Βιβλία Ηλεκτρολογικά

stel.antonopoulos@gmail.com

Ελ. Βενιζέλου 232 Ηράκλειο Αττικής

6944270567                                                                                                                                  

FacebookYouTube
Εξώφυλλα Ηλεκτρολογικών Βιβλίων

Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC's)

1. Λογική πύλη  AND  (ΚΑΙ) — May 15, 2016 7:04:27 AM

2. Λογική πύλη OR — Apr 5, 2016 5:14:22 AM

3. Λογική πύλη NOT (ΟΧΙ) — Apr 5, 2016 5:09:07 AM

4. Λογική πύλη  NAND  (ΟΧΙ -ΚΑΙ) — Apr 5, 2016 5:08:33 AM

Συνοπτικοί Πίνακες Λογικών Πυλών— Apr 5, 2016 5:07:54 AM

Αναγνώριση Λογικών Πυλών Από το Σύμβολο τους— Apr 5, 2016 5:07:26 AM

Κατάσταση αληθής ή ψευδής — Oct 15, 2009 6:51:36 AM

PLC Διαγράμματα Ladder — Oct 15, 2009 6:50:14 AMΣεμινάρια

για την απόκτηση Επαγγελματικών Άδειων Ηλεκτρολόγων A- Δ - Ειδικότητας

Επικοινωνήστε μαζί μου

▪ Απλό Ταχυδρομείο:

 Στυλ. Αντωνόπουλος – Ελευθερίου Βενιζέλου 232, Ηράκλειο Αττικής 14122

▪ Στα Τηλέφωνα: 210 2819870 Κινητό: 6944270567

Απλά κατανοητά και με ακρίβεια

Για να εργάζεται κανείς νόμιμα ως ηλεκτρολόγος είναι απαραίτητο να διαθέτει βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου

Η κατοχή ενός πτυχίου ηλεκτρολογίας δεν αρκεί από μόνη της για να ασκήσει

κάποιος το επάγγελμα.

Πρέπει να προσέλθει στην υπηρεσία της περιφέρειας στη οποία ανήκει

με το πτυχίο του και να κάνει αίτηση για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου

Επιπλέον, η προϋπηρεσία που αποκτά κανείς αναγνωρίζεται μόνο εφόσον κατέχει βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια και επίσης μόνο εφόσον αποκτήθηκε υπό την εποπτεία ηλεκτρολόγου που διαθέτει ανώτερη και κατάλληλη άδεια