Kijk op kerk

De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen.

Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week.

De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving.

De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:

1 dec. 2019 1e advent

Pred.: Ds. R. van Oosten uit Warnsveld

Coll.: D: Huis van de compassie Nijmegen

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


8 dec. 2019 2e advent

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Hoop voor Albanië

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


15 dec. 2019 3e advent - viering Heilig Avondmaal

Pred.: Ds. W. Klein

Coll.: D: St. Mensenkinderen

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


22 dec. 2019 4e advent

Pred.: Ds. H.G. Teeuwen, Borculo

Coll.: D: ISBN

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


24 dec. 2019 Kerstavond

Viering voor jong en oud(er)

Aanvang 19.00 uur

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Stichting Timëüs

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


Kerstnachtdienst m.m.v. muziekvereniging ’Juliana’

Aanvang 22.00 uur

Pred.: Ds. M. Hilhorst, Almen

Coll.: D: De Duif, dak en thuislozen

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


25 dec . 2019 Kerstmorgen m.m.v. de Cantorij

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: KIA – Kinderen in de knel

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


29 dec. 2019

Pred.: Ds. M. Hilhorst, Almen

Coll.: D: SDOK – hulp aan vervolgde christenen

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


31 dec. 2019 Oudejaarsavonddienst

Aanvang 19.30 uur

Pred.: Ds. Klein en kerkenraad

Coll.: D: Solidaridad

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


5 jan. 2020 Nieuwjaarsdienst met het Drie Koningenspel

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie


Lezingenrooster

1 december: Jesaja 2:1-5 en Matteüs 24:32-44

8 december: Jesaja 11:1-20 en Matteüs 3: 1-12

15 december: Jesaja 35:1-10 en Matteüs 11:2-11

22 december: Jesaja 7:10-17 en Matteüs 1:18-25

25 december: Jesaja 52:7-10 en Lucas 2:15-20

29 december: Jesaja 61:10-62:3 en Lucas 2:33-40

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.