Contact
Hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden

- Wilt u meer informatie over de stichting Oorsprong, Doel en Zin?
- Denkt u aan de hand van de criteria dat uw project voor ondersteuning in aanmerking komt?
- Wilt u meer weten over het geven van giften, schenkingen aan stichting Oorsprong, Doel en Zin?
Dan kunt u contact opnemen met de stichting door een email te sturen: 
 
Bestuur:
De heer E. Wolswinkel, voorzitter
De heer A. den Dikken, secretaris
Mevrouw A.K. Kuipers - Karssen, penningmeester
Mevrouw A.C. den Bakker, lid
De heer M. Karssen, lid

 
Correspondentie-adres:
Stichting Oorsprong, Doel en Zin
Teylingen 11
1275 CX Huizen
RSIN: 8076.10.586