In the Media

Kids & Phones

Channel 2, TV,

3/5/2016

(Hebrew)

הטלפון הסלולארי: למדנו לדבר, שכחנו לתקשר

קשה להאמין, אבל הטלפון הסלולארי הגיע לישראל לפני 30 שנה בסך הכל, למרות שנראה שעבר יובל. היום אנחנו מתקשים לדמיין איך אפשר לחיות בלעדיו. עד כמה הוא שינה אותנו, את היכולת שלנו להיות בקשר עם כל העולם וגם את היכולת שלנו להיות בקשר עם מי שיושב לידנו? דרור גלוברמן, העורך הראשי של אתר Nexter מבית Mako וד"ר שולי גילוץ, מומחית לממשק טכנולוגי לילדים מהחוג לחינוך אוניברסיטת תל אביב, על השינויים שכבר קרו ואלו שעתידים לבוא.


Is the Computer a Smart Babysitter?

Ynet Magazine,

30/8/2004

(Hebrew)