Kijk op kerk

De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen.

Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week.

De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving.

De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.

WE MOGEN WEER NAAR DE KERK

In juni mogen we met maximaal 30 personen diensten houden in de kerk. Degenen die al van plan zijn om in juni naar de kerk te komen moeten zich van tevoren opgeven.

Opgave kan bij de secretaris van de kerkenraad, Hans Hoftijzer, via telefoon 0575-512081 of 06-23797272 of per mail whhoftijzer@gmail.com.

U verklaart door zich op te geven dat u geen milde klachten heeft, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius en plotseling verlies van reuk of smaak. In die gevallen blijf thuis.

DE KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur

7 juni 2020

Pred.: Dhr. J.W. Hengeveld, Almen

Coll.: D: PIT Pro Rege

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


14 juni 2020

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Binnenlandsdiaconaat

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


21 juni 2020

Pred.: Ds. D. van Doorn, Eefde

Coll.: D: Wereldvluchtelingen dag

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


28 juni 2020

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Bartiméus

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


5 juli 2020

Pred.: Ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem

Coll.: D: Binnenlandsdiaconaat

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


Lezingenrooster:

7 juni: Exodus 34:4-9 en Matteüs 28:16-20

14 juni: Jesaja 12:1-6 en Matteüs 9:35-10:15

21 juni: Jeremia 20:7-13 en Matteüs 10: 16-33

28 juni: Jeremia 29:1,4-14 en Matteüs 10:34-42

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.