Temakveld om representative utvalg

Post date: Nov 27, 2016 12:59:18 PM

Tirsdag 22. november stod årets andre temakveld for tur. Denne gangen hadde vi prøvd å tenke litt nytt både i form av foredragsholder og tilhørere. Vi hadde invitert Pernille Vermedahl Høgh fra markedsundersøkelsesbyrået Norstat til å prate om representative utvalg, utvalgsstørrelser, og relaterte tema. I tillegg til å invitere våre egne medlemmer, og de kjente statistikkmiljøene rundt Oslo, forsøkte vi denne gangen å få med flere og nå ut til et enda bredere publikum ved å invitere også gjennom Oslo Data Science Meetup, noe som fungerte meget godt. På sedvanlig vis started vi med pizzaservering før vi gikk over til selve foredraget.

Det var meget godt oppmøte til foredraget med over 50 fremmøtte, så det var tydelig at temaet vakte interesse. Spesielt gledelig var det å se så mange nye ansikter. Det gode oppmøtet kan nok delvis tilegnes det nylige amerikanske valget. Pernille hadde nemlig valgt å knytte deler av foredraget til de feilslåtte prognosene i forkant av det amerikanske valget, til stor interesse blant de fremmøtte. Dette genererte en rekke spørsmål og en god diskusjon rundt hva som egentlig var årsaken til feilene som ble begått.

Det var ikke bare tematikken rundt det amerikanske valget som vakte interesse. Også når Pernille fortalte om oppsett av spørreundersøkeler (som vi nå har lært at aldri bør være lenger enn 8 minutter!), spørsmålsrekkefølge, sampling bias, non-response bias, responsrater, og webpanel var diskusjonsiveren stor blant de oppmøtte. Det er nok mange år siden vi har hatt en temakveld som har generert like mange spørsmål som denne -- og det er selvsagt svært gledelig!

Takk til de oppmøtte, og spesielt Pernille Vermedahl Høgh for et informativt og godt foredrag.