Αρχική

Καλώς ήρθατε ήλθατε στην ιστοσελίδα elektro
-logika σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και παραμονή.
  ◙ Χρησιμοποιώντας το μενού στα δεξιά ή το πεδίο αναζήτησης πάνω μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους ηλεκτρολόγους 

GoogleAnalytics

Επισκέπτες


                      
      

Εύρεση θέσεων εργασίας Ηλεκτρολόγου.
 
 

Ημερολόγιο Google


OTT ClickToCall Mobile Call Me Button! 
  


Η σημαία στο μπαλκόνι μου θα πετάξει για να αφήσει το PRODOTES

      Γνώση  και  φόβος  πάνε αντάμα,Το΄ να κυνηγά τ΄ άλλο    


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΟΜΑΔΑ A ΓΕΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΑ Β. ΕΙΔΙΚΕΣ

 

https://sites.google.com/site/antonopouloslakhs/home?previewAsViewer=1

                

                                                            


άδειες ηλεκτρολόγων

Υλη εξετάσεων για την απόκτηση αδειών άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4 (ΦΕΚ 2190 Β' της 05.09.2013)

Περιλαμβάνει την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο ορισμού των εξεταστικών επιτροπών και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση ή την διατήρηση  των επαγγελματικών αδειών των ηλεκτρολόγων. Βλέπε.


https://sites.google.com/site/metaschematistes/home?previewAsViewer=1

◘ Τα Ηλεκτρολογικά βιβλία  πωλούνται στα τεχνικά βιβλιοπωλεία.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2102819870


◘  Τα Ηλεκτρολογικά βιβλία περιλαμβάνουν ερωτήσεις – απαντήσεις για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης επαγγέλματος των ηλεκτρολόγων ,και την πιστοποίηση των ηλεκτρολόγων ΙΕΚ

◙ Επειδή πολλοί, ιδιαίτερα νέοι, συνάδελφοι με ρωτούν για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ανωτάτων - Ανώτερων Μέσων Τεχνικών σχολών, Ηλεκτρολόγων , την σχετική Νομοθεσία που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα τους, καθώς και τα έντυπα χορήγησης των αδειών άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου. Θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε και να δημοσιεύσουμε σε αυτήν την Ιστοσελίδα elektro - logika, τις προϋποθέσεις για την απόκτηση αδειών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου  και τα δικαιώματα των κατόχων τους καθώς επίσης και τα έντυπα των αδειών.


Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε τις καρτέλες, download  mozilla firefox       

Βίντεο YouTube