kijk op kerk


De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen. Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week. De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving. De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.  

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:  

27 nov. 2016 1e advent - m.m.v. de Cantorij 
Pred.: Ds. W. Klein, Almen 
Coll.: D: Global Aid Network 
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

4 dec. 2016 2e advent 
Pred.: Ds. M. Hilhorst, Almen 
Coll.: D: Pastoraat 
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

Lezingenrooster:
6 november: Jesaja 1:18-26 en Lucas 19:41-48
13 november: Exodus 3:1-15 en Lucas 20:27-38
20 november: Genesis 50: 22-26 en Lucas 8: 1-8
27 november: Jesaja 2:1-5 en Matteüs 24:32-44

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.