Kijk op kerk

De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen.

Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week.

De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving.

De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:

6 okt. 2019

Pred.: Ds. J. Weijenberg, Harfsen

Coll.: D: Kerk en Israël

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


13 okt. 2019 Viering Heilig Avondmaal

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Werelddiaconaat

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


20 okt. 2019

Pred.: Ds. H. van Es, Deventer

Coll.: D: Diaconie Almen

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


27 okt. 2019 Zangdienst m.m.v. de cantorij

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: IKA

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


3 nov. 2019

Pred.: Ds. J. van Pijkeren, Lochem


Lezingenrooster:

6 oktober: Habakuk 3:1-3, 16-19 en Lucas 17:1-10

13 oktober: 2 Koningen 17:24, 29-34 en Lucas 17:11-19

20 oktober: Genesis 32:23-32 en Lucas 18:1-8

27 oktober: Jeremia 14:7-10, 19-22 en Lucas 18:9-14

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.