Kildebruk

Når du skal lage en utforskende oppgave som dette, du søke informasjon om temaet ditt. 
Mye av det du legger frem, vil da bygge på andres ideer og teorier og data.
Da må du oppgi hvor du har funnet det. (kilden)
 
Når skal du oppgi kilder som du har brukt?

  • Når du siterer direkte fra noe en annen har skrevet
  • når du siterer indirekte (skriver litt om på)noe en annen har skrevet
  • når du henviser til og har lånt ideer, opplysninger og poeng fra andre

Dette gjelder selvfølgelig også når du presenterer fagstoff digitalt, i en Power Point-presentasjon el.l
 (Du skal ikke vise kilder når du skriver noe som er allment kjent og akseptert)


Eksempler:

Direkte sitat:

"Ibsen var Bjørnsons rake motsetning." (Dahl, B.H, Engelstad, A. m.fl: 2008: s 62)


Indirekte sitat:

Grip teksten hevder at Ibsen var Bjørnsons motsetning. (Dahl, B.H, Engelstad, A. m.fl: 2008: s 62)Henvisinger, hvor det er lånt ideer, opplysninger eller poeng fra andre:

Jeg vil bare delvis si meg enig i Grip Tekstens påstand om at Ibsen var Bjørnsons rake motsetning. (Dahl, B.H, Engelstad, A. m.fl: 2008: s 62)I alle tre eksemplene skal du i kildelisten sist i oppgaven ha med hele referansen:

Dahl, B.H, Engelstad, A. m.fl: 2008. Grip Teksten. Norsk Vg3. Aschehoug.OsloSITAT

Sitat: Et sitat er en ordrett gjengivelse av det en annen forfatter har skrevet.
Når du bruker sitater, skal disse utheves, slik at det er lett for leseren å se hva som er sitater, og hva som er din egen tekst.

Sitater på inntil 2-3 linjer skrives inne i den vanlige teksten med anførselstegn. Navn på forfatter, årstall og sidetall skrives i parentes rett etter sitatet.

Sitater på over 2-3 linjer skrives ikke i anførselstegn, men som et eget avsnitt med innrykk. Navn på forfatter, årstall og sidetall skrives i parentes rett etter sitatet.Undersider (1): Kilder i oppgaven din
Comments