Αρχική

Καλώς ήρθατε ήλθατε στην ιστοσελίδα elektro-logika σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και παραμονή. 
◙ Χρησιμοποιώντας το μενού στα δεξιά ή το πεδίο αναζήτησης πάνω μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους ηλεκτρολόγους 
 

Βιβλία Ηλεκτρολογικά

Γνώση και φόβος πάνε αντάμα,Το΄να κυνηγά τ΄ άλλο


 
 
                    

       

Βίντεο YouTube

                    ◘ Τα Ηλεκτρολογικά βιβλία  πωλούνται στα τεχνικά βιβλιοπωλεία. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2102819870 


 Επαγγελματικές Άδειες Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας

Προεδρικό Διάταγμα 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Α΄ 141/2013) Α/Α

Επαγγελματικές Άδειες


Άδειες Ηλεκτρολόγων ή Βεβαιώσεις αναγγελίας

 
◙ Επειδή πολλοί, ιδιαίτερα νέοι, συνάδελφοι με ρωτούν για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ανωτάτων - Ανώτερων Μέσων Τεχνικών σχολών, Ηλεκτρολόγων , την σχετική Νομοθεσία που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα τους, καθώς και τα έντυπα χορήγησης των αδειών άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου. Θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε και να δημοσιεύσουμε σε αυτήν την Ιστοσελίδα elektro - logika, τις προϋποθέσεις για την απόκτηση αδειών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου  και τα δικαιώματα των κατόχων τους καθώς επίσης και τα έντυπα των αδειών.        

 

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας

1. Οι τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Δ ειδικότητας και μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας και εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου (**)

(**Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (Άρθρο 5 ,παρ.1 (Ι.α)και Πίνακες Α, Δ του Παραρτήματος Α του Π.Δ.108/2013)

1.ΕΠΑΣ -Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

2. ΕΠΑΛ -Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

3.ΙΕΚ  -Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων -Τεχνικός Ανελκυστήρων

4. Τ.Ε.Λ. -Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

5. Ε.Π.Λ. -Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών

6. Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου -Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων

7. Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου -Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

8. Τ.Ε.Σ. -Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων)

 

καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

α. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

β. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

γ. Παράβολο 25 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

2. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΙΕΚ Τεχνικού Ανελκυστήρων καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.

2. Κατάθεση 17 ΕΥΡΩ σε λογαριασμό ΠΕ. εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου σχολής

Και τους χορηγείται βεβαίωση αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας.

 

Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας

Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 29 Ευρώ και 99 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

 Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας 1ης Ομάδας

 Α. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 29 Ευρώ και 118 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

Β. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 29 Ευρώ και 118 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

  Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας 2ης Ομάδας

Α. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 96 Ευρώ και 163 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

 Β. Οι κάτοχοι άδειας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας 

καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 96 Ευρώ και 163 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

 Γ. Οι κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ  Ειδικότητας 1ης Ομάδας 

καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 95 Ευρώ και 100 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

 

Πηγή:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

             
         

                
   

                 

               
     Περιεχόμενα Τόμου Δ


                        Εύρεση θέσεων 

εργασίας Ηλεκτρολόγου.


 
 
 
https://www.youtube.com/channel/UCrmyqzG_2yrsttmq4LtbDZw
 

 
https://www.facebook.com/stel.antonopoulos/?ref=aymt_homepage_panel
 
https://twitter.com/stelantono

https://www.facebook.com/stel.antonopoulos/?ref=aymt_homepage_panel