Bijzondere diensten

Startdag begin september

Ieder jaar op een andere locatie en met een passend thema. Buiten of binnen. Zo werd de startdag in 2015 gehouden bij Joke en Gert Jan Wichers buiten op het gras aan de Harfsensesteeg. Het thema was toen: Goede buren. Bekijk hier de foto's.


Dankdag voor gewas en arbeid in november

In deze dienst staat er een oogsttafel die door vrijwilligers is opgemaakt. Iedereen kan producten voor deze oogsttafel aanleveren. De dankdagdienst vindt ieder jaar 's avonds plaats op de eerste woensdag in november.


Kerstdiensten

Kerstavond is er om 19.00 uur een kinderkerstviering. Later op de avond vindt de Kerstnachtdienst plaats.

Eerste Kerstdag is er een morgendienst.


Oudejaarsdienst met zuur en zoet

Oudejaarsavond is er een dienst waarin volgens Joods gebruik iedere kerkganger een stukje zure appel in zoete honing doopt en daarna nuttigt.


Nieuwjaarsreceptie

Na de eerste dienst in het nieuwe jaar is er aansluitend een nieuwjaarsreceptie in "Ons Huis". Tijdens deze receptie wordt op humoristische wijze teruggeblikt op het afgelopen jaar.


Biddag voor gewas en arbeid in maart

De biddagdienst vindt ieder jaar 's avonds plaats op de tweede woensdag in maart.


Diensten rondom Pasen

Witte Donderdag is er 's avonds een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Goede Vrijdag verlaat men na de avonddienst in stilte de donkere kerk.

Stille Zaterdag betreedt men in stilte de donkere kerk. Na afloop van de avonddienst verlaat men met een brandend kaarsje de kerk om het licht de wereld in te dragen.

Eerste Paasdag is er een morgendienst in een feestelijk versierde kerk.


Havekedienst Eefde in mei

Een openluchtdienst op het landgoed 't Haveke in Eefde wordt samen met buurtkerken georganiseerd. Bij slecht weer vindt de dienst plaats in de Ontmoetingskerk Eefde.


Hemelvaartsdienst

Ieder jaar verzorgt op Hemelvaartsdag één van de buurtkerken de dienst.


Pinksterdienst

Eerste Pinksterdag is er een morgendienst in feestelijke sfeer.


Avondmaalsdiensten

Regelmatig vindt er in een dienst het Heilig Avondmaal plaats.


Zomeractiviteiten

Iedere zomer is er een uitgebreid activiteitenprogramma in de kerk. Zie de pagina zomeractiviteiten voor het actuele programma.


Doopdiensten

Op aanvraag vinden er doopdiensten plaats.


Liturgische bloemstukken

Iedere zondag staat er een passend bloemstuk op de avondmaalstafel. Bekijk hier de foto's van het liturgisch bloemschikken.

Startdag

StartdagKinderkerstviering

KinderkerstvieringPaaskaars't Haveke EefdePinksterenDopen

Dopen