Rammer
Fordypningsoppgaven blir den største norskoppgaven du skal arbeide med i Vg3. 

På oppstartsdagene i uke 44 skal du arbeide med
1) å velge et emne og
2) å finne en problemstilling for fordypningsoppgaven din.

Velg mellom tre typer emner:
a) litterære emner,
b) språklige emner og
c) andre norskfaglige emner.

Du finner emnene i venstre marg på denne siden.

Hvert emne svarer til et kompetansemål i læreplanen.Du velger selv hvilket kompetansemål du vil arbeide med.

TidsperiodeGjøremål Ok 

Uke 44 2018

Oppstartsdager.
Valg av emne og utarbeiding
av problemstilling.


     

 Uke 50 2018
Legge frem en foreløpig plan for lærerUke 3 2019

Presentere primærlitteratur og disposisjon for lærer.

 

Uke 7 og 8 2019

Alle norskøktene disse to ukene brukes til skriving.

I uke 7 skal du levere egenvurderingsskjemaet. 

Innlevering av oppgaven 22. februar. 

 Bøker og tekster kan du låne på skolebiblioteket eller et bibliotek i nærheten av der du bor! Du kan også finne endel bøker i fulltekst på bokhylla.no                       
                           Fra læreplanen i norsk:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
-gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne.
 
       -bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte, og beherske digital kildehenvisning. 
Fordypningsarbeidet skal munne ut i et skriftlig produkt med et omfang på ca. 4000 ord.

I tillegg skal du levere skriftlig underveisvurdering og egenvurdering (skjema) og ha en muntlig høring med faglærer.