Silniki Asynchroniczne Trójfazowe 3.0Darmowe narzędzie do symulacji rozruchu asynchronicznego trójfazowego silnika indukcyjnego


Najnowsza wersja programu do symulacji stanów nieustalonych trójfazowego indukcyjnego silnika pierścieniowego.

Program pomyślany jest dla jako pomoc dydaktyczna dla studentów wydziałów elektrycznych.
Pozwala w sposób łatwy i intuicyjny zaznajomić się z przebiegami czasowymi następujących wielkości:
  • prądu uzwojenia stojana
  • prądu uzwojenia wirnika
  • momentu elektrycznego
  • prędkości obrotowej
Przebiegi te otrzymuje się na drodze obliczeń numerycznych dla układu równań opisujących model silnika.

Dodatkowo program umożliwia uzyskanie statycznej charakterystyki mechanicznej Me=f(s), obliczonej na podstawie wartości przybliżonych, metodami klasycznymi (wzór Klossa)

Program pozwala na edytowania parametrów modelu matematycznego silnika, dzięki czemu przygotowany użytkownik może dokonać symulacji dowolnego silnika. Dodatkowo program potrafi również wyprowadzić parametry modelu ze standardowego zestawu danych znamionowych.

Symulacje odbywać się mogą przy zmienionych warunkach zasilania np. przy zmienionym napięcia fazowe (układ symetryczny), zmienionej częstotliwości napięcia zasilającego. Do uzwojenia wirnika dołączyć można rezystancję dodatkową.

Moment obciążenia silnika może być stały, bać zmienny wedle prostej, lub krzywej parabolicznej, w funkcji prędkości obrotowej.

Program SAT 3.0 >>
Podstrony (1): Wersja 3.0