kijk op kerk


De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen. Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week. De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving. De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.  

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:  

10 dec. 2017 2e advent
Pred.: Ds. H. Günther-van Dijk, Deventer
Coll.: D: Pastoraat
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

17 dec. 2017 3e advent, viering Heilig Avondmaal
Pred.: Ds. W. Klein, Almen 
Coll.: D: Kosten Kerstattentie
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

24 dec. 2017 Kerstnachtdienst
m.m.v. muziekvereniging Juliana
Aanvang 22.00 uur
Pred.: Ds. W. Klein, Almen
Coll.: D: ISBN
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

25 dec. 2017 Kerstochtend 
Kerstoratorium door cantorij en gemeente
Pred.: Ds. W. Klein, Almen
Coll.: D: Kerk in Actie – Kinderen in de knel
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

31 dec. 2017 Oudjaarsdienst - ochtenddienst
Pred.: Ds. W. Klein, Almen
Coll.: D:  Solidaridad
Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer

7 jan. 2017 Driekoningenspel en 
aansluitend nieuwjaarsreceptie

Lezingenrooster:
  3 december: Jesaja 63:19b-64:8 en Marcus 13:24-37
10 december: Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:19-28
17 december: Jesaja 65:17-25 en Johannes 3:22-30
24 december: Micha 5:1-4a en Lucas 2:1-14 

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.