Criteria

ACTUEEL VOOR 2021:

Nieuwe aanvragen voor donaties kunnen wij niet in behandeling nemen.

Criteria voor hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning heeft de stichting Oorsprong, Doel en Zin een aantal criteria opgesteld:

  • De projecten zijn kleinschalig en opgezet vanuit een organisatie

  • De ondersteunende organisatie is bij voorkeur in het land zelf aanwezig

  • De projecten hebben een christelijke achtergrond

  • De projecten bieden perspectief op continuĂŻteit

  • De organisatie heeft een personele scheiding tussen directie en bestuur

  • Bij de ondersteuning van een investering betreft het een uitbreidingsinvestering (geen startsubsidie)

  • Ontwikkelingsland met een BNP van < 5.000,00 euro per hoofd van de bevolking.

  • In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van bovengenoemde criteria.