Kijk op kerk

De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen.

Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week.

De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving.

De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.

KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur, tenzij anders vermeld:

2 dec. 2018 1e Advent

Pred.: Ds. H. Günther, Deventer

Coll.: D: Missionair werk

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


9 dec. 2018 2e Advent

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Pastoraat Nieuwe Stijl

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


16 dec. 2018 3e Advent, viering Heilig Avondmaal

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: WereldOuders

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


23 dec. 2018 4e Advent

Pred.: Dr. M. Hilhorst, Almen

Coll.: D: Hospice Zutphen

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


24 dec. 2018 Kerstavond

19.00 uur Viering voor Jong en Ouder


24 dec. 2018 Kerstnachtdienst - m.m.v. Vocaal

22.00 uur

Voorganger: Kerkenraadsleden

Coll.: D: ISBN

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


25 dec. 2018 Kerstochtend - m.m.v. de Cantorij

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Kinderen in de Knel

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


30 dec. 2018

Pred.: Ds. J. Bruin, Zutphen

Coll.: D: De Duif

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


31 dec. 2018 Oudejaarsavond, m.m.v. de kerkenraad

19.30 uur

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Solidaridad

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


6 jan. 2019 Nieuwjaarsdienst met het Drie Koningenspel

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie


Lezingenrooster:

2 december: Zacharia 14:4-9 en Lucas 21:25-31

9 december: Maleachi 3:1-4 en Lucas 3:1-6

16 december: Lucas 3:7-18 en Filippenzen 4:4-9

23 december: Micha 5:1-6 en Lucas 1:39-45

25 december: Jesaja 52:7-10 en Lucas 2: 15-20

30 december: Jesaja 61:10-62:3 en Lucas 2:33-40

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.