokf Hamre, lämp Sven A,  lok E 1327

- Storuman 23.47/1.37

 

21 jan

tåg 2919, (ersätter rälsbuss??)

Storuman 15.00/    , lokf Lindkvist, lok E 1102

- Lycksele, 8 min sen

 

tåg 2920

Lycksele, lokf Lindkvist, lok E2 957

- Storuman 22.07, / växl -22.37/23.32/

 

22 jan

tåg 2921, (ersätter rälsbuss??)

Storuman 4.55, lokf Lindkvist, lok E2 957

- Lycksele 9.06, /varmgång/

 

tåg 2918

Lycksele 9.30, lokf Lindkvist, lok E 1040

- Storuman 11.39

växling  -12.00/12.55

 

24 jan

tåg 3685

Storuman, lokpers Sjökvist/Berg, lok E 1192

 - Lycksele 14.29

 

tåg 8682

Lycksele 20.10, lokpers Sjökvist/Berg, lok E2 903

- Storuman 23.58/1.48

 

25 jan

växl Storuman, 14.40 – 18.30, lokf Sjökvist, lok E2 903

 

27 jan

växl Storuman, 7.10-12.30, lokf Sjökvist, lok E2 903

 

29 jan

tåg 3685

Storuman, lokf Sjökvist, lämp Sven A, lok E 1327

 - Lycksele

 

tåg 8682

Lycksele, lokf Sjökvist, lämp Sven A, lok E2 903

- Storuman 23.48/1.38

 

30 jan

växl Storuman, 14.40 – 16.30/17.30, lokf Sjökvist, lok E2 955

 

31 jan

tåg 8681, Storuman, lokf Sjökvist, lämpare Arnold, lok E 1327

- Lycksele 10.48

 

tåg 3686

Lycksele, lokf Sjökvist, lämp Arnold, lok E2 903

- Storuman 18.26

 

 

Februari  -45

 

1 feb

växl Storuman, 7.10-12.30, lokf Sjökvist, lok E2 955

 

3 feb

tåg 3685

Storuman, lokf Sjökvist, lämp Nordal, lok E 1327

 - Lycksele

 

tåg 8682

Lycksele, lokf Sjökvist, lämp Nordal, lok E2 955

- Storuman 23.18

 

4 feb

växl Storuman, lokf Sjökvist, lok E2 957


tåg 2331, (ersätter rälsbuss??)

Storuman 21.20, lokf Lindkvist, lok E 1102

- Vilhelmina 0.30

 

5 feb

växl Vilhelmina 0.30 – 1.30, lokf Lindkvist, lok E 1102

tåg 2330

Vilhelmina 3.31, lokf Lindkvist, lok E 1102

- Storuman 6.25/6.45

 

6 feb

Ba

5.30 – 7.50, 11.00 – 13.00/13.45, lokf Nyman, lok E2 981

 

7 feb

Ba

5.30 – 8.20, 10.45 – 12.45, 13.30 – 15.45, lokf Nyman, lok E2 981

 

8 feb

tåg 2331

Storuman 21.15/23.17, lokf Hemlin, lok E 1192

- Vilhelmina 1.20/2.50

 

9 feb

tåg 2330

Vilhelmina 3.31/5.06, lokf Hemlin, lok E 1192

- Storuman 6.41/7.56

 

10 feb

tåg 3685

Storuman 9.14/  , lokf Ödlund lok E2 957

 - Lycksele        

 

tåg 8682

Lycksele, lokf Ödlund, lok E2 903

- Storuman

 

12 feb

Ba

Storuman 4.30/  , lokf Lindkvist, lok E2 957, /vingplogning 5.50 – 17.45/

- Arvidsjaur 20.00/21.35

 

13 feb

Ba

Arvidsjaur 4.30/6.00, lokf Lindkvist, lok E2 957, /plogning Slagnäs – Storuman 8.10 – 16.30/

- Storuman 15.50/16.30

växl Storuman 16.30 – 19.25/20.15, lokf Lindkvist, lok E2 957

 

14 feb

Ba

Storuman 5.45/   , lokf Lindkvist, lok E2 957

 

bandisposition

Storuman 7.00, lokf Lindkvist, lok E2 957

Vinlidsberg

- Storuman 8.00

 

Ba

8.00 – 16.45/17.50, lokf Lindkvist, lok E2 957, /vingplogning Storuman/

 

15 feb

Ba

5.30 – 8.15, 14.30 – 15.45, lokf Nyman, lok E2 981

 

16 feb

Ba

Storuman 6.00/8.00, lokf Nyman, lok E2 957

Stensele, /vingplogning/

- Storuman 12.30/13.20

 

19 feb

tåg 9835

Storuman 19.18/20.48, lokf Nyman, lok E 1072

- Hällnäs 0.47,  (ensamt lok??)

 

20 feb

tåg 9455

Hällnäs, lokf Nyman, lok E 1072

- Vännäs 2.11

växl – 2.26/3.16

pass tåg 22 Vännäs – Hällnäs, tåg 3686 Hällnäs – Storuman 16.41/16.56

 

21 feb

Ba

Storuman, 6.45/7.00 – 8.00, 13.50 – 15.30/15.45, lokf Lindkvist, lok E2 981

 

22 feb

Ba

Storuman, 5.45/6.45 – 8.00, lokf Lindkvist, lok E2 981

 

26 feb

tåg 3685

Storuman, lokf Nyman, lämp Hållstam, lok E 1192

 - Lycksele        

 

tåg 8682

Lycksele, lokf Nyman, lok E2 903

- Storuman, /lätt tåg/

 

27 feb

växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf Vidén, lok E2 981

 

28 feb

tåg 8681

Storuman, lokf Vidén, lämpare 10507 Persson, lok E 1192

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, lokf Vidén, lämp 10507 Persson, lok E 1327

- Storuman

 

Mars  -45

1 mar

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Vidén, lok E2 981 och E 1327

 

tåg 2919

Storuman, lokf Vidén, lok E 1327

- Gustavsholm

 

tåg 2920

Gustavsholm, lokf Vidén, lok L 817

- Storuman, 23.05/0.20

 

2 mar

tåg 2921

Storuman, lokf Nyman, lok L 817

- Bjurselefors

 

tåg 2918

Bjurselefors, lokf Nyman, lok E 1327

- Storuman 12.50/14.10

 

tåg 2331

Storuman 20.05, lokf Nyman, lok E2 1193

- Vilhelmina, 23.18/0.38

 

3 mar

tåg 2330

Vilhelmina 3.31, lokf Nyman, lok E2 1193

- Storuman 6.56/7.46

 

4 mar

tåg 3685

Storuman, lokf Karlsson, lämp Hållstam, lok E 1040, /lokbyte till L 817 i Stensele/

 - Lycksele        

 

tåg 8682

Lycksele, lokf Karlsson, lämp Hållstam, lok E2 903

- Storuman

 

8 mar

rep i stall 6.00 – 15.25

 

9 mar

Ba

Storuman 5.30 – 18.00/18.55, lokf Lindkvist, lok E 1327

 

(långt uppehåll här, okänt varför.)

 

26 mar

Ba

Storuman 4.25/5.40 – 14.40/15.50, lokf Lindkvist, lok E 1072

 

27 mar

Ba

Storuman 4.25/5.40 – 14.10/15.00, lokf Lindkvist, lok E 1072

 

28 mar

Ba

Storuman 4.25/5.40 – 14.00/14.50, lokf Nyman, lok E 1072

 


April -45

1 apr

tåg 8681

Storuman, lokf Sjökvist, lämp Hållstam, lok E 1040

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, lokf Sjökvist, lämp Hållstam, lok E 1327

- Storuman

 

3 apr

tåg 8681

Storuman, lokf Ödlund, lämp Lindström, lok E 1040

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, lokf Ödlund, lämp Lindström, lok E 1327

- Storuman

 

4 apr

tåg 3685

Storuman, lokf Sjökvist, lämp Axel Tomasson, lok E2 955

- Lycksele

 

tåg 8682

Lycksele, lokf Sjökvist, lämp Axel Tomasson, lok E 1327

- Storuman 23.47/1.37

 

5 apr

växl Storuman 14.30 – 18.30, lokf Sjökvist, lok E 1072

 

6-7 apr

tåg 9905

Storuman 12.50/14.20, lokf Nyman, lok E 1327, (ensamt lok?)

- Hällnäs 18.30

 

tåg 10476

Hällnäs 19.35, lokf Nyman, lok E 1327, (militärt tåg)

- Storuman 2.20, växl till 4.45/5.35

 

8 apr

tåg 8681

Storuman 5.00/7.20, lokf Lindkvist, lok E 1040

- Hällnäs 12.46

 

 tåg 10474

Hällnäs 14.00, lokf Lindkvist, lok E 1040, (militärt tåg)

- Storuman 20.00, växl till 22.00/22.55

 

9 apr

Ba

Storuman 4.15/5.40 – 14.15/15.05, lokf Nyman, lok E 1040

 

11 apr

tåg 2331

Storuman 20.08/21.48, lokf Nyman, lok L 970

- Vilhelmina 23.18, växl -0.18/1.08

 

12 apr

tåg 2330

Vilhelmina 3.31/5.01, lokf Nyman, lok L 970

- Storuman 6.26, växl -6.56/7.46

 

13 apr

Ba

Storuman 4.25/5.40 – 14.11/15.01, lokf Fjällström, lok L 970

 

14 apr

tåg 10747

Storuman 18.45/20.32, lokf Fjällström, lok L 817, + lokf Lövgren i lok E2 957, (militärtåg)

- Hällnäs 2.35, växl -3.10/4.00

 

15 apr

tåg 3686

Hällnäs 9.30/11.26, lokf Fjällström, lok L 817, + Fägnell/Allman i lok E2 956

Lycksele, lokf Fjällström, lok L 817, + Karlsson/Nyman i lok E2 956

- Storuman 16.41/17.41

 

16 apr

Ba

Storuman, 4.25/5.40 – 14.30/15.20, lokf Nyman, lok L 817

 

17 apr

Ba

Storuman, 4.25/5.40 – 14.15/15.05, lokf Fjällström, lok L 817

 

19 apr

Ba

Storuman, 4.25/5.40 – 14.15/15.05, lokf Nyman, lok L 817

 

23 apr

Ba

Storuman, 4.25/5.40 – 14.10/15.00, lokf Fjällström, lok L 817

 

25 apr

Ba

Storuman, 4.25/5.40 – 14.00/14.50, lokf Fjällström, lok L 817

 

26 apr

Ba

Storuman, 4.25/5.40 – 14.00/14.50, lokf Fjällström, lok L 817

 

27 apr

Ba

Storuman, 4.25/5.40 – 14.00/14.50, lokf Fjällström, lok L 817

 

28 apr

tåg 5959

Storuman 5.45/7.15, lokf Fjällström, lok E2 955

- Hoting

 

tåg 5960

Hoting 14.36, lokf Fjällström, 2 lämpare, lok E2 955

- Storuman   /21.09

 

 

 

Maj -45


1 maj

tåg 3685

Storuman 11.04, lokf Ödlund, /Pedersen/,  lämp Mikalsson, lok E2 955

- Lycksele 14.21

 

tåg 8682

Lycksele 18.56, lokf Ödlund, lämp Mikalsson, lok E2 981

- Storuman 23.00

 

2 maj

växl Storuman 14.40/15.30 – 18.30, lokf Ödlund, lok E 1192

 

3 maj

tåg 8681

Storuman 5.00/ , lokf Ödlund, lämp Lindström, lok E 1192

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, lokf Ödlund, lämp Lindström, lok E2 981

- Storuman,  /17.11

 

4 maj

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Ödlund, lok E 1192

 

7 maj

Ba

Storuman 4.35/5.40, lokf Nyman, lok L 817

- Storuman 14.00/14.50

 

10 maj

tåg 3685

Storuman 9.14/11.04, 8 ax, 70 ton,   lokf Hamre,  lämp Mikalsson, lok E2 981

- Lycksele 14.21

 

tåg 8682

Lycksele 18.56, 32 ax, 160 ton, lokf Hamre,  lämp Mikalsson,  lok E2 903

- Storuman 23.00/0.50

 

11 maj

växl Storuman 14.40/15.30 – 18.30, lokf Hamre, lok E2 955

 

12 maj

tåg 8681

Storuman 5.00/7.00, lokf Hamre, lämp Lindström, lok L 817

- Lycksele 10.17

 

tåg 3686

Lycksele 13.42, 290 ton,  lokf Hamre, lämp Lindström, lok E2 981

- Storuman,  16.21/17.51

 

15 maj

stalltjänst, 6.00 – 14.00, Sedén, Persson

 

16 maj

stalltjänst, 6.00 – 14.00, Sedén, Persson

 

17 maj

stalltjänst, 6.00 – 14.00, Sedén, Persson

 

18 maj

stalltjänst, 6.00 – 14.00, Sedén, Persson

 

19 maj

stalltjänst, 22.00 – 6.00, Pante??

 

20 maj

tåg 8681

Storuman, 16 ax, 117 ton, lokf Lindkvist, /Pettersson/, ingen lämpare, lok E2 956

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, 14 ax, 120 ton,  lokf Lindkvist, /Blomgren/, ingen lämpare, lok E 1192

- Storuman

 

22 maj

tåg 8681, (lämpare)

Storuman, lokpers Nyman/Rådström, lok E2 956

Lycksele, lokpers Kempe/Bengtsson

- ?

 

tåg 3686

?,  lokpers Isaksson/Jonsson, lok E 1192

Lycksele, lokpers Nyman/Rådström,

- Storuman

 

24 maj

stalltjänst  6.00 – 14.00

 

25 maj

stalltjänst  6.00 – 14.00, maskinspolning

 

26 maj

tåg 3685

Storuman, 200 ton, lokf Ödlund, lämp Lindström, lok ?

Lycksele 14.21

 

tåg 8682

Lycksele, 251 ton, lokf Ödlund, lämp Lindström, Vesterlund,  lok L 817

- Storuman

31 maj

Ba

Storuman 4.35/5.40 – 14.15/15.05, lokf Lundkvist, lok L 817, /slut på ved vid km 293.800/

(mellan Norrheden och Vinlidsberg)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni -45

1 jun

Ba

Storuman 4.35/5.40 – 14.00/14.50, lokf Nyman, lok L 817, /lastning vid km 301+300/


3 jun

stalltjänst 14.00 – 22.00, banarb Nilsson


4 jun

stalltjänst 6.00 – 14.00, Lasse Sidén


5 jun

stalltjänst 6.00 – 14.00, Lasse Sidén


Ba

Storuman 19.10/20.00, lokf Vidén, lok L 795

Fiandberg

- Storuman 0.30/1.20


6 jun

Ba

Storuman 5.55/6.45, lokf Nyman, lok L 817

sliperlastning Gubberget – Svärtträsk

- Storuman 15.45/16.35


7 jun

Ba

Storuman 5.55/6.45 – 13.30/14.20, lokf Nyman, lok L 817


9 jun

stalltjänst 6.00 – 14.00


11 jun

växl Storuman 12.00 – 16.30/17.20, lokf ?, lok E2 957


12 jun

växl Storuman 0.10/2.10 – 4.00/4.50, lokf Lundkvist, lok E2 903, (nattväxling!)


tåg 3685

Storuman 9.24/10.04, lokf 13 Karlsson, lok E2 903

- Lycksele 14.21


tåg 8692

Lycksele 18.59, lämp Mikalsson, Pettersson

- Storuman 23.15/1.30


13 jun

växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf 13 Karlsson, lok L 817


14 jun

växl Storuman 7.10/8.00 – 12.00/12.30, lokf Nyman, lok L 817


växl Storuman 17.40 – 22.15, lokf Nyman, lok L 817


16 jun

stalltjänst 6.00 – 14.00, sandlossning


17 jun

stalltjänst 14.00 – 22.00, Levingstone


18 jun

stalltjänst 6.00 – 14.00, Robert, rengöring av sänkgraven


19 jun

tåg 3686, (lämpartur)

Storuman, lokpers Lindkvist/Rådström, lok E2 956

Lycksele, lokpers Hörnlund/Olovsson

- ?


tåg 8692

?, lokpers Kempe/Bergbom, lok L 817, /pass/

Lycksele, lokpers Lindkvist/Rådström,

- Storuman


21 jun

tåg 3686, (lämpartur)

Storuman, lokpers Nyman/Stenmark, lok E2 903

Lycksele, lokpers Hörnlund/Hörnström

- ?


tåg 8692

?, lokpers Fägnell/Bergbom, lok E2 956, 15 min sen

Lycksele, lokpers Nyman/Stenmark

- Storuman


22 jun

tåg 8691, (lämpartur)

Storuman, lokpers Ödlund/8797 Eriksson, lok E2 981

Lycksele, lokpers Hörnlund/Hörnström

- ?


tåg 3686

?, Vännäspersonal, lok E2 903

Lycksele, lokpers Ödlund/8797 Eriksson, (koppling?)

- Storuman


25 jun

tåg 8691, (lämpartur)

Storuman, lokpers Sjökvist/Berg, lok E2 981

Lycksele, lokpers Fägnell/Almén

- ?


tåg 3686

?, Hörnlund/10502 fr Vännäs, 335 ton, lok E2 903

Lycksele, lokpers Sjökvist/Berg, 140 ton, /körde ihjäl en ko vid Åskiljebron. Kom fr vänster vid broänden. 10 axlar obromsade av 18./ (Då var Åskiljebron kombinerad väg/järnvägsbro)

- Storuman


26 jun

tåg 6570, (behovståg?)

Storuman 2.40/4.00, lokf Nyman, lok L 817

- Sorsele 5.55, /lokrep i Sorsele/


tåg 6571

Sorsele 7.20, lokf Nyman, lok L 817, /sen pga lokrep/

- Storuman 9.25


tåg 5915

Storuman 9.30, lokf Nyman, lok L 817, /avgick 9.52/

- Vilhelmina 11.28


tåg 5916

Vilhelmina 15.00, lokf Nyman, lok L 817

- Storuman 17.18/18.23


28 jun

tåg 8691, (lämpartur)

Storuman 28 min sen, lokpers Lindkvist/Stenmark, lok E2 981

Lycksele 27 min sen, lokpers Hörnlund/10507

- ?


tåg 3686

?, lokpers ?/Bergbom, lok E2 903

Lycksele, lokpers Lindkvist/Stenmark

- Storuman


30 jun

tåg 3685, (lämpartur)

Storuman, lokp Ödlund/Jansén, lok E2 957

Lycksele, lokpers Hedkvist/Bergbom

- ?


tåg 8692

?, lokpers Hörnlund/Hörnström, lok E2 903

Lycksele, lokp Ödlund/Jansén,

- Storuman


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Juli -45

1 jul

stalltjänst 14.00 – 22.00, Levingstone

 

2 jul

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 150 ton, lokf 13 Karlsson, knr Pettersson, lämp Gustafsson, lok E2 957

-Lycksele 14.21/15.05

 

tåg 8692

Lycksele, lokp 13 Karlsson, lämp Gustafsson, lok E2 903

- Storuman,

växl – 1.00/1.50

 

3 jul

växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf 13 Karlsson, lok E2 903

 

4 jul

tåg 8691

Storuman 5.20/7.00, lokf 13 Karlsson, lämp Lundström, lok E2 903

- Lycksele 11.10/11.25

 

tåg 3686

Lycksele 12.52, 190 ton, lokf H Karlsson, knr Pettersson, lämp Lundström, lok E2 981/Hamre senade oss 18 min i Betsele/

- Storuman

 

5 jul

växl Storuman 7.10/8.00 - , lokf H Karlsson

 

7 jul

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 280 ton, lokf H Karlsson, knr Lundström, lämp Levingstone, lok E2 903

-Lycksele 14.30/14.50

 

tåg 8692

Lycksele 17.35/18.50, 250 ton, lokf H Karlsson, knr? Pettersson,  lämp Levingstone, lok E2 956

- Storuman

 

8 jul

växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf H Karlsson, lok E2 956

 

9 jul

tåg 8691

Storuman, 101 ton, lokf H Karlsson, knr Care, lämp Gustafsson, lok E2 956

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, 293 ton, lokf H Karlsson, knr Vesterlund, lämp Gustafsson, lok E2 957

- Storuman 15 min sen

 

10 jul

stalltjänst 6.00 – 14.00, Kalle Åström, Persson, /lossat sand/

 

11 jul

tåg 3685, (lämpartur)

Storuman, 271 ton, lokpers  Vidén/Lindkvist, knr Olsson, lok E2 903

Lycksele, lokpers  Isaksson/Olsson

- ?

 

tåg 8692

?, 15 min sen, lokpers Fägnell/Vännäs-bo, knr Pettersson, lok E2 981

Lycksele, 199 ton, lokpers Vidén/Lindkvist,  knr Pettersson

- Storuman, 136 ton

 

12 jul

stalltjänst 6.00 – 14.00, Åström

 

13 jul

stalltjänst 6.00 – 14.00, Åström

 

14 jul

stalltjänst 6.00 – 14.00, Åström

 

semester

 

28 jul

stalltjänst 6.00 – 14.00, Sjöström

 

30 jul

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 95 ton, lokf Ödlund, lämp Lindström. knr Care, lok E2 955

- Lycksele

 

tåg 8692

Lycksele, 135 ton, lokf ödlund, lämp Lindström. knr Vesterlund, lok E2 957

- Storuman

 

31 jul

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 16 ax, 119 ton, lokf Vidén, lämp Hållstam. knr Vesterlund, lok E2 957, /Alf och Alf följde med/

- Lycksele

 

tåg 8692

Lycksele, 258 ton, lokf Vidén, lämp Hållstam, knr Pettersson, lok E2 981

Blåviksjön, 40 min sen

Åskilje, 52 min sen

Gunnarn, 58 min sen

Barsele, 50 min sen

Stensele 40 min sen/57 min sen

- Storuman 23.56,

växl – 0.56/1.46

 

 


Augusti -45

1 aug

växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf Nyman, lok E2 903

 

2 aug

tåg 8691

Storuman 5.20, 108 ton, lokf Nyman, knr Care, lämpelev 10506 Åström, lok E2 981

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, 211 ton, lokf Nyman, knr Vesterlund, lämpelev 10506 Åström, lok E2 955

- Storuman

 

5 aug

tåg 8691

Storuman 5.20, 235 ton, lokf Nyman, knr Lindström, lämp Lindström, lok E2 957

- Lycksele

 

tåg 3686

Lycksele, lokf Nyman, lämp Lindström, lok E2 956

- Storuman

 

6 aug-9 sep: värnpliktstjänst
__________________________________________________________________________________________________________


September -45


10 sep
tåg 3685
Storuman 9.24/11.04, 8 ax, 67 ton, lokf Nordlund, lämp Vesterlund, knr Pedersen, lok E2 903
- Lycksele

tåg 8692
Lycksele 17.35/  ,  14 ax, 91 ton, lokf Nordlund, lämp Vesterlund, knr Vesterlund, lok E2 956
- Storuman,   /1.15, 15 min sen, 60 min växling efter ankomst

11 sep
Växl Storuman 14.40/15.30 – 18.00/18.30, lokf Nordlund, lok
 E2 957
 

12 sep
pass tåg 2921 Storuman 6.33 – tåg 22 Boden C 14.30, övernattning på Rival Hotell

13 sep
läkarundersökning Garnisonsjukhuset Boden, ögonspecialisten; på gränsen för långsynthet, varning för oförsiktighet.
pass tåg 21 Boden C 14.09 – tåg 2920 Storuman 21.40

14 sep
stalltjänst, 6.00 – 14.00, Alf, Rune, Lindström
 

15 se
tåg 3685
Storuman 9.24/  , 8 ax, 70 ton, lokf H Karlsson, lämp Åström, knr Olsson, lok E2 981
- Lycksele

tåg 8692
Lycksele 17.50/  ,  18 ax, 144 ton, lokf H Karlsson, lämp Åström, knr Care , lok E2 955
- Storuman, 60 min växling efter ankomst

16 sep
växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf H Karlsson, lok E2 903

17 sep
tåg 8691
Storuman 5.20/   , 18 ax, 150 ton, lokf Karlsson, lämp Vesterlund, knr Bergkvist, lok E2 955
- Lycksele 

tåg 3686
Lycksele, 20 ax, 169 ton, lokf Karlsson, lämp Vesterlund, knr Olsson, lok E2 956
- Storuman

18 sep
växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf H Karlsson, lok E2 981

20 sep
tåg 3685
Storuman 9.24/  , 247 ton, lokf H Karlsson, lämp Lampinen, knr Bergkvist, lok E2 956, /sen ut pga Hamre växl/
- Lycksele

tåg 8692
Lycksele 17.50/18.47, 120 ton, lokf H Karlsson, lämp Lampinen, knr Olovsson, lok E2 957
- Storuman 23.15/1.05, 60 min växling efter ankomst

21 sep
växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf H Karlsson, lok E2 903

22 sep
tåg 8691
Storuman 5.20/7.00, 28 ax, 210 ton, lokf Karlsson, lämp Åström, knr Blomgren, lok E2 903
Gunnarn, växl, 20 min sen
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele 12.53/   , 26 ax, 246 ton, lokf Karlsson, lämp Åström, knr Bergkvist, lok E2 955
- Storuman 16.51/17.51, / sen pga tungt tåg/

23 sep
tåg 8691
Storuman 5.20/7.00, 22 ax, lokf 33 B Andersson, lämp Nilsson, knr Bergkvist, lok E2 956
Gunnarn, växl
Blåviksjön, växl, 251 ton
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele 12.53/   , 20 ax, 164 ton, lokf 33 B Andersson, lämp Nilsson, knr Olsson, lok E2 957
- Storuman 16.41/17.41

25 sep
tåg 8691
Storuman 5.20/7.00, 10 ax, 74 ton, lokf Ödlund, lämp Åström, knr Care, lok E 1102
Gunnarn, växl
Betsele, växl
- Lycksele 10.20/10.35

tåg 3686
Lycksele 12.53/13.42, 16 ax, 120 ton, lokf Ödlund, lämp Åström, knr Vesterlund, lok E2 955
- Storuman 16.41/17.41

26 sep
växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Ödlund, lok E2 981

28 sep
tåg 3685
Storuman 9.24/11.04, 24 ax, 225 ton, lokf Ödlund, lämp Vesterlund, knr Care, lok E2 903
- Lycksele 14.20/14.35

tåg 8692
Lycksele 17.35/18.47, 16 ax,117 ton, lokf Ödlund, lämp Vesterlund, knr Vesterlund, lok L 822
Umgransele, växl
Åskilje, växl
- Storuman 23.00/0.50, 60 min växling efter ankomst

29 sep
växl Storuman 14.40 - 18.30, lokf Ödlund, lok E2 955

30 sep
tåg 8691
Storuman 5.20/7.00, 20 ax, 140 ton, lokf Ödlund, lämp Nilsson, knr Holmvall, lok E2 957
Åskilje, växl
- Lycksele 10.20/10.35

tåg 3686
Lycksele 12.53/13.42, 16 ax, 118 ton, lokf Ödlund, lämp Nilsson, knr Care, lok E2 956
- Storuman 16.41/17.41


 

Oktober -45

1 okt

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Ödlund, lok E2 956


3 okt
tåg 3685
Storuman 9.24/11.04, 277 ton, lokf Ödlund, lämp Åström, knr Holmgren, lok E2 956
- Lycksele 14.24/14.36

tåg 8692
Lycksele 17.35/18.52, 337 ton, lokf Ödlund, lämp Åström, knr Care, lok E2 981
Blåviksjön, växl
Stensele, växl
- Storuman 23.26/60 min växling/1.20

4 okt
växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf Ödlund, lok E2 957

5 okt
tåg 8691
Storuman 5.20/7.10, 257 ton, lokf Ödlund, lämp Vesterlund, knr Bergkvist, lok E2 957
Åskilje, växl
Blåviksjön, växl, 340 ton
- Lycksele 10.21/10.36, / sen pga bussen/  (?)

tåg 3686
Lycksele 12.53/13.42, 16 axl, 123 ton, lokf Ödlund, lämp Vesterlund, knr Olsson, lok E2 903
- Storuman 16.41/17.41

6 okt
växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Ödlund, lok E2 956

8 okt
tåg 3685
Storuman 9.24/11.09, 14 ax, 100 ton, lokf Ödlund, lämp Hållstam, knr Bergkvist, lok E2 903
- Lycksele 14.21/14.36

tåg 8692
Lycksele 17.50/19.13, 198 ton, lokf Ödlund, lämp Hållstam, knr Olsson, lok E2 955
Blåviksjön, växl
Barsele, /rälsbussen urspårad i Ly, mötte hjälptåg i Barsele/
Stensele, växl
- Storuman 0.03/60 min växling/1.53

9 okt
växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf Ödlund, lok E2 956
 

10 okt
tåg 8691
Storuman 5.20/7.40, 26 ax, 165 ton, lokf Ödlund, lämp Åström, knr Blomgren, lok E2 981
Barsele, /bussen trasig, gick om/
- Lycksele 11.13/11.28

tåg 3686
Lycksele 12.53/13.42, 16 axl, 123 ton, lokf Ödlund, lämp Åström, knr Bergkvist, lok E 1327
- Storuman 16.41/17.41

11 okt
växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Ödlund, lok E 1327

13 okt
tåg 3685
Storuman 9.24/11.04, 238 ton, lokf Ödlund, lämp Vesterlund, knr Blomgren, lok E2 981
- Lycksele 14.21/14.36

tåg 8692
Lycksele 17.50/18.47, 158 ton, lokf Ödlund, lämp Vesterlund, knr Bergkvist, lok E 1327
Kattisavan, växl
Åskilje, växl
Gunnarn, växl
Stensele, växl
- Storuman 23.16/60 min växling/1.06

14 okt
växl S

toruman 7.10 – 12.30, lokf Sjökvist, lok E 1327

16 okt
stalltjänst 6.00 – 16.00, Hållstam, tubblåsning, rälsbusstvätt, snöskottning

17 okt
pass tåg 3685 Storuman 10.49/11.04 till Kattisavan, lokf Lindkvist, sent möte
tåg 3686
Kattisavan 14.46, 122 ton, lokf Lindkvist, lämp Vesterlund, knr Olsson, lok E2 903
- Storuman 16.49/17.59

18 okt
växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf Hamre, lok E2 981

19 okt
tåg 8691
Storuman 5.20/7.50, 198 ton, lokf Hamre, lämp Åström, knr Pedersen, lok E2 957
Sörsjöliden
Gunnarn
Åskilje
Blåviksjön
Umgransele, 293 ton
- Lycksele 10.22/10.37

tåg 3686
Lycksele 12.53/13.42, 14 axl, 128 ton, lokf Hamre, lämp Åström, knr Vesterlund, lok E2 903
- Storuman 16.41/17.41

20 okt
växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok E2 981, L 962

22 okt
tåg 3685
Storuman, 8 ax, 63 ton, lokf Hamre, lämp Vesterlund, knr Pettersson, lok E2 955
- Lycksele

tåg 8692
Lycksele 17.50/18.50, 250 ton, lokf Hamre, lämp Vesterlund, knr Vesterlund, lok E2 903, /40 för Mas? el Hds?-vagn/
Umgransele, växl
Kattisavan, växl
Åskilje, växl
Stensele, växl
- Storuman 23.45/60 min växling/1.35

23 okt
växl Storuman 14.40 – 19.30, lokf Hamre, lok L 962

24 okt
tåg 8691
Storuman 5.20/7.00, 200 ton, lokf Hamre, lämp Lindström, knr Olsson, lok E2 957
Långselberget
Åskilje
Kattisavan
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele 12.53/13.42, 190 ton, lokf Hamre, lämp Lindström, knr Care, lok E2 903
/inskjutning? Åsk-Gun/
- Storuman 16.49/17.45

25 okt
växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok L 962

26 okt
tåg 3685
Storuman 9.24/11.10, 18 axl, 170 ton /värmen trasig BCo:an/ lokf Sjökvist, lämp Lindström, knr Bergkvist, lok E2 957
- Lycksele

tåg 8692
Lycksele 17.50/18.55, 184 ton, lokf Sjökvist, lämp Lindström, knr Olsson, lok E2 955
Blåviksjön, växl
Gunnarn, växl
- Storuman 23.00/60 min växling/0.50

27 okt
växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf Sjökvist, lok L 962
 

28 okt
tåg 8691
Storuman 5.20/7.00, 130 ton, lokf Sjökvist, lämp Åström, knr Lundström, lok  E2 956, /spårrensare/
Gunnarn
Åskilje
Blåviksjön
- Lycksele 10.20/10.35

tåg 3686
Lycksele 12.53/13.55, 243 ton, lokf Sjökvist, lämp Åström, knr Bergkvist, lok E2 955
- Storuman 16.50/17.50

29 okt
växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Sjökvist, lok L 962


 

November  -45


3 nov

tåg 8691

Storuman 5.20/7.05, 183 ton, lokf Hamre, lämp Åström, knr Blomgren, lok E2 957

Barsele

Åskilje

- Lycksele 10.20/10.35

 

tåg 3686

Lycksele 12.52/13.42, 224 ton, lokf Hamre, lämp Åström, knr Bergkvist, lok ?

Åskilje, / smörjkoppslock o hö vev borta/

- Storuman 17.06/18.06

 

6 nov

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 150 ton, lokf Hamre, lämp Vesterlund, knr Blomgren, lok E2 1071

- Lycksele  14.21/14.36

 

tåg 8692

Lycksele 17.35/18.55, 184 ton, lokf Hamre, lämp Vesterlund, knr Bergkvist, lok ?

Kattisavan, växl

Åskilje, växl

- Storuman 23.15/60 min växling/1.05

 

7 nov

växl Storuman 14.40 – , lokf Lindkvist, lok L 962

 

8 nov

tåg 2921

Storuman 5.20/7.25, /skivan gick ej vända/, 108 ton, lokf Hamre, lämp Nilsson, knr Pettersson, lok E2 955, /mycket snö, 955 dålig för ånga/, (fick man inte ut rälsbussen så att godståget får ersätta?)

- Lycksele 10.24/10.39

 

tåg 3686

Lycksele 12.53/13.42, 165 ton, lokf Hamre, lämp Nilsson, knr Blomgren, lok E2 981

/spårrensare, 981 omöjlig för ånga/

- Storuman 17.27/18.27

 

9 nov

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok L 962

 

11 nov

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 70 ton, lokf Lindkvist, lämp Åström, knr Pettersson, lok E2 903

- Lycksele  14.21/14.36

 

tåg 8692

Lycksele 17.35/18.47, 30 ax, 257 ton, lokf Lindkvist, lämp Åström, knr Blomgren, lok E2 955

Umgransele, växl

Blåviksjön, växl

Gunnarn, växl

Stensele, växl

- Storuman 23.07/60 min växling/0.50

 

12 nov

växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf Lindkvist, lok L 962

 

13 nov

tåg 8691

Storuman 5.20/7.00, 120 ton, lokf Lindkvist, lämp Vesterlund, knr Vesterlund, lok E2 956

Gunnarn

Åskilje

- Lycksele 10.50/11.05

 

tåg 3686

Lycksele 12.53/13.42, 224 ton, lokf Lindkvist, lämp Vesterlund, knr Pettersson, lok E2 955

- Storuman 16.41/17.41

 

14 nov

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok L 962

 

16 nov

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 326 ton, lokf Hamre, lämp Lindström, knr Vesterlund, lok E2 981

Gunnarn

- Lycksele  14.21/14.36

 

tåg 8692

Lycksele 17.55/18.55, 29 ax, 194 ton, lokf Hamre, lämp Lindström, knr Pettersson, lok E2 956

- Storuman 23.00/60 min växling/0.50

 

17 nov

växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf Hamre, lok L 962

 

18 nov

tåg 8691

Storuman 5.20/7.00, 20 ax, 136 ton, lokf Hamre, lämp Åström, knr Care, lok E2 956

Gunnarn

Åskilje

Blåviksjön

Umgransele

- Lycksele 10.20/10.35

 

tåg 3686

Lycksele 12.53/13.42, 233 ton, lokf Hamre, lämp Åström, knr Vesterlund, lok E2 955

- Storuman 16.41/17.41

 

19 nov

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok ?

 

21 nov

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 240 ton, lokf Hamre, lämp Nilsson, knr Care, lok E2 955

Åskilje, 320 ton

- Lycksele  14.21/14.36, / mötte 8690 i Lycksele/

 

tåg 8692

Lycksele 17.55/19.06, 234 ton, lokf Hamre, lämp Nilsson, knr Vesterlund, lok E2 903

Gunnarn, satte 2 ax

Sörsjöliden, satte 2 ax

Stensele, satte 8 ax

- Storuman 23.10/växling - 24.00/0.50

 

22 nov

växl Storuman 14.40 – 18.30, lokf Hamre, lok L 962

 

23 nov

tåg 8691

Storuman 5.20/7.00, 120 ton, lokf Hamre, lämp Johansson, knr Olsson, lok E2 903

Stensele

Gunnarn

Umgransele

- Lycksele 10.20/10.35

 

tåg 3686

Lycksele 12.53/13.42, 10 ax, 80 ton, lokf Hamre, lämp Johansson, knr Lundström,

lok E 1040

Kattisavan, /möte 8693/

- Storuman 16.41/17.41

 

24 nov

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Lundman, lok L 962

 

26 nov

tåg 3685

Storuman 9.24/11.30, 6 ax, 53 ton, (1 BCo+?) lokf Hamre, lämp Johansson, knr Olsson, lok E2 956

- Lycksele  14.21/14.36

 

tåg 8692

Lycksele 17.35/18.50, 201 ton, lokf Hamre, lämp Johansson, knr Care, lok E2 903

Kattisavan

Åskilje

Stensele

- Storuman 23.55/växling – 1.05/1.55

 

27 nov

växl Storuman 14.40 – 19.35, lokf Karlsson, lok L 962

 

28 nov

tåg 8691

Storuman 5.20/7.00, 150 ton, lokf Nyman, lämp Nilsson, knr Bergkvist, lok E2 956

Gunnarn, /lossat 7000 kg gods/

Åskilje

- Lycksele 10.37/10.55

 

tåg 3686

Lycksele 12.53/13.42, 32 ax, 234 ton, lokf Nyman, lämp Nilsson, knr Olsson, lok E2 981

Umgransele, /8693 senade oss 15 min/

- Storuman 17.01/18.01

 

29 nov

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok L 962

 


December  -45

1 dec

tåg 3685

Storuman 9.24/11.09, 34 ax, 364 ton, lokf Hamre, lämp Ökvist, knr Lundström, lok ?

- Lycksele  14.41/14.56

 

tåg 8692

Lycksele 17.35/19.05, 14 ax, 112 ton, lokf Hamre, lämp Ökvist, knr Olsson, lok E2 956

- Storuman 23.02/växling – 24.00/0.50

 

2 dec

växl Storuman 14.40 – 19.35, lokf Hamre, lok L 962

 

3 dec

tåg 8691

Storuman 5.20/7.05, 100 ton, lokf Hamre, lämp Johansson, knr Blomgren, lok E2 956

Betsele, /möte 8680/

- Lycksele 10.20/10.35

 

tåg 3686

Lycksele 12.53/13.45, 32 ax, 260 ton, lokf Hamre, lämp Johansson, knr Lundström, lok E2 956

/mötte 8693, vagninskjutning Gunnarn-Barsele km 140+800/ (??måste vara på linjen)

- Storuman 16.44/växl – 17.15/18.05

 

4 dec

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok L 962

 

6 dec

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 34 ax, 343 ton, lokf Lindkvist, lämp Nilsson, knr Blomgren, lok E2 981, /lämnat vagn i Storuman/

Gunnarn, /möte 8680/

- Lycksele  14.21/14.36

 

tåg 8692

Lycksele 17.35/18.47, 87 ton, lokf Lindkvist, lämp Nilsson, knr Bergkvist, lok E2 957

- Storuman 22.56/växling – 24.00/0.50

 

7 dec

växl Storuman 14.40 – 18.45, lokf Lindkvist, lok L 962

 

8 dec

tåg 8691

Storuman 5.20/7.23, 200 ton, lokf Lindkvist, lämp Ökvist, knr Pettersson, lok E2 981

Betsele, /möte 8680/

- Lycksele 10.38/10.53, /pumpen gick sönder i Lycksele/

 

tåg 3686

Lycksele 12.53/13.55, 32 ax, 284 ton, lokf Lindkvist, lämp Ökvist, knr Blomgren, lok ?

Gunnarn, / mycket vatten stod för ånga i Gunnarn, mötte 8693, dom senade oss 25 min/

Stensele

- Storuman 18.00/19.00

 

9 dec

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok L 962, / Hamre försov sig/

 

11 dec

tåg 3685

Storuman 9.24/11.23, 100 ton, lokf Haglund, lämp Johansson, knr Pettersson, lok E 1092, / lok fr 1050 fr Arvidsjaur /

Gunnarn, /möte 8680, loket dåligt för ånga/

- Lycksele  14.21/14.36

 

tåg 8692

Lycksele 17.35/19.15, 145 ton, lokf Haglund, lämp Johansson, knr Blomgren, lok ?

Sörsjöliden

Stensele

- Storuman 23.22/växling – 0.22/1.02

 

12 dec

växl Storuman 14.40 – 18.45, lokf Hamre, lok L 962

 

13 dec

tåg 8691

Storuman 5.23/7.00, 250 ton, lokf Hamre, lämp Nilsson, knr Lundström, lok E2 955

- Lycksele 10.30/10.45

 

tåg 3686

Lycksele 12.53/13.42, 137 ton, lokf Hamre, lämp Nilsson, knr Pettersson, lok E2 957

- Storuman 16.41/17.41

 

14 dec

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok L 962

 

18 dec

tåg 8691

Storuman 5.23/7.25, 209 ton, lokf Hamre, lämp Jonsson, knr Care, lok E2 957, /spårrensare/

Åskilje

Blåviksjön

- Lycksele 10.50/11.05

 

tåg 3686

Lycksele 12.52/14.12, 190 ton, lokf Hamre, lämp Johansson, knr Vesterlund,

lok E2 981, /snöigt/

- Storuman 17.36/18.36

 

19 dec

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok L 962

 

20 dec

tåg 2919

Storuman 15.45/  , lokpers Hamre/Vahlberg, lok E2 1072

Lycksele 20.45

- Hällnäs 22.20, (extra tur, ersätter rälsbuss?)

 

tåg 3684

Hällnäs 23.20, lokf Hamre, lok E2 1072, (koppling med ordinarie lok?)

- Lycksele 0.18

 

21 dec

tåg 9780

Lycksele 0.32, lokf Hamre, lok E2 1072, (ensamt lok?)

- Storuman 2.32/växl – 2.37/3.27

 

22 dec

växl Storuman 14.40 – 19.15, lokf Hamre, lok L 962

 

23 dec

tåg 8691

Storuman 5.05/7.00, 250 ton, lokf Hamre, lämp Lindström, knr Olsson, lok E2 955

- Lycksele 10.20/10.35

 

tåg 138 (3686)

Lycksele 12.53/17.00, 90 ton, lokf Hamre, lämp Lindström, knr Care, lok E2 956

- Storuman 19.25/växl – 20.10/21.00, (kanske att förseningen gör att tåget fått annat nummer?)

 

24 dec

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok L 962

 

26 dec

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 70 ton, lokf Hamre, eldare Hållstam Storuman - Betsele, knr Olsson, lok E2 955

- Lycksele  14.21/14.36

 

tåg 8692

Lycksele 17.35/18.47, 198 ton, lokf Hamre, lämp Hållstam /som åkte hem med 3686/, knr Care, lok ?

Betsele

Umgransele

Kattisavan

Blåviksjön

Gunnarn

Stensele

- Storuman 23.00/växling – 24.00/0.50

 

27 dec

växl Storuman 14.40 –  , lokf Hamre, lok L 962

 

28 dec

tåg 8691

Storuman 5.05/7.00, 222 ton, lokf Hamre, lämp Nilsson, knr Bergkvist, lok E2 956

Sörsjöliden

Gunnarn

Betsele, 310 ton

- Lycksele 10.20/10.35

 

tåg 3686

Lycksele 12.53/  , lokf Hamre, lämp Nilsson, lok E2 981

banbisp km 140+800, (även 3 dec, vad är detta?)

- Storuman 18.16/19.16

 

29 dec

växl Storuman 7.10 – 12.30, lokf Hamre, lok L 962

 

31 dec

tåg 3685

Storuman 9.24/11.04, 16 ax, 135 ton, lokf Nyman, lämp Vesterlund, knr Bergkvist, lok E2 981, /endast personvagnar, fullsatt/

- Lycksele 14.30/14.45

 

växl 21 – 23.

 

åter från Lycksele se 1946.Comments