Με μια ματιά

Ο Παναγιώτης Κελάνδριας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου με κύριο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά".

Είναι ιδρυτής και επιμελητής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με κριτές mTm (Minor Translating Major-Major Translating Minor-Minor Translating Minor) σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μεταφρασεολογίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (SALIS) του Dublin City University κ. Michael Cronin και την Καθηγήτρια του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Αναστασία Παριανού.

Comments