Giften / Schenkingen
Hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden

Stichting Oorsprong, Doel en Zin wil particulieren in staat stellen een bedrag voor christelijke hulpverlening af te zonderen om daar nu en in de toekomst projecten mee te kunnen ondersteunen.

ANBI-instelling
Stichting Oorsprong, Doel en Zin is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hierdoor kan bij het geven van giften en schenkingen gebruik gemaakt worden van fiscale voordelen.
Dit betekent dat wij geen schenkings- of successie recht hoeven te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen
Een donateur kan gedane giften van de inkomstenbelasting aftrekken.