kijk op kerk


De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen. Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week. De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving. De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.  

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:  

19 nov. 2017
Pred.: Ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem
Coll.: D: Kosten kledingactie
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

26 nov. 2017
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Pred.: Ds. W. Klein, Almen
Coll.: D: De Wilde Ganzen
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

3 dec. 2017 1e advent
Pred.: Ds. D. van Doorn, Eefde

Lezingenrooster:
  5 november: Spreuken 9 en Matteüs 25:1-13
12 november: Jesaja 48:17-21 en Matteüs 25:14-30
19 november: Ezechiël 34:11-17 en Matteüs 25:31-46
26 november: Daniël 12:1-4 en Matteüs 24: 14-35 

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.