Melissa Arctic Oeneis melissa )
 
<< Previous                Superfamily: Papilionoidea    Family: Nymphalidae     Subfamily: Satyrinae                      Next >>
 
French common name: Nordique Mélissa

Melissa Arctic (Oeneis melissa)
Rocky Mountain NP, CO     2014/07/03