Kijk op kerk

De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen.

Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week.

De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving.

De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:

7 okt. 2018 Viering Heilig Avondmaal

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Kerk en Israël

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


14 okt. 2018

Pred.: Dr. M. Hilhorst, Almen

Coll.: D: Wereldvoedseldag

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


21 okt. 2018 Doopdienst

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Zeemanscentrale

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


28 okt. 2018

Pred.: Ds. R. van Oosten, Warnsveld

Coll.: D: Kerk in Actie - Hervormingsdag

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


4 nov. 2018

Pred.: Mw. J. Ruiterkamp, Vorden


Lezingenrooster:

7 oktober: Maleachi 2:10-16 en Marcus 10:1-16

14 oktober: Deuteronomium 15:1-11 en Marcus 10:17-31

21 oktober: Jesaja 29:18-24 en Marcus 10:32-45

28 oktober: Jesaja 59:9-19 en Marcus 10:46-52


Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.