Kijk op kerk

De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen.

Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week.

De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving.

De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:

16 sept. 2018

Pred.: Mevr. P. Kramer, Laren

Coll.: D: Vredesweek

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


23 sept. 2018 Dialectdienst

Pred.: Ds. G. Zemmelink, Aalten

Coll.: D: Mercy Ships

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


30 sept. 2018

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Effatha

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


7 okt. 2018 Viering Heilig Avondmaal

Pred.: Ds. W. Klein, Almen


Lezingenrooster:

2 september: Zacharia 8:4-8,20-23 en Marcus 8:22-26

9 september: Marcus 8:27-9:1

16 september: Jesaja 45:20-25 en Marcus 9:14-29

23 september: Deutronomium 13:2-6 en Marcus 9:30-37

30 september: Numeri 11:24-29 en Marcus 9:38-5

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.