kijk op kerk

Zomeractiviteiten
Van maandag 5 juni tot en met zaterdag 9 september 2017 zal de kerkdeur weer gastvrij open staan voor belangstellenden. Alle zaterdagen om 15.00 uur zijn er inloopconcerten. Lees meer >>


De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen. Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week. De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving. De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.  

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:  

13 aug. 2017
Viering Heilig Avondmaal
Pred.: Ds. W. Klein, Almen
Coll.: D: Kerk in actie - zending
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

20 aug. 2017
Pred.: Ds. H. Günther, Deventer
Coll.: D: : Leger des Heils - de Wending
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

27 aug. 2017
Pred.: Ds. W. Klein, Almen
Coll.: D: De Regenboog - Amsterdam
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

3 sept. 2017
Pred.: Ds. D. van Doorn, Almen

Lezingenrooster:
2 juli: Jeremia 29:1,4-14 en Matteüs 10:34-42
9 juli: Zacharia 9:9-12 en Matteüs 11:25-30
16 juli: Jesaja 55:6-13 en Matteüs 13:1-9,18-23
23 juli: Jesaja 40:12-25 en Matteüs 13:24-30,36-43
30 juli: 1 Koningen 3:5-12 en Matteüs 13:44-52
6 augustus: Nehemia 9:15-20 en Matteüs 14:13-21
13 augustus: Jona 2:2-11 en Matteüs 14:22-33
20 augustus: Jesaja 56:1-7 en Matteüs 15:21-28
27 augustus: Jesaja 51:1-6 en Matteüs 16:21-27

(NB: waarschijnlijk wordt in deze periode met veel gastvoorgangers ook van het rooster afgeweken)


Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.