Bestuur

Hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden


Samenstelling bestuur Stichting Oorsprong, Doel en Zin:

De heer E. Wolswinkel te Bussum, voorzitter

De heer A. den Dikken te Huizen, secretaris

De heer M. Karssen te Delft, penningmeester

Mevrouw A.C. den Bakker te Baarn, lid

Mevrouw A.K. Kuipers - Karssen te Baarn, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.


Laat uw steun ook de komende jaren werken