Kijk op kerk

De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen.

Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week.

De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving.

De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:

6 jan. 2019

Nieuwjaarsdienst met het Drie Koningenspel

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Amnesty International

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie


13 jan. 2019

Pred.: Ds. D. van Doorn, Eefde

Coll.: D: ISBN

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


20 jan. 2019

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Oecumene

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


27 jan. 2019

Pred.: Ds. J. Weijenberg, Harfsen

Coll.: D: JOP

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


3 febr. 2019

Viering Heilig Avondmaal

Pred.: Ds. W. Klein, Almen


Lezingenrooster

6 januari: Matteüs 2:1-12

13 januari: Jesaja 40:1-11 en Lucas 3:15,16,21,22

20 januari: Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11

27 januari: Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.