Kijk op kerk

De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen.

Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week.

De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving.

De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:

31 dec. 2019 Oudejaarsavonddienst

Aanvang 19.30 uur

Pred.: Ds. Klein en kerkenraad

Coll.: D: Solidaridad

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


5 jan. 2020 Nieuwjaarsdienst met het Drie Koningenspel

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Amnesty International

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie


12 jan. 2020

Pred.: Ds. B. de Gaay Fortman, Harfsen

Coll.: D: ISBN

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


19 jan. 2020

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Kerk in Actie – Een goed verhaal

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


26 jan. 2020

Pred.: Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen

Coll.: D: JOP - Sirkelslag

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


2 febr. 2020 Viering Heilig Avondmaal

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Werelddiakonaat

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


Lezingenrooster

5 januari: Matteüs 2:1-12

12 januari: Jesaja 42:1-7 en Matteüs 3: 13-17

19 januari: Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11

26 januari: Jesaja 49:1-7 en Matteüs 4:12-22

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.