Kijk op kerk

IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS HEEFT DE KERKENRAAD, MEDE OP ADVIES VAN DE LANDELIJKE KERK, DE CLASSIS EN DE LANDELIJKE OVERHEID, BESLOTEN OM TOT 6 APRIL GEEN KERKDIENSTEN TE HOUDEN.

GEEN DIENST OP ZONDAGEN 15, 22 EN 29 MAART EN 5 APRIL 2020

De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen.

Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week.

De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving.

De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:Lezingenrooster

1 maart: Genesis 2:15-3:9 en Matteüs 4:1-11

8 maart: Exodus 4:18-31 en Matteüs 17: 1-9

11 maart: Prediker 2:20-27 en Matteüs 6:19-24

15 maart: Exodus 17:1-7 en Johannes 4:5-26

22 maart: 1 Samuël 16:1-13 en Johannes 9:1-13, 26-39

29 maart: Ezechiël 37:1-14 en Johannes 11:1-4, 17-44

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.