O nas

Nasze Stowarzyszenie powstało w styczniu 2003 r. z inicjatywy dyrekcji i wychowawców

Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach (wtedy pod nazwą Bursa Szkolna).

Zostało zarejestrowane w KRS w dniu 5 lutego 2003 r.

<>

Prowadzimy szeroką działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym dla środowisk niepełnosprawnych oraz dla Polonii.

Organizujemy kolonie, obozy, zimowiska, zloty, festiwale, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, szkolenia i kursy itd.

<>

Nasi członkowie mają wieloletnie doświadczenie w organizacji obozów językowych i muzycznych, kolonii polonijnych,

festynów sportowych, kolonii dla dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologiami, programów wymiany międzynarodowej.

<>

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki przyznawanym dotacjom oraz opiera się na współpracy z władzami lokalnymi.

<>

O naszej działalności można przeczytać również w bazie danych o organizacjach pozarządowych na stronie www.ngo.pl

Jesteśmy na FACEBOOKU.

Organizujemy

Wypoczynek dzieci i młodzieży

  • kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Puław i z Polski [ więcej ]

  • kolonie polonijne dla dzieci i młodzieży Polonii

  • z Ukrainy, Białorusi i innych krajów [więcej]

Międzynarodowe Festiwale Orkiestr Dętych w Puławach

Ostatni X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych - Puławy'2021 odbył się w dniach 17-19.09.2021

[więcej o festiwalach]

Kursy ...

  • kurs na wychowawców wypoczynku [więcej]

  • kurs na kierowników wypoczynku [więcej]