WFOŚiGW

DOTACJEz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotacje na realizację następujących zadań:

2003

warsztaty i seminarium dla młodzieży "Animacja działań ekologicznych" w dniach 9 -12 października 2003 w Puławach

2007

XV Centralny Zlot Turystyczno-Ekologiczny Młodzieży Szkolnej - Mąchocice Scholasteria'2007

w dniach 23 czerwca - 15 lipca 2007 (2 turnusy) w Górach Świętokrzyskich

2008

Zlot Turystyczno-Ekologiczny Młodzieży Szkolnej - Mąchocice Scholasteria'2008

w czerwcu i lipcu 2008 (2 turnusy) w Górach Świętokrzyskich