1944


Åter efter värnplikt. Upptar tjänst som lämpare.
/text/= skrivet i boken
(text) = min kommentar
 ? avser obekant mötesplats.
Jag har ibland vissa problem att tyda vad som står skrivet, t ex att kunna skilja på Lindkvist och Lundkvist. Beklagar ev fel. Vem som är vad av lokp framgår inte heller. Kan möjligen tydas så att första namn är lokförare.


Maj  -44

9 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Hemlin, Nordberg, lok E2 988
- Lycksele, 25 min sen

tåg 3686
Lycksele, lokp Arnell, Lindkvist, lok E2 957
- Storuman

10 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Kempe, Rådström, lok E2 956
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, lokp Hemlin, lok L 844? 
- Storuman

11 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Karlsson, Stenmark, lok E2 981
- Lycksele, 30 min sen

tåg 3686
Lycksele, lokp Kempe, Vike R, lok E2 957
- Storuman

12 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 957
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, lokp Karlsson, Stenmark, lok E2 956
- Storuman

13 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Ödlund, Andersson, lok E2 981
- Lycksele,

tåg 3686
Lycksele, lokp Hamre, Persson, lok E2 955
- Storuman

15 maj
tåg 3685
Storuman, lokp Lindkvist, Arnell, lok E2 955
Lycksele, lokp Östlund,
- ?

(tydligen byter lämparen på den här turen tåg vid möte någonstans närmare Hällnäs, bättre utnyttjande av personalen?, brist på personal?
Är det lokpersonal från Lycksele eller Vännäs här? Viss personal nedom Lycksele verkar inte köra ovanför Ly.)

tåg 8682
 ?, lokp Hemlin, Norman, lok E2 957
Lycksele, lokp Lindkvist, Arnell, (lokp får uppehåll i Lycksele, medan lämparen jobbar)
- Storuman, 15 min sen

16 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Kempe, Vicke?, lok E2 956
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, lokp Hemlin, Norman, lok E2 955
- Storuman

18 maj
tåg 3685
Storuman, lokp Arnell, Lindkvist, lok E2 903, /fint tåg/
Lycksele, lokp Appelfelt, ?
- ?

tåg 8682
?, lokp Hamre, Persson, lok E2 956/fint tåg/
Lycksele, lokp Arnell, Lindkvist
- Storuman

19 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Ödlund, Andersson, lok E2 955
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, lokp Hamre, Persson, lok E2 903
Gunnarn, växling
- Storuman

21 maj
tåg 3685
Storuman, lokp Nyman, Arnell, lok E2 903/lätt tåg/
Lycksele, lokp Östlund, Johansson
- ?

tåg 8682
?, lokp Hemlin, Norman, lok E2 956
Lycksele, lokp Nyman, Arnell, /fint tåg/
- Storuman

22 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Kempe, Vicke, lok E2 955/fint tåg/
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, lokp Hemlin, Norman, lok E2 903 /dålig/ J 1299? /bra/
- Storuman

24 maj
tåg 3685
Storuman, lokp Ödlund, Andersson, lok E2 955
Lycksele, lokp Östlund, Johansson
- ?

tåg 8682
?, lokp Karlsson, Stenmark, lok E2 956
Lycksele, lokp Ödlund, Andersson, 
- Storuman

25 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Lundgren, lok L 817(passåker)
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, lokp Karlsson, Stenmark, lok E2 956
- Storuman, 15 min sen

27 maj
tåg 3685
Storuman, lokp Kempe, Rådström, lok E2 955
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, lokp Ödlund, Andersson, lok E2 956
- Storuman, (här stämmer inte turen med det vanliga)

28 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Hemlin, Norman, lok E2 956
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, lokp ?, Lindkvist, lok E2 955
- Storuman

31 maj
tåg 8681
Storuman, lokp Karlsson Stenmark, lok E2 956
- Lycksele, 20 min sen

tåg 3686
Lycksele, lokp Sjökvist, Arnell, lok E2 957
- Storuman

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni -44


2 jun
tåg 3685
Storuman, lokp Kempe, Rådström, lok E2 955
Lycksele, lokp Hedlund, Östlund
-?

tåg 8682
?, lokp Arnell, Lindkvist, lok L 840
Lycksele, lokp Kempe, Rådström
- Storuman, 8 min sen

3 jun
tåg 8681
Storuman, lokp Hemlin, Norman, lok E2 957
- ?

tåg 3686
?, lokp Arnell, Lindkvist, lok E2 955
- Storuman

6 jun
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 955
Lycksele, lokp Isaksson
- ?

tåg 3686
?, lokp Östlund, lok L 840
Lycksele, lokp Hamre, Persson 
- Storuman

8 jun
tåg 3685
Storuman, lokp Andersson, Nyman, lok L 840
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Kempe, Jonsson, lok E2 956
Lycksele, lokp Andersson, Nyman
- Storuman

9 jun
tåg 8681
Storuman, lokp Hemlin, Norman, lok E2 955
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Kempe, Jonsson, lok L 840
Lycksele, lokp Hemlin, Norman
- Storuman

11 jun
tåg 3685
Storuman, lokp Arnell, Andersson, lok L 840
Lycksele, lokp Kempe, ?
- ?

tåg 8682
?, lokp Hedlund, Johansson, lok E2 957
Lycksele, Arnell, Andersson,
- Storuman

12 jun
stalltjänst fm, Persson

13 jun
stalltjänst em, Ragnar Andersson

14–17 jun
stalltjänst em, Nordahl

18 jun
stalltjänst fm, Axelsson

19-20 jun
stalltjänst fm, Sjöström

21 jun
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok L 840, 15 min sen
Lycksele, lokp Appelfelt, Johansson
- ?

tåg 3686
?, lokp Kempe, Jonsson, lok E2 956
Lycksele, lokp Hamre, Persson
- Storuman

23 jun
stalltjänst fm, Sjöström


25-30 jun
stalltjänst natt, Ragnar Andersson

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Juli  -44


 1 jul
stalltjänst natt, Ragnar Andersson

4 jul
tåg 3685
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 957
Lycksele, lokp Hedlund, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Israelsson, ?, lok E2 903, L 817
Lycksele, 27 min sen, lokp Hamre, Persson, lok L 817, /pass/ (behövs ingen lämpare på L-lok?)
- Storuman

5 jul
tåg 3685
Storuman, lokp Nyman, Rådström, lok E2 956
Lycksele, lokp Kempe, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Hörnlund, ?, lok E2 955
Lycksele, lokp Nyman, Rådström, 
- Storuman

6 jul
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok L 817, /pass/
Lycksele, lokp Kempe, Jonsson, /pass/
- ?

tåg 3686
?, lokp Hedlund, Johansson, lok E2 956
Lycksele, 34 min sen, lokp Hamre, Persson,
- Storuman

8 jul
tåg 3685
Storuman, lokp Sjökvist, Stenmark, lok E2 956
Lycksele, lokp Hedlund, Johansson
- ?

tåg 8682
?, lokp Isaksson, ?, lok E2 955
Lycksele, lokp Sjökvist, Stenmark
- Storuman, 20 min sen

9 jul
tåg 8681
Storuman, lokp Karlsson, Norman, lok E2 957
Lycksele, lokp Hedlund, Johansson
- ?

tåg 3686
?, lokp Isaksson,?, lok E2 956
Lycksele, 32 min sen, lokp Karlsson, Norman
- Storuman

23 jul
tåg 3685
Storuman, lokp Sjökvist, Stenmark, lok E2 957
Lycksele, lokp Nyström, Almén
- ?

tåg 8682
?, lokp Appelfelt, 8771 Jonsson, lok E2 981
Lycksele, lokp Sjökvist, Stenmark
- Storuman

24 jul
tåg 8681
Storuman, lokp Hemlin, Norman, lok E2 955
Lycksele, lokp Nyström, Almén 
- ?

tåg 3686
?, lokp Jonsson, lok E2 957
Lycksele, lokp Hemlin, Norman
- Storuman, 15 min sen

26 jul
tåg 3685
Storuman, lokp Arnell, Lindkvist, lok E2 957
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Kempe, Hörnlund, lok E2 981
Lycksele, lokp Arnell, Lindkvist
- Storuman, 40 min sen

27 jul
tåg 8681
Storuman, lokp Nyman, Andersson, lok E2 955
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Törnell, lok E2 957
Lycksele, lokp Nyman, Andersson
- Storuman

29 jul
tåg 3685
Storuman, lokp Hamre, Rådström, lok E2 956
Lycksele, lokp Kempe, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Hörnlund, Johansson, lok E2 955
Lycksele, lokp Hamre, Rådström
- Storuman, 93 min sen

30 jul
tåg 8681
Storuman, lokp Sjökvist, Stenmark, lok E2 981
Lycksele, lokp Kempe, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Hörnlund, Johansson, lok E2 956
Lycksele, lokp Sjökvist, Stenmark
- Storuman

--------------------------------------------------------------------

Augusti -44

1 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Hemlin, Arnell, lok E2 957
Lycksele, lokp Hörnlund, Johansson
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Almén, lok E2 956
Lycksele, lokp Hemlin, Arnell,
- Storuman, 15 min sen

2 aug
tåg 8681
Storuman, lokp Arnell, Stenmark, lok E2 955
Lycksele, lokp Appelfelt, Johansson
- ?

tåg 3686
?, lokp, Fägnell, Almén, lok E2 957
Lycksele, lokp Arnell, Stenmark
- Storuman

4 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Ödlund, Lindkvist, lok E2 981
Lycksele, lokp Fägnell, Almén
- ?

tåg 8682
?, lokp Appelfelt, Johansson, lok E2 955
Lycksele, lokp Ödlund, Lindkvist
- Storuman, 20 min sen

5 aug
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Rådström, lok E2 957
Lycksele, 25 min sen/-, lokp Fägnell, Almén
- ?

tåg 3686
?, lokp, Appelfelt, Jonsson, lok E2 981
Lycksele, 33 min sen, lokp Hamre, Rådström
- Storuman

7 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Sjökvist, Persson, lok E2 955
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Jonsson, lok E2 957
Lycksele, lokp Sjökvist, Persson
- Storuman

8 aug
tåg 8681
Storuman, lokp Lindkvist, Rådström, lok E2 903
Lycksele, 20 min sen, lokp Hedlund, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp, Isaksson, Jonsson, lok E2 955
Lycksele, lokp, Lindkvist, Rådström
- Storuman

10 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Karlsson, Stenmark, lok E2 981
Lycksele, lokp Isaksson, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Hedlund, Johansson, lok E2 903
Lycksele, lokp Karlsson, Stenmark
- Storuman

11 aug
tåg 8681
Storuman, lokp Ödlund, Lindgren, lok E2 957
Lycksele, lokp Isaksson, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp, Hedlund, Johansson, lok E2 981
Lycksele, lokp Ödlund, Lindgren
- Storuman

13 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Hamre, Lundgren, lok E2 955
Lycksele, lokp Hedlund, Johansson
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Almén, lok E2 957
Lycksele, lokp Hamre, Lundgren
- Storuman

14 aug
tåg 8681
Storuman, lokp Sjökvist, Nyman, lok E2 903
Lycksele, lokp Hedlund, Johansson
- ?

tåg 3686
?, lokp, Fägnell, Almén, lok E2 955
Lycksele, lokp Sjökvist, Nyman
- Storuman

16 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Hemlin, Arnell, lok E2 955
Lycksele, lokp Fägnell, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Appelfelt, Almén, lok E2 957
Lycksele, 15 min sen, lokp Hemlin, Arnell
- Storuman, 40 min sen

17 aug
tåg 8681
Storuman, lokp Arnell, Stenmark, lok E 1326/pass/
Lycksele, lokp Fägnell, Almén, /pass/
- ?

tåg 3686
?, lokp, Gustafsson, 8682 Olovsson, lok E2 955
Lycksele, lokp Arnell, Stenmark
- Storuman

19 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Ödlund, Andersson, lok E2 955
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Kempe, Isaksson, lok L 817/pass/
Lycksele, lokp Ödlund, Andersson, /pass/
- Storuman

20 aug
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 981
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp, Kempe, Isaksson, lok E2 955
Lycksele, lokp Hamre, Persson
- Storuman

22 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Sjökvist, Rådström, lok E2 955
Lycksele, lokp Kempe, Isaksson
- ?

tåg 8682
?, lokp Hedlund, Hörnlund, lok L 817
Lycksele, lokp Sjökvist, Rådström 
- Storuman

23 aug
tåg 8681
Storuman, lokp Lindkvist, Arnell, lok E2 981
Lycksele, 20 min sen, lokp Kempe, Isaksson
- ?

tåg 3686
?, lokp, Hedlund, Hörnlund, lok E2 955
Lycksele, lokp Lindkvist, Arnell
- Storuman

25 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Arnell, Lundgren, lok E2 903
Lycksele, lokp Hedlund, Isaksson
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Almén, lok E2 981 
Lycksele, lokp Arnell, Lundgren
- Storuman

26 aug
tåg 8681
Storuman, lokp Ödlund, Andersson, lok E2 955
Lycksele, lokp Hedlund, Hörnlund
- ?

tåg 3686
?, lokp, Fägnell, Almén, lok E2 903
Lycksele, lokp Ödlund, Andersson
- Storuman

28 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 981
Lycksele, lokp Hedlund, Almén
- ?

tåg 8682
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 955
Lycksele, lokp Hamre, Persson
- Storuman

29 aug
tåg 8681
Storuman, lokp Lindkvist, Rådström, lok E2 957
Lycksele, lokp Hörnlund, Almén
- ?

tåg 3686
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 981
Lycksele, lokp Lindkvist, Rådström
- Storuman, 8 min sen

31 aug
tåg 3685
Storuman, lokp Hemlin, Arnell, lok E2 955
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Kempe, Isaksson, lok E2 903
Lycksele, lokp Hemlin, Arnell
- Storuman, 9 min sen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

September  -44


 1 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Arnell, Lundgren, lok E2 981
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Kempe, Isaksson, lok E2 955
Lycksele, lokp Arnell, Lundgren
- Storuman

2 sep
tåg 3685
Storuman, lokp Lindkvist, Persson, lok E2 981
Lycksele, lokp Isaksson, Hörnlund
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Almén, lok E2 955
Lycksele, lokp Lindkvist, Persson
- Storuman

3 sep
tåg 3685
Storuman, lokp Ödlund, Stenmark, lok L 817
Lycksele, lokp Kempe, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Isaksson, Hörnlund, lok E2 903
Lycksele, lokp Ödlund, Stenmark
- Storuman

4 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 981
Lycksele, lokp Kempe, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Fägnell, Hörnlund, lok L 817
Lycksele, lokp Hamre, Persson, /pass/
- Storuman

6 sep
tåg 3685
Storuman, lokp Sjökvist, Nyman, lok E2 957
Lycksele, lokp Kempe, Hörnlund
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Almén, lok E2 955
Lycksele, lokp Sjökvist, Nyman
- Storuman

7 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Hemlin, Arnell, lok E2 981
Lycksele, lokp Appelfelt, Hörnlund
- ?

tåg 3686
?, lokp ?, ?, lok E2 957
Lycksele, lokp Hemlin, Arnell
- Storuman

9 sep
tåg 3685
Storuman, lokp Arnell, Arnell, lok L 840
Lycksele, lokp Hörnlund, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 903
Lycksele, lokp Arnell, Arnell
- Storuman

10 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Ödlund, Lundgren, lok E2 957
Lycksele, lokp Fägnell, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 955
Lycksele, lokp Ödlund, Lundgren, 35 min sen
- Storuman, 20 min sen

12 sep
tåg 3685
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 955
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Kempe, Isaksson, lok E2 903, 65 min sen
Lycksele, lokp Hamre, Persson
- Storuman

13 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Sjökvist, Nyman, lok E2 957
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Kempe, Isaksson, lok E2 955
Lycksele, lokp Sjökvist, Nyman, 34 min sen
- Storuman, 25 min sen

16 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Arnell, Stenmark, lok E2 957
Lycksele, lokp Kempe, Isaksson
- ?

tåg 3686
?, lokp Hedlund, Hörnlund, lok E2 955
Lycksele, lokp Arnell, Stenmark
- Storuman

17 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Lindkvist, Strandberg, lok E2 955
Lycksele, lokp Hedlund, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Kempe, Almén, lok E2 903
Lycksele, lokp Lindkvist, Strandberg 
- Storuman

18 sep
tåg 3685
Storuman, lokp Ödlund, Lundgren, lok E2 955
Lycksele, lokp Hedlund, Hörnlund
- ?

tåg 8682
?, lokp Kempe, Almén, lok E2 903
Lycksele, lokp Ödlund, Lundgren
- Storuman, 45 min sen

19 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 981
Lycksele, lokp Hedlund, Hörnlund
- ?

tåg 3686
?, lokp Isaksson, Almén, lok E2 955
Lycksele, lokp Hamre, Persson
- Storuman

21 sep
tåg 3685
Storuman, lokp Sjökvist, Andersson, lok E2 903
Lycksele, lokp Fägnell, Almén
- ?

tåg 8682
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 981
Lycksele, lokp Sjökvist, Andersson
- Storuman, 20 min sen

22 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Lindkvist, Strandberg, lok E2 955
Lycksele, lokp Fägnell, Almén
- ?

tåg 3686
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 903
Lycksele, lokp Lindkvist, Strandberg
- Storuman

24 sep
tåg 3685
Storuman, lokp Arnell, Stenmark, lok E2 957, 25 min sen
Lycksele, lokp Hedlund, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Isaksson, lok E2 956
Lycksele, lokp Arnell, Stenmark
- Storuman

25 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Ödlund, Lundgren, lok E2 955
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Kempe, Isaksson, lok E2 957
Lycksele, lokp Ödlund, Lundgren
- Storuman

27 sep
tåg 3685
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 955
Lycksele, lokp Kempe, Isaksson
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Hörnlund, lok E2 956
Lycksele, lokp Hamre, Persson
- Storuman, 50 min sen

28 sep
tåg 8681
Storuman, lokp Sjökvist, Andersson, lok E2 903
Lycksele, lokp Kempe, Isaksson
- ?

tåg 3686
?, lokp Vännäsförare, -bitr, lok E2 955
Lycksele, lokp Sjökvist, Andersson
- Storuman

30 sep
tåg 3685
Storuman, lokp Lindkvist, Strandberg, lok E2 903
Lycksele, lokp Kempe, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Almén, lok E2 956
Lycksele, lokp Lindkvist, Strandberg, koppl 
- Storuman, koppl Grönberg, 30 min sen

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oktober  -44

1 okt
tåg 8681
Storuman, lokp Arnell, Stenmark, lok E2 957
Lycksele, lokp Appelfelt, Hörnlund
- ?

tåg 3686
?, lokp Fägnell, Almén, lok E2 903
Lycksele, lokp Arnell, Stenmark
- Storuman

3 okt
tåg 3685
Storuman, lokp Ödlund, Lindgren, lok E2 956
Lycksele, lokp Kempe, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 957
Lycksele, lokp Ödlund, Lindgren
- Storuman, 15 min sen

4 okt
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 955
Lycksele, lokp Hörnlund, Almén
- ?

tåg 3686
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 956
Lycksele, lokp Hamre, Persson
- Storuman

9 okt
tåg 3685
Storuman, lokp Arnell, Stenmark, lok E2 957
Lycksele, lokp Kempe, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Hedlund, Hörnlund, lok E2 955
Lycksele, lokp Arnell, Stenmark
- Storuman

10 okt
tåg 8681
Storuman, lokp Ödlund, Lundgren, lok E2 956
Lycksele, lokp Kempe, Isaksson
- ?

tåg 3686
?, lokp Hedlund, Hörnlund, lok E2 957
Lycksele, lokp Ödlund, Lundgren
- Storuman

12 okt
tåg 3685
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 956
Lycksele, lokp Hedlund, Hörnlund
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Almén, lok E2 955
Lycksele, lokp Hamre, Persson
- Storuman, 18 min sen

13 okt
Säo-utbildning, (för att kunna bli godkänd som eldare!, första tur 24 okt)

15 okt
tåg 3685
Storuman, lokp Lindkvist, Rådström, lok E2 957
Lycksele, lokp Fägnell, Almén
- ?

tåg 8682
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 903
Lycksele, lokp Lindkvist, Rådström
- Storuman

16 okt
tåg 8681
Storuman, lokp Arnell, Stenmark, lok E2 981
Lycksele, lokp Fägnell, Almén
- ?

tåg 3686
?, lokp Appelfelt, Isaksson, lok E2 957
Lycksele, lokp Arnell, Stenmark
- Storuman

18 okt
tåg 3685
Storuman, lokp Ödlund, Lindgren, lok E2 903
Lycksele, lokp Hedlund, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Kempe, Isaksson, lok E2 981
Lycksele, lokp Ödlund, Lindgren
- Storuman

19 okt
tåg 8681
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E2 957
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Josefsson, Vännäs-pers, lok E2 903
Lycksele, lokp Hamre, Persson
- Storuman

21 okt
tåg 3685
Storuman, lokp Sjökvist, Nyman, +elev, lok E2 955, 110 min sen
Lycksele, lokp Kempe, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Hedlund, Hörnlund, lok E2 957
Lycksele, lokp Sjökvist, Nyman
- Storuman

22 okt
tåg 8681
Storuman, lokp Karlsson, Andersson, lok E2 981
Lycksele, lokp Kempe, Isaksson
- ?

tåg 3686
?, lokp Hedlund, Hörnlund, lok E2 955
Lycksele, lokp Karlsson, Andersson, +elev, 
- Storuman, 60 min sen

24 okt
växl Storuman 7.30 - 12.30, lokf Sjökvist, lok E2 957(nu första passet som eldare!!)

25 okt
tåg 8681(lämpare)
Storuman, lokp Ödlund, Norberg, lok E2 981
Lycksele, lokp Fägnell, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Hedlund, Hörnlund, lok E2 903
Lycksele, lokp Hedlund, Almén, 60 min sen
- Storuman, 60 min sen

27 okt
tåg 3685
Storuman, lokp Hamre, Persson, lok E 1326
Lycksele, lokp Fägnell, Almén, /pass/(är 1326 koleldat?)
- ?

tåg 8682
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 956
Lycksele, lokp Hamre, Persson
- Storuman

28 okt
tåg 8681
Storuman, lokp Sjökvist, Lundgren, lok E2 981
Lycksele, lokp Fägnell, Almén
- ?

tåg 3686
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E 1326/pass/
Lycksele, lokp Sjökvist, Lundgren, 17 min sen, /pass/
- Storuman

28-29 okt
växl Storuman, 20.45 - 2.45, lokf Lindkvist, lok L 962(eldare, nattväxling)

30 okt
tåg 3685(eldare)
Storuman, lokf Karlsson, lok E2 956, lämp Nordal
- Lycksele

tåg 8682
Lycksele, lokf Karlsson, lok E2 903, lämp Nordal
- Storuman, /h v varm, v v ljum/

31 okt
växl Storuman, lokf Karlsson, lok L 962

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
November -44

1 nov
växl Storuman, lokf Sjökvist, lok L 962/sen ute/

2 nov
tåg 8681
Storuman, lokf Nyman, lok E2 955, lämp Livingstone, /pumpen stannade, E2 955 byts till E2 903 i Lycksele/
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, lokf Nyman, lok E2 981 
- Storuman

7 nov
växl Storuman, lokf Lindkvist, lok L 962

8 nov
tåg 8681
Storuman, 153 ton, lokf Lindkvist, lok E2 981, lämp Sven Andersson, 
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, 209 ton, lokf Lindkvist, lok E2 955
- Storuman

9 nov
växl Storuman 7.10-12.30, lokf Hamre, lok L 962

10 nov
växl Storuman 7.10-12.30, lokf Ödlund, lok L 962

11 nov
tåg 3685
Storuman, lokp Hamre, Norman, lok E2 956 (möjligen som eldarelev eftersom turen går till/från Lycksele)
- Lycksele

tåg 8682
Lycksele, lokp Hamre, Norman, lok E2 981
- Storuman, 15 min sen

12 nov
tåg 8681(lämpare)
Storuman, lokp Lindkvist, Nyman, lok E2 981
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
-?

tåg 3686
?, lokp Kempe, Isaksson, lok E2 956
Lycksele, lokp Lindkvist, Nyman
- Storuman

14 nov
förmiddag stallet

15 nov
tåg 3685(lämpare)
Storuman, lokp Nyman, Rådström, lok E2 903
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Kempe, Almén, lok E2 955
Lycksele, lokp Nyman, Rådström
- Storuman

16 nov
tåg 8681(lämpare)
Storuman, lokp Karlsson, Livingstone, lok E2 1151
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson, (Livingstone är tydligen också omväxlande lämpare och eldare)
- ?

tåg 3686
?, lokp ?, Gustavsson, lok E2 903
Lycksele, lokp Karlsson, Livingstone
- Storuman

18 nov
tåg 3685(lämpare)
Storuman, lokp Arnell, Stenmark, lok E2 903
Lycksele, lokp Kempe, Isaksson
-?

tåg 8682
?, lokp Hedlund, Hörnlund, lok E2 956
Lycksele, lokp Arnell, Stenmark
- Storuman

19 nov
tåg 8681(lämpare)
Storuman, lokp Ödlund, Lindgren, lok E2 955
Lycksele, lokp Kempe, Isaksson
- ?

tåg 3686
?, lokp Hedlund, Hörnlund, lok E2 903, 25 min sen
Lycksele, lokp Ödlund, Lindgren
- Storuman

21 nov
stalltj eftermiddag

22 nov
tåg 3685(lämpare)
Storuman, lokp Ödlund, Lindgren, lok E2 903
Lycksele, lokp Kempe, Isaksson
-?

tåg 8682
?, lokp Hedlund, Hörnlund, lok E2 957
Lycksele, lokp Ödlund, Lindgren
- Storuman

23 nov
tåg 8681(lämpare)
Storuman, lokp Hamre, Norman, lok E2 956
Lycksele, lokp Kempe, Isaksson
- ?

tåg 3686
?, lokp Vännäspers, lok E2 903, 17 min sen
Lycksele, lokp Hamre, Norman
- Storuman

25 nov
tåg 3685(lämpare)
Storuman, lokp Nyman, Andersson, lok E2 981
Lycksele, lokp Hedlund, Hörnlund
- ?

tåg 8682
?, lokp Fägnell, Almén, lok E2 957, 25 min sen
Lycksele, lokp Nyman, Andersson
- Storuman, 63 min sen

28 nov
tåg 3685(lämpare)
Storuman, lokp Arnell, Stenmark, lok E2 955
Lycksele, lokp Isaksson, Almén
- ?

tåg 8682
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 981, E 1326
Lycksele, lokp Arnell, Stenmark
- Storuman

29 nov
tåg 8681(lämpare)
Storuman, lokp Ödlund, Lindgren, lok E2 956
Lycksele, 29 min sen, lokp Isaksson, Almén
- ?

tåg 3686
?, lokp Appelfelt, Jonsson, lok E2 955
Lycksele, lokp Ödlund, Lindgren
- Storuman

------------------------------------------------------------------------------------------

December  -44


 1 dec
tåg 3685(lämpare)
Storuman, lokp Hamre, Norman, lok E2 955
Lycksele, lokp Appelfelt, Abrahamsson
- ?

tåg 8682
?, lokp Kempe, Isaksson, lok E2 981, 32 min sen
Lycksele, lokp Hamre, Norman
- Storuman, 7 min sen

2 dec
tåg 8681 (lämpare)
Storuman, lokp Sjökvist, Nyman, lok E2 957
Lycksele, lokp Appelfelt, Abrahamsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Kempe, Isaksson, lok E2 955
Lycksele, lokp Sjökvist, Nyman
- Storuman

4 dec
tåg 3685 (lämpare)
Storuman, lokp Karlsson, Livingstone, lok E2 955
Lycksele, 15 min sen, lokp Kempe, Vns-are
- ?

tåg 8682
?, lokp Isaksson, Vns-are, lok E2 957
Lycksele, 30 min sen, lokp Karlsson, Livingstone
- Storuman, 65 min sen

5 dec
tåg 8681 (lämpare)
Storuman, lokp Arnell, Stenmark, lok E2 981
Lycksele, lokp Kempe, Bohman?
- ?

tåg 3686
?, lokp Isaksson, Holmberg, lok E2 955
Lycksele, lokp Arnell, Stenmark
- Storuman, 10 min sen

7 dec
tåg 3685 (lämpare)
Storuman, lokp Ödlund, Andersson, lok E2 955
Lycksele, lokp Hedlund, Hörnlund
- ?

tåg 8682
?, lokp Almén, Fägnell, lok E2 981
Lycksele, 40 min sen, lokp Ödlund, Andersson
- Storuman, 59 min sen

8 dec
tåg 8681 (lämpare)
Storuman, lokp Hamre, Norman, lok E 1091
Lycksele, 29 min sen, lokp Hedlund, Hörnlund
- ?

tåg 3686
?, lokp Fägnell, Almén, lok E2 955
Lycksele, lokp Hamre, Norman
- Storuman, 17 min sen

10 dec
tåg 3685(eldare)
Storuman, lokf 13 Karlsson, lämp 10507 P, lok E2 955
- Lycksele

tåg 8682
Lycksele, lokf 13 Karlsson, lämp 10507 P, lok E2 956
- Storuman

11 dec
växl Storuman, lokf Sjökvist, lok L 962

12 dec
tåg 1052 (ersätter rälsbuss?)
Storuman, lokf Nyman, lok E 1326
- Arvidsjaur 23.28

13 dec
tåg 1053(ersätter rälsbuss?)
Arvidsjaur, lokf Nyman, lok E 1326
- Storuman 11.19

14 dec
tåg 5959
Storuman 8.25, lokf Lindkvist, lok E2 956
- Hoting 16.40/17.00

15 dec
tåg 5960
Hoting 12.38, lokf Lindkvist, lok E2 956
-Vilhelmina

tåg 8142
Vilhelmina, lokf Lindkvist, lok E2 956
- Storuman
växl Storuman lokf Lindkvist, lok E2 956 till 23.40/0.35

16 dec
tåg 5959
Storuman 5.25, lokf Lindkvist, lok E2 956, /snöigt/ 
- Dorotea 13.30
(troligen pass till Storuman 16.45)

18 dec
Ba
Storuman 5.45/8.30, lok E 1092
- Storuman 16.45

19-20 dec
pass tåg 2323 Storuman 11.50 till Hoting
tåg 5960
Hoting, lokf Lindkvist, lok E 1092
- Storuman 8.25?!! (eller ska det vara 20.25?)
/tåg 5959 inställt!/

21 dec
Ba
Storuman 5.40, lokf Lindkvist, lok E 1326
Svärtträsk?
- Storuman 16.30

22 dec
Ba
Storuman 5.40, lokf Lindkvist, lok E 1326
- Storuman 16.30

23 dec
Ba
Storuman 5.40, lokf Nyman, lok E 1326, plogning
Bleviksberget
- Storuman 12.10/13.10, (borde innefatta även Storumans station)

26 dec
tåg 8681(lämpare)
Storuman, lokp Karlsson, Livingstone, lok E 1092
Lycksele, lokp Appelfelt, Jonsson
- ?

tåg 3686
?, lokp Kempe, Olovsson, lok E2 903
Lycksele, lokp Karlsson, Livingstone
- Storuman

27 dec
tåg 8681, (eldare)
Storuman, lokf Sjökvist, lämp S Andersson, lok E2 957
- Lycksele

tåg 3686
Lycksele, lokf Sjökvist, lämp S Andersson, lok E2 956
- Storuman 16.41

28 dec
växl Storuman 7.10-12.30, lokf Sjökvist, lok E2 1179

29 dec
tåg 1052
Storuman 18.40, lokf Nyman, lok E 1326
- Arvidsjaur 22.36/23.46

30 dec
tåg 1053
Arvidsjaur 5.15, lokf Nyman, lok E 1326
- Storuman

31 dec
tåg 3685
Storuman, lokf Hamre, lämp Sedén, lok E2 957
- Lycksele

tåg 8682
Lycksele, lokf Hamre, lämp Sedén, lok E2 956
- Storuman 23.00/24.00, (nyårsafton räddad!)


**

Comments