Jaarverslag

Hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden

Verkort jaarverslag 2020

Het jaar 2020 kenmerkt zich door de coronapandemie. Het bestuur is eenmalig fysiek bij elkaar geweest en heeft daarnaast via de mail gecommuniceerd.

De Stichting heeft geen schenkingen ontvangen. De opbrengsten van de beleggingen en de rente over de rekeningen waren zeer beperkt.

Aan een drietal projecten is een bijdrage gegeven van in totaal € 2.250. De kosten van de stichting waren nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.

Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat, de vermogensreserve is daardoor afgenomen.


Rekening van baten en lasten

ODZ Jaarverslag 2017


Laat uw steun ook de komende jaren werken