kijk op kerk


De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen. Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week. De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving. De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.  

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:  

25 juni 2017 Havekedienst: 
buitendienst in Eefde

2 juli 2017
Pred.: Ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem
Lezingenrooster:
  4 juni: Ezechiël 11:17-20 en Handelingen 2:1-11
11 juni: Exodus 34:4-9 en Mattheüs 28:16-20
18 juni: Jesaja 12:1-6 en Mattheüs 9:35-10:15
25 juni: Havekedienst
 

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.