Βιβλία Ηλεκτρολογικά

Καλώς ήρθατε ήλθατε στην ιστοσελίδα elektro-logika σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και παραμονή.

◙ Χρησιμοποιώντας το μενού στα αριστερά ή το πεδίο αναζήτησης πάνω μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους ηλεκτρολόγους

https://www.youtube.com/channel/UCrmyqzG_2yrsttmq4LtbDZw
https://www.facebook.com/stel.antonopoulos/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/stelantono

Σεμινάρια

για την απόκτηση Επαγγελματικών Άδειων Ηλεκτρολόγων A- Δ - Ειδικότητας

Επικοινωνήστε μαζί μου

▪ Απλό Ταχυδρομείο:

Στυλ. Αντωνόπουλος – Ελευθερίου Βενιζέλου 232, Ηράκλειο Αττικής 14122

▪ Στα Τηλέφωνα: Τηλέφωνο:210 2819870 Κινητό: 6944270567

Απλά κατανοητά και με ακρίβεια

Βιβλία Ηλεκτρολογικά

Επαγγελματικές Άδειες Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας

Προεδρικό Διάταγμα 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Α΄ 141/2013) Α/Α

Επαγγελματικές Άδειες

Άδειες Ηλεκτρολόγων ή Βεβαιώσεις αναγγελίας

◙ Επειδή πολλοί, ιδιαίτερα νέοι, συνάδελφοι με ρωτούν για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ανωτάτων - Ανώτερων Μέσων Τεχνικών σχολών, Ηλεκτρολόγων , την σχετική Νομοθεσία που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα τους, καθώς και τα έντυπα χορήγησης των αδειών άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου. Θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε και να δημοσιεύσουμε σε αυτήν την Ιστοσελίδα elektro - logika, τις προϋποθέσεις για την απόκτηση αδειών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου και τα δικαιώματα των κατόχων τους καθώς επίσης και τα έντυπα των αδειών.

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας

1. Οι τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Δ ειδικότητας και μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας και εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου (**)

(**Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (Άρθρο 5 ,παρ.1 (Ι.α)και Πίνακες Α, Δ του Παραρτήματος Α του Π.Δ.108/2013)

1.ΕΠΑΣ -Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

2. ΕΠΑΛ -Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

3.ΙΕΚ -Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων -Τεχνικός Ανελκυστήρων

4. Τ.Ε.Λ. -Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

5. Ε.Π.Λ. -Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών

6. Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου -Εγκαταστάσεων Κτιρίων & Βιομηχανικών Χώρων

7. Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου -Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

8. Τ.Ε.Σ. -Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων)

καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

α. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

β. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

γ. Παράβολο 25 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

2. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΙΕΚ Τεχνικού Ανελκυστήρων καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.

2. Κατάθεση 17 ΕΥΡΩ σε λογαριασμό ΠΕ. εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου σχολής

Και τους χορηγείται βεβαίωση αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας.

Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας Βλέπε

Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 29 Ευρώ και 99 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας 1ης Ομάδας

Α. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 29 Ευρώ και 118 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

Β. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 29 Ευρώ και 118 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας 2ης Ομάδας

Α. Οι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 96 Ευρώ και 163 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

Β. Οι κάτοχοι άδειας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας

καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 96 Ευρώ και 163 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

Γ. Οι κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ Ειδικότητας 1ης Ομάδας

καταθέτουν αίτηση στην Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας τους η οποία συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την υπηρεσία η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την εξέταση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Περιφέρειας (ΕΔΡΑ):

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας (άρθρο 11, Π.Δ.108/2013)

2. Παράβολο 33 Ευρώ για έκδοση αδείας σε λογαριασμό της Π.Ε. μόνιμης εργασίας ή κατοικίας του ενδιαφερομένου ( ΦΕΚ 2854B/2013)

3. Παράβολο 95 Ευρώ και 100 Ευρώ για εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε λογαριασμό της Περιφέρειας (ΦΕΚ 2854B/2013)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 2190Β/2013

Πηγή:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εύρεση θέσεων

εργασίας Ηλεκτρολόγου.

https://www.facebook.com/stel.antonopoulos/?ref=aymt_homepage_panel
Υπολογισμός Πτώσης Τάσης με τη Βοήθεια Διαγράμματος
Νομογράφημα για την Εύρεση της Διατομής των Αγωγών