Jaarverslag

Hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden

Verkort jaarverslag 2017

Het bestuur is in 2017 vier keer bijeen geweest.

Aan de hand van vastgestelde criteria zijn vele projecten beoordeeld of zij voor een donatie in aanmerking kwamen. In 2017 zijn projecten met een bijdrage tussen de 250 en 1000 euro financieel ondersteund. Hiervoor zijn de ontvangen schenkingen uit 2017 en de beleggingsresultaten aangewend.

Rekening van baten en lasten

ODZ Jaarverslag 2017

Vooruitzicht 2018

Naar verwachting zullen in 2018 minder schenkingen worden ontvangen. De donaties zullen door de stichting vooral uit de beleggingsresultaten worden gefinancierd.


Laat uw steun ook de komende jaren werken