1942

1942

Erik Anton Eriksson född 25 mars 1920

börjar under februari 1942 sin anställning hos SJ i Storuman.

Den första tiden är han antagligen extra stationskarl och jobbar som vedlämpare

på de ångloksdragna tågen till och från Storuman.

Under kriget eldades loken med ved eftersom det var svårt att få tag i kol.

Nedan följer de anteckningar han har gjort i sina annotationsböcker.  

I början har jag i de fall jag tror mig veta lagt till vilka sträckor tågen gick.  

/text/-skrivet i boken, (text)-min kommentar.
Vem som är vad av lokpersonalen framgår inte, man kan gissa att föraren står först.
 

Förklaringar:

bitr - lokbiträde, eldare

lämp - vedlämpare, under kriget när loken eldades med ved behövdes säskilda lämpare

knr - konduktör, fanns även på godståg. Tågen hade en passagerarvagn för resenärer. I allmänhet annonserades tidtabellen inte. Konduktörens uppgift var att hjälpa till vid växling, samt att se till att rätt vagn ställdes på rätt station.

Ba - banavdelningens arbetståg, t ex för att lägga grus längs spåret.

ax - antal axlar i tåget, loket ej inräknat. Normalt har en godsvagn två axlar, men det förekommer även vagnar med tre eller fyra.

antal ton - totala vikten av vagnar och last, med  0/0 =  tågvikt/bromsvikt

OBS  tider anges: vid avgång  ; tjänstgöringens början/tågets avgång,  vid slutstation:  ankomsttid/tjänstgöringens sluttid,

vid stationer och lastplatser:  ankomsttid - avgångstid, ibland bara en av tiderna. Om tåget är i rätt tid anges i allmänhet ingen tid.Februari  -42

Vad jag förstår går inga godståg på Storuman - Arvidsjaur

utan godstrafiken sköts med sk blandade tåg.

Tågnummer på 36xx och 38xx är blandade tåg. 

Anteckningarna börjar egentligen 1 mars,

men det finns uppgifter om övertid för februari.

Jag antar att tur 3 är ledig dag.

 

Där kan man utläsa föjande:

 

2 feb

tur 5, tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur, 1 tim 39 min sen

 

10 feb

tur 6, tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman, 1 tim sen

 

16 feb

tur 5, tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur, 20 min sen 

 

17 feb

tur 6, tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman, 30 min sen 

 

26 feb

tur 1, tåg 3821
3818, 1 tim 10 min sen 

 

 
Mars -42

 

1 mar

tåg 3823, Storuman – Lycksele  
tåg 3628,  Lycksele – Storuman,  30 min sen, (tur 4)

 

2 mar

tåg 3628,  Storuman – Arvidsjaur, 40 min sen, (tur 5)

 

3 mar

tåg 3627,  Arvidsjaur – Storuman, 50 min sen, (tur 6)

 

5 mar

tåg 3821 
tåg 3818 /ej åkt/ (tur1)

 

6 mar

tåg 3823, Storuman – Lycksele   
tåg 3824, Lycksele – Storuman /ej åkt/ (tur 2)

 

8 mar

tåg 3823,  Storuman – Lycksele,   
tåg 3628, Lycksele – Storuman  

 

9 mar

tåg 3628,  Storuman – Arvidsjaur, 1 tim 20 min sen 

 

10 mar

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman,  1 tim 20 min sen 

 

12 mar

tåg 3821  
tåg 3818

 

13 mar

tåg 3823 
tåg 3824,  Lycksele – Storuman, 1 tim 5 min sen

15 mar
tåg 3823,  Storuman – Lycksele,   1 tim sen
tåg 3628, Lycksele – Storuman,    25 min sen 

 

16 mar

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

17 mar

tåg 3627,  Arvidsjaur – Storuman, /kollok/

 

19 mar

tåg 3821 
tåg 3818

 

20 mar

tåg 3823, Storuman – Lycksele 
tåg 3824, Lycksele – Storuman

 

22 mar

tåg 3823, Storuman – Lycksele   
tåg 3628, Lycksele – Storuman 

 

23 mar

tåg 3628,  Storuman – Arvidsjaur, 18 min sen 

 

24 mar

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

26 mar

tåg 3821  
tåg 3818

 

27 mar

tåg 3823, Storuman – Lycksele  
tåg 3824, Lycksele – Storuman

 

29 mar

tåg 3823, Storuman – Lycksele,    45 min sen 
tåg 3628,  Lycksele – Storuman

 

30 mar

tåg 3628,  Storuman – Arvidsjaur,  15 min sen 

 

31 mar

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

 

April -42

 

2 apr

tåg 3821 
tåg 3818

 

3 apr

tåg 3823, Storuman – Lycksele  
tåg 3824, Lycksele – Storuman,  20 min sen 

 

5 apr

tåg 3823, Storuman – Lycksele  
tåg 3628Lycksele – Storuman,   40 min sen 

 

6 apr

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

7 apr

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

9 apr

tåg 3821 
tåg 3818

 

 

10 apr

tåg 3823, Storuman – Lycksele
tåg 3824,  Lycksele – Storuman, 30 min sen

 

12 apr

tåg 3823, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele – Storuman,    (ej åkt)

 

13 apr

tåg 3628,  Storuman – Arvidsjaur, 21 min sen 

 

14 apr

tåg 3627,  Arvidsjaur – Storuman, 40 min sen 

 

16 apr

tåg 3821 
tåg 3818

 

17 apr

tåg 3823, Storuman – Lycksele
tåg 3824, Lycksele - Storuman

 

19 apr

tåg 3823, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele – Storuman,  

 

20 apr

tåg 3628,  Storuman – Arvidsjaur, 30 min sen 

 

21 apr

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman,

 

23 apr

tåg 3821 
tåg 3818 (ej åkt, i stallet)

 

24 apr

tåg 3823, Storuman – Lycksele
tåg 3824, Lycksele - Storuman (ej åkt)

 

26 apr

tåg 3823, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele – Storuman 

 

27 apr

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

28 apr

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

30 apr

tåg 3821 
tåg 3818

 

 

Maj -42

 

2 maj

tåg 3823, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele – Storuman,  

 

3 maj

tåg 3821 
tåg 3824

 

5 maj

tåg 3628,  Storuman – Arvidsjaur, 3 min sen 

 

6 maj

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

7 maj

tåg 3823, Storuman – Lycksele
tåg 3628Lycksele – Storuman,   30 min sen

 

8 maj

tåg 3821 
tåg 3824

 

10 maj

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

11 maj

tåg 3627   Arvidsjaur – Storuman,  3 min sen 

 

12 maj

tåg 3823, Storuman – Lycksele
tåg 3628Lycksele – Storuman,   13 min sen 

 

13 maj

tåg 3821 
tåg 3824

 

15 maj

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

16 maj

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

30 maj

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

31 maj

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

 

Juni -42

 

1 jun

tåg 3823,  Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele – Storuman,  

 

2 jun

tåg 3821 
tåg 3824,  33 min sen

 

4 jun

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

5 jun

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

6 jun

tåg 3823,  Storuman – Lycksele,  5 min sen
tåg 3628,  Lycksele – Storuman,  8 min  sen

 

9 jun

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

10 jun

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

11 jun

tåg 3823, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele – Storuman  

 

12 jun

tåg 3821 
tåg 3824

 

14 jun

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

15 jun

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

16 jun        

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele – Storuman,  

 

17 jun

tåg 3685, Storuman – Lycksele
tåg 3684, Lycksele – Storuman,  

 

19 jun

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

20 jun

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

21 jun

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele – Storuman  

 

22 jun

tåg 3685,  Storuman – Lycksele
tåg 3684, Lycksele – Storuman 

 

24 jun

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

25 jun

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

26 jun

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele – Storuman,  

 

27 jun

tåg 3685, Storuman – Lycksele
tåg 3684, Lycksele – Storuman 

 

29 jun

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

30 jun

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

 

 

Juli -42

 

1 jul

tåg 3683, Storuman – Lycksele,   8 min sen
tåg 3628Lycksele – Storuman,  13 min sen 

 

2 jul

tåg 3685, Storuman – Lycksele
tåg 3684,  Lycksele – Storuman,   20 min sen 

 

4 jul

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

5 jul

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

6 jul

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele - Storuman

 

7 jul

tåg 3685, Storuman – Lycksele
tåg 3684, Lycksele - Storuman

 

9 jul

tåg 3628,   Storuman – Arvidsjaur, 6 min sen 

 

10 jul

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman,   17 min sen

 

11 jul

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3624,  Lycksele – Storuman,  32 min sen 

 

12 jul

stallet

 

14 jul

endast stallet

 

15-17 jul

läkarundersökning

 

18jul

stall

 

19 jul

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

20 jul

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

21 jul

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3628,  Lycksele – Storuman,   8 min sen 

 

22 jul

tåg 3685, Storuman – Lycksele
tåg 3684, Lycksele - Storuman

 

24 jul

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

25 jul

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

26 jul

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele - Storuman

 

27 jul

tåg 3685, Storuman – Lycksele
tåg 3684, Lycksele - Storuman

 

29 jul

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

30 jul

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

31 jul

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele - Storuman

 

 

 

Augusti -42

 

1 aug

tåg 3685, Storuman – Lycksele
tåg 3684, Lycksele - Storuman

 

3 aug

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

4 aug

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

5 aug

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele - Storuman

 

6 aug

tåg 3685, Storuman – Lycksele,    10 min sen  
tåg 3684Lycksele - Storuman 

 

8 aug

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

9 aug

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

10 aug

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele - Storuman

 

11 aug

tåg 3685, Storuman – Lycksele
tåg 3684, Lycksele - Storuman

 

13 aug

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur,

 

 

22 aug

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

23 aug

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

24 aug

tåg 3683, Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele - Storuman

 

25 aug

tåg 3685,  Storuman – Lycksele
tåg 3684, Lycksele - Storuman

 

27 aug

tåg 3628, Storuman – Arvidsjaur

 

28 aug

tåg 3627, Arvidsjaur – Storuman

 

29 aug

tåg 3683,  Storuman – Lycksele
tåg 3628, Lycksele - Storuman

 

30 aug

stall

 

 

September  -42

 

1 sep

tur 1, tåg 3628

Storuman, lokp: Hamre, Nyberg, lok E2 957

– Arvidsjaur

 

2 sep

tur 2, tåg 3627

Arvidsjaur, lokp:  Hamre, Nyberg, lok E2 957

– Storuman

 

3 sep

stall, förmiddag

 

4 sep

stall, förmiddag

 

6 sep

tur 1, tåg 3628

Storuman, lokp: Johansson, Andersson, lok L 962

- Arvidsjaur

 

7 sep

tur 2, tåg 3627

Arvidsjaur, lokp: Johansson, Andersson, lok L 962

– Storuman, /1 ko dödad/ 15 min sen

 

8 sep

tur 3, tåg 3683

Storuman, lokp: Petschler, Holmberg, lok L 962, /tungt tåg/

- Lycksele 10 min sen

 

tåg 3628

Lycksele, lokp: Petschler, Holmberg, lok L843, /tungt tåg/

- Storuman

 

9 sep

tur 4, tåg 3685

Storuman, lokp: Andersson, Rådström, lok L 962, /lätt tåg/

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp: Pettersson, Östlund, lok E2 955, /dåligt lok, trasigt/

- Storuman

 

11 sep

7-11 stall,

tåg 3628

Storuman, lokp: Hamre, Nyberg, lok E2 955

- Arvidsjaur

 

12 sep

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp: Hamre, Nyberg, lok E2 955, /lätt tåg/

- Storuman

 

13 sep

tåg 3683

Storuman, lokp: Arnell, Brännström, lok L 842, /lätt tåg, mötte två tåg/

- Lycksele

 

tåg 3628 (9624?)

Lycksele, 3 tim 31 min sen, lokp: Arnell, Brännström, lok E2 981

- Storuman, 3 tim 18 min sen

 

14 sep

tåg 3685

Storuman, lokp: Nyman, Nilsson, lok L 843

- Lycksele?

 

tåg 3684

Lycksele, lokp: Karlsson, Stenmark, lok E2 955, /tungt tåg/

- Storuman

 

16 sep

putsat på stallet ?

tåg 3628

Storuman, lokp: Andersson, Johansson, lok E2 955

- Arvidsjaur

 

17 sep

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp: Andersson, Johansson, lok E2 955

- Storuman

 

18 sep

tåg 3683

Storuman, lokp: Johansson, Holmberg, lok E2 956

- Lycksele

 

tåg 3628

Lycksele, 350 ton, lokp: Johansson, Holmberg,  lok E2 957

- Storuman, 20 min sen

 

19 sep

tåg 3685

Storuman, lokp: Hemlin, Rådström,  lok E2 955

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp: 28 Andersson, Östlund, lok E2 981, /lätt tåg/

- Storuman

 

21 sep

tåg 3628

Storuman, lokp: Hamre, Fackel, lok E2 957

- Arvidsjaur

 

22 sep

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp: Hamre, Fackel, lok E2 957, /bra tåg/

- Storuman

 

23 sep

tåg 3683

Storuman, lokp: Lindkvist, Brännström, lok E2 957, /ganska tungt tåg/

- Lycksele, 36 min sen

 

tåg 3628

Lycksele, lokp: Lindkvist, Brännström, lok E2 981

- Storuman, 12 min sen

 

24 sep

Räkning och skrivning

 

26 sep

tåg 3628

Storuman, lokp: Johansson, Andersson, lok E2 956

- Arvidsjaur

 

27 sep

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp: Johansson, Andersson, lok E2 956, /bra tåg/

- Storuman

 

28 sep

tåg 3683

Storuman, lokp: Petschler, Holmberg,  lok E2 956

- Lycksele

 

tåg 3628

Lycksele, lokp: Petschler, Holmberg,  lok E2 957, /bra tåg/

- Storuman, växling

 

29 sep

tåg 3685

Storuman, lokp: Hemlin, Rådström, lok E2 956

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp: Lindkvist, Östlund, lok L 834, /bra tåg/

- Storuman

 

30 sep

tåg 3685

Storuman, lokp: Petschler, Fackel, lok E2 957

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp: Hemlin, Rådström, lok L 843, /dålig för ånga, eljest bra/

- Storuman

 

 
Oktober  -42

 

1 okt

tåg 3628

Storuman, lokp: Andersson, Nyberg, lok E2 957, /ingen puts, lätt tåg/

- Arvidsjaur

 

2 okt

tåg 3627

Arvidsjaur, Andersson, Nyberg, lok E2 957, /tungt tåg/

- Storuman, 25 min sen

 

3 okt

tåg 3683

Storuman, 20 min sen, 480 ton, lokp: Karlsson, Stenmark, lok E2 957,

- Lycksele

 

tåg 3628

Lycksele, lokp. Niklasson, Olovsson, lok E2 955

- Storuman

 

4 okt

stall eftermiddag

 

6 okt

tåg 3628

Storuman, lokp: Niklasson, Andersson, lok E2 955

- Arvidsjaur

 

7 okt

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp: Niklasson, Andersson, lok E2 955

- Storuman, 41 min sen

 

8 okt

tåg 3683

Storuman, lokp Lindkvist, Rådström, lok E2 955

- Lycksele, 1 tim 16 min sen

 

tåg 3628

Lycksele, lokp Hamre, Nyberg, lok E2 956

- Storuman

 

9 okt

tåg 3685

Storuman, lokp Kempe, Olovsson, lok E2 955

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Kempe, Olovsson, lok E 1072, /tungt tåg/

- Storuman

 

11-12 okt

stalltjänst förmiddag

 

13 okt

tåg 3683

Storuman, lokp Karlsson Stenmark, lok L 814, /tungt tåg/

- Lycksele, 25 min sen

 

tåg 3628

Lycksele, lokp Niklas Anders, lok L 843, /Boberg följde med/

- Storuman

 

14 okt

tåg 3685

Storuman, lokp Ödlund Östlund, lok L 814, /lätt tåg/

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Ödlund Östlund, lok E2 957, /lätt tåg/

- Storuman

 

15 okt

säo-förhör

 

16 okt

tåg 3628

Storuman, lokp Johansson Andersson, lok E2 957

- Arvidsjaur, 7 min sen

 

17 okt

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Johansson Andersson, lok E2 957

- Storuman

 

19 okt

tåg 3685

Storuman, lokp Kempe Klasson, lok L 843

- Lycksele

pass Lycksele – Storuman, lok E2 984, kollok


21 okt

tåg 3628

Storuman, lokp Andersson Östlund, lok E2 956

- Arvidsjaur, 7 min sen

 

22 okt

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Andersson Östlund, lok E2 956

- Storuman, 25 min sen

 

23 okt

tåg 3683

Storuman, lokp Nicklasson Stenmark, lok E2 956

- Lycksele, 50 min sen
 

tåg 3628

Lycksele, lokp Johansson Andersson, lok E 1072, /dålig för ånga/

- Storuman, 16 min sen

 

24 okt

tåg 3685

Storuman, 350 ton, lokp Ödlund Vestin, lok E2 956

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, 170 ton, lokp Ödlund Vestin, lok E2 957

- Storuman

 

26 okt

tåg 3628

Storuman, lokp Johansson Andersson, lok E2 957

- Arvidsjaur

 

27 okt

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Johansson Andersson, lok E2 957

- Storuman, 10 min sen

 

28 okt

tåg 3683

Storuman, lokp Lindkvist Rådström, lok E 1072

- Lycksele

(ingen anteckning om återresa)

 

29 okt

tåg 3685

Storuman, lokp Kempe Östlund, lok E 1072

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Kempe Östlund, lok E2 957

- Storuman

 

31 okt

tåg 3628

Storuman, 2tim 20 min sen, lokp 28 Andersson Nyberg, lok E2 957

- Arvidsjaur, 23 min sen, (bra jobbat att ta in två timmar!?)

 

 

November  -42

 

1 nov

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp 28 Andersson Nyberg, lok E2 957

- Storuman

 

2 nov

tåg 3683

Storuman, lokp Niklasson Stenmark, lok E2 956

- Lycksele, 5 min sen

 

tåg 3628

Lycksele, lokp Johansson Andersson, lok L 962

- Storuman

 

3 nov

tåg 3685

Storuman, lokp Ödlund Wåhlin, lok E2 957

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Ödlund Wåhlin, lok L 843

- Storuman, 30 min sen

 

5 nov

tåg 3628

Storuman, lokp Johansson Stenmark, lok L 962

- Arvidsjaur

 

6 nov

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Johansson Stenmark, lok L 962

- Storuman, 50 min sen

 

8 nov

stall efterm

 

10 nov

tåg 3628

Storuman, lokp Hamre Nyberg, lok E2 956

- Arvidsjaur

 

11 nov

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Hamre Nyberg, lok E2 956

- Storuman

 

13 nov

tåg 3685

Storuman, lokp Ödlund Wåhlin, lok E2 956

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Ödlund Wåhlin, lok L 843

- Storuman

 

15 nov

putsat, stalltj efterm med R Eriksson

 

17 nov

knogat på bangården till 12.25, sen

 

18-19 nov

22-06,  nattskift

 

20 nov

tåg 3628

Storuman, lokp Hamre Nyberg, lok E2 981

- Arvidsjaur, 35 min sen

 

21 nov

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Hamre Nyberg, lok E2 981

- Storuman

 

22 nov

tåg 3683

Storuman, lokp Karlsson Stenmark, lok E2 981

- Lycksele

 

tåg 3628

Lycksele, lokp Johansson Andersson, lok E2 955

- Storuman

 

23 nov

tåg 3685

Storuman, lokp Ödlund Lindström, lok E2 981

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Ödlund Lindström, lok E2 957

- Storuman, 15 min sen

 

25 nov

tåg 3628

Storuman, lokp Kempe Andersson, lok E2 957

- Arvidsjaur

 

26 nov

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Kempe Andersson, lok E2 957

- Storuman, 10 min sen

 

27 nov

tåg 3683

Storuman, lokp Lindkvist Rådström, lok E2 955

- Lycksele, 41 min sen

 

tåg 3628

Lycksele, lokp Hamre Nyberg, lok E2 981

- Storuman, 1 tim 40 min sen

 

28 nov

tåg 3685

Storuman, lokp Kempe Lindström, lok L 843

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Kempe Lindström, lok L 834

- Storuman, 41 min sen

 

30 nov

tåg 3628

Storuman, lokp Hamre Nyberg, lok E2 981

- Arvidsjaur, 47 min sen

 

 

December  -42

1 dec

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Hamre Nyberg, lok E2 981, E2 1180

- Storuman, 2 tim 20 min sen

 

2 dec

stalltj efterm

 

3 dec

tåg 3685

Storuman, lokp Ödlund Byström, lok E2 956

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Ödlund Byström, lok E2 955

- Storuman, 9 min sen

 

5 dec

tåg 3628

Storuman, lokp Johansson Andersson, lok E2 955

- Arvidsjaur

 

6 dec

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Johansson Andersson, lok E2 955

- Storuman

 

7 dec

tåg 3683

Storuman, lokp Lindkvist Fackel, lok E2 955

- Lycksele

 

tåg 3628

Lycksele, lokp Hamre Nyberg, lok E2 1180

- Storuman

 

8 dec

tåg 3685

Storuman, lokp Kempe Wåhlén, lok E2 955

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Kempe Wåhlén, lok E2 957

- Storuman, 1 tim 42 min sen

 

10 dec

tåg 3628

Storuman, lokp Andersson Nyberg, lok E2 957

- Arvidsjaur, 52 min sen

 

11 dec

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Andersson Nyberg, lok E2 957

- Storuman, 30 min sen

 

12-13 dec

stalltj förm

 

15 dec

tåg 3628

Storuman, lokp Karlsson Andersson, lok E2 1093

- Arvidsjaur, 2 tim sen, /dessutom loktj/

 

16 dec

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Karlsson Andersson, lok L 962

- Storuman, 38 min sen

 

17 dec

stalltj

 

18 dec

tåg 3685

Storuman, lokp Kempe Lundström, lok L 834

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Kempe Lundström, lok E2 956

- Storuman

 

20 dec

tåg 3628

Storuman, lokp Hamre Nyberg, lok E2 955

- Arvidsjaur, 34 min sen

 

21 dec

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Hamre Nyberg, lok E2 955

- Storuman

 

22 dec

tåg 3683

Storuman, lokp Karlsson Stenmark, lok E2 955

- Lycksele, 10 min sen

 

tåg 3628

Lycksele, lokp Johansson Andersson, lok E2 956

- Storuman, 19 min sen

 

23 dec

tåg 3685

Storuman, lokp Ödlund Lundström, lok E2 955

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp Ödlund Lundström, lok E2 957

- Storuman

 

25 dec

stalltj förmiddag

 

26 dec

stalltj förmiddag

 

27 dec

tåg 3683

Storuman, lokp Lindkvist Rådström, lok E2 957

- Lycksele

 

tåg 3628

Lycksele, lokp Hamre Bengtsson, lok L 834

- Storuman, 5 min sen

 

28 dec

tåg 3685

Storuman, lokp Kempe Lundström, lok E2 957

- Lycksele

 

tåg 3684

Lycksele, lokp lokp Kempe Lundström, lok E2 956

- Storuman

 

30 dec

tåg 3628

Storuman, lokp Hamre Nyberg, lok E2 956

- Arvidsjaur, 1 tim 20 min sen

 

31 dec

tåg 3627

Arvidsjaur, lokp Hamre Nyberg, lok E2 956

- Storuman, /sista turen Nyberg åkte på den här linjen/***

Comments