Με μια ματιά

Ο Παναγιώτης Κελάνδριας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου με κύριο γνωστικό αντικείμενο "Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά".

Είναι ιδρυτής και επιμελητής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με κριτές mTm (Minor Translating Major-Major Translating Minor-Minor Translating Minor) σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μεταφρασεολογίας του Trinity College Dublin κ. Michael Cronin και την Καθηγήτρια του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Αναστασία Παριανού.