O nas

Nasze Stowarzyszenie powstało w styczniu 2003 r.  z inicjatywy dyrekcji i wychowawców 

Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach (wtedy pod nazwą Bursa Szkolna). 

Zostało zarejestrowane w KRS w dniu 5 lutego 2003 r.

Od 1.09.2022 stowarzyszenie działa samodzielnie.

<>

Prowadzimy szeroką działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym dla środowisk niepełnosprawnych oraz dla Polonii. 

Organizujemy kolonie, obozy, zimowiska, zloty, festiwale, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, szkolenia i kursy itd.

<>

Nasi członkowie mają wieloletnie doświadczenie w organizacji obozów językowych i muzycznych, kolonii polonijnych, 

festynów sportowych, kolonii dla dzieci ze środowisk ubogich i zagrożonych patologiami, programów wymiany międzynarodowej.

<>

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki przyznawanym dotacjom oraz opiera się na współpracy z władzami lokalnymi.


Organizujemy

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Międzynarodowe Festiwale Orkiestr Dętych w Puławach

Ostatni X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych - Puławy'2021 odbył się w dniach  17-19.09.2021

 [więcej o festiwalach]

Kursy ...