Senat RP

DOTACJE Z SENATU RP

Praktycznie od początku istnienia naszego stowarzyszenia organizujemy kolonie polonijne podczas letnich wakacji, spotkania edukacyjne, różne formy wymiany międzynarodowej młodzieży szkolnej we współpracy z partnerami z Ukrainy i Białorusi. Nasze Stowarzyszenie korzysta z możliwości dofinansowywania działalności na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

w 2017 r.

"Wymiana młodzieży szkolnej między Polską a Białorusią"

W dniach 7-15 sierpnia 2017 roku gościliśmy 15-osobową grupę z opiekunem z Nieświeża na Białorusi.

Grupa była zakwaterowana w Pensjonacie "U Błażeja" w miejscowości Drzewce Kolonia koło Nałęczowa.

W projekcie brała udział też 15-osobowa grupa młodzieży z IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach.

Zadanie było w 2017 roku dofinansowane ze środków przyznanych przez Kancelarię Senatu RP.

[notatka prasowa]

[więcej]

W POPRZEDNICH LATACH ...

Dotychczas skorzystaliśmy z dotacji przyznanych przez Kancelarię Senatu RP na następujące zadania:

2004

  • Zimowe Spotkania Rodaków "Puławy-Kijów
  • Kolonie Polonijne z Ukrainy

2005

  • Wiosenne Spotkania Rodaków "Puławy-Kijów" (marzec)
  • Kolonie Polonijne z Ukrainy (czerwiec/lipiec)
  • Kolonie Polonijne z Ukrainy (sierpień)

2006

  • Zimowe Spotkania Rodaków "Puławy-Kijów" (styczeń)
  • Wiosenne Spotkania Rodaków (kwiecień/maj, czerwiec)
  • Kolonie Polonijne z Ukrainy w Mąchocicach Scholasterii (lipiec)
  • Kolonie Polonijne z Ukrainy w Puławach (czerwiec/lipiec)

2007

  • IV Zimowe Spotkania Rodaków "Puławy-Kijów" (styczeń)
  • Kolonie Polonijne z Ukrainy - w Puławach (czerwiec - sierpień)

2008

  • Kolonie Polonijne z Ukrainy - w Mąchocicach Scholasterii (czerwiec - lipiec)

2009

  • Kolonie Polonijne z Ukrainy - w Mąchocicach Scholasterii (czerwiec - lipiec)

2010

  • Kolonie Polonijne z Ukrainy - Góry Świętokrzyskie w Mąchocicach Scholasterii w dniach 26.06. - 7.07.2010 (50 osób)

2011

  • kolonie "Świętokrzyskie Szlaki dla Polonii" w Mąchocicach Scholasterii w dniach 31.07. - 11.08.2011 (50 osób)

Wymienione zadania były realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.