Kijk op kerk

De kerk van Almen is een netwerk van ontmoetingen.

Leden en belangstellenden, dorpsgenoten en toeristen, toevallige voorbijgangers en doelbewuste zoekers ontmoeten elkaar. Dat gebeurt op zondag en door de week.

De plaats van ontmoeting is in het kerkgebouw, in Ons Huis, op het dorpsplein, bij elkaar thuis, op speciale locaties in de wijde omgeving.

De gelegenheid is een kerkdienst, een muziekuitvoering, een feest, een leerhuis, een vergadering, een actie, een zomeractiviteit, een persoonlijk gesprek, of: een tijdje stil zijn in het stilte centrum.

DE KERKDIENSTEN aanvang 10.00 uur

1 nov. 2020

Pred.: Dhr. J.W. Hengeveld, Almen

Coll.: D: Najaarszendingscollecte - Indonesië

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


4 nov. 2020 Dankdag voor gewas en arbeid

Aanvang 19.30 uur

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Voedselbank

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


8 nov. 2020

Pred.: Ds. G. Ruiterkamp, Wijchen

Coll.: D: JOP Jeugdwerk

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


15 nov. 2020

Pred.: Ds. D. van Doorn, Eefde

Coll.: D: Leger Des Heils

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


22 nov. 2020 Laatste zondag kerkelijk jaar

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Nederlands Pastoraat

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


29 nov. 2020 1e Advent

Pred.: Ds. W. Klein, Almen

Coll.: D: Kerk in Actie – Kinderen in de knel

Coll.: U: Plaatselijk Kerkelijk Beheer


6 dec. 2020 2e Advent

Pred.: Mevr. P. Kramer, Laren


Lezingenrooster:

1 november: Spreuken 9:1-18 en Matteüs 25:1-13

8 november: Jesaja 48:17-21 en Matteüs 25:14-30

15 november: Ezechiël 34:11-17 en Matteüs 25:31-46

22 november: Psalm 36 en Matteüs 5:1-12

29 november: Jesaja 64:1-9 en 1 Korinthe 1:1-9

Meer informatie over de kerkdiensten is te vinden in het kerkblad.