Kuratorium Oświaty

DOTACJE Z KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach otrzymuje środki finansowe na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego w ramach zlecania zadań lub dotacji na realizowane własne zadania:

2004

  • obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Puławach

  • kolonie profilaktyczno-zdrowotno-wypoczynkowe w Muszynie

  • kolonie dla dzieci byłych pracowników PGR

2005

  • zlot turystyczno-ekologiczny młodzieży szkolnej - Puławy'2005 (czerwiec/lipiec)

  • kolonie profilaktyczno-wypoczynkowe w Mąchocicach Scholasterii

  • - 2 turnusy (lipiec - sierpień)

2006

  • kolonie w Górach Świętokrzyskich dla dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią z woj. lubelskiego

  • - 2 turnusy (lipiec, sierpień)

  • kolonie profilaktyczno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią

zlot ekologiczny 2009 w G.Świętokrzyskich

2009

  • Zlot Turystyczno-Ekologiczny Młodzieży Szkolnej "Uczymy tolerancji od małego"

  • wypoczynek letni w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią (przetarg - zrealizowano w Kielcach)

2010

  • Zlot Turystyczno-Ekologiczny Młodzieży Szkolnej "Uczymy tolerancji od małego "

  • wypoczynek dla grupy 360 dzieci i młodzieży, zlokalizowany w miastach powyżej 100 tys. mieszk., atrakcyjnym pod względem walorów historycznych i kulturowych (przetarg - zrealizowano w Kielcach)

2011

  • kolonie "Ekologiczne wakacje"

zlot ekologiczny 2009 - okolice Mąchocic Scholasterii
zlot ekologiczny w G.Świętokrzyskich (2009)