kijk op kerk

Zomeractiviteiten
Van maandag 5 juni tot en met zaterdag 9 september 2017 zal de kerkdeur weer gastvrij open staan voor belangstellenden. Alle zaterdagen om 15.00 uur zijn er inloopconcerten. Lees meer >>


De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen. Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week. De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving. De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.  

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:  

15 okt. 2017 Dienst voor jong en oud: 
thema trouw
Pred.: Ds. W. Klein, Almen 
Coll.: D: Werelddiaconaat - wereldvoedseldag
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

22 okt. 2017
Pred.: Ds. R. van Oosten, Warnsveld
Coll.: D: Dorcas
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

29 okt. 2017 Zangdienst 
m.m.v. de cantorij: Bijbelzondag
Pred.: Ds. W. Klein, Almen
Coll.: D: Ned. Bijbel genootschap 
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

1 nov. 2017 Dankdag
Aanvang 19.30 uur
Pred.: Ds. W. Klein, Almen
5 nov. 2017 Dialectdienst
Pred.: Ds. G. Zemmelink, Aalten

Lezingenrooster:
  1 oktober: Ezechiël 18:1-4.25-32 en Matteüs 21:23-32
  8 oktober: Jesaja 5:1-7 en Matteüs 21: 33-43
15 oktober: Jesaja 25:1-9 en Matteüs 22:1-14  
22 oktober: Jesaja 45:1-7 en Matteüs 22:15-22 
29 oktober: Deutronomium 6:1-9 en Matteüs 22:34-46 

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.