Criteria

Hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden


Om in aanmerking te komen voor ondersteuning heeft de stichting Oorsprong, Doel en Zin een aantal criteria opgesteld:

  • De projecten zijn kleinschalig en opgezet vanuit een organisatie
  • De ondersteunende organisatie is bij voorkeur in het land zelf aanwezig
  • De projecten hebben een christelijke achtergrond
  • De projecten bieden perspectief op continuiteit
  • De organisatie heeft een personele scheiding tussen directie en bestuur
  • Bij de ondersteuning van een investering betreft het een uitbreidingsinvestering (geen startsubsidie)
  • Ontwikkelingsland met een BNP van < 5.000,00 euro per hoofd van de bevolking.
  • In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van bovengenoemde criteria.


Laat uw steun ook de komende jaren werken