Zaměstnanci

Stav k 1. 12. 2021

VEDENÍ KATEDRY:

doc. Ing. Vladislav KŘIVDA, Ph.D.

vedoucí katedry

SPECIALIZACE:

 • dopravní inženýrství

 • dopravní modelování

 • bezpečnost v dopravě

 • GIS v dopravě


ODKAZY:


vladislav.krivda@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1315
kancelář: (LPO) C 304

doc. Ing. Jan PETRŮ, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry | tajemník pro vědu a výzkum

SPECIALIZACE:

 • dopravní stavitelství, BIM

 • autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

 • auditor bezpečnosti pozemních komunikací

 • pilot bezpilotních letadel


ODKAZY:

jan.petru@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1

Ing. Denisa CIHLÁŘOVÁ, Ph.D.

tajemnice katedry

SPECIALIZACE:

 • dopravní stavitelství

 • diagnostika, údržba a opravy vozovek

 • geodézie ve stavebnictví


ODKAZY:

denisa.cihlarova@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1981
kancelář: (LPO) C 306

SEKRETARIÁT KATEDRY:

Zdeňka BAJGAROVÁ

sekretářka katedry

ODKAZY:

zdenka.bajgarova@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1311
kancelář: (LPO) C 305/2

DALŠÍ ZAMĚSTNANCI KATEDRY:

(řazeno abecedně)

Ing. Leopold HUDEČEK, Ph.D.

akademický pracovník

SPECIALIZACE:

 • železniční stavitelství


ODKAZY:

leopold.hudecek@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1310
kancelář: (LPO) C 303/1

doc. Ing. Ivana MAHDALOVÁ, Ph.D.

akademická pracovnice | garantka studijního programu Dopravní stavby

SPECIALIZACE:

 • dopravní stavitelství

 • autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

 • auditor bezpečnosti pozemních komunikací

 • znalec v oboru stavebnictví - odvětví stavby dopravní


ODKAZY:

ivana.mahdalova@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1342
kancelář: (LPO) C 308

Ing. Tomáš MALÝ

akademický pracovník

SPECIALIZACE:

 • železniční stavitelství

 • autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby


ODKAZY:

tomas.maly@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1

doc. Ing. Miloslav ŘEZÁČ, Ph.D.

akademický pracovník

SPECIALIZACE:

 • dopravní stavitelství

 • dopravní inženýrství

 • autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby


ODKAZY:

miloslav.rezac@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1313
kancelář: (LPO) C 303/2

Ing. Václav ŠKVAIN

akademický pracovník

SPECIALIZACE:

 • dopravní stavitelství

 • dopravní inženýrství

 • urbanismus


ODKAZY:

vaclav.skvain@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1981
kancelář: (LPO) C 306

Ing. Michal ŠOBR

akademický pracovník

SPECIALIZACE:

 • železniční stavitelství, BIM

 • autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby


ODKAZY:

michal.sobr@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1

INTERNÍ DOKTORANDI KATEDRY:

(řazeno abecedně)

Ing. David FIBICH

interní doktorand

SPECIALIZACE:

 • dopravní stavitelství

 • dopravní inženýrství


ODKAZY:

david.fibich@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1310
kancelář: (LPO) C 303/1

Ing. David MÁCHA

interní doktorand

SPECIALIZACE:

 • dopravní stavitelství

 • dopravní inženýrství


ODKAZY:

david.macha@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1

Ing. Kristýna PLOCOVÁ

interní doktorandka

SPECIALIZACE:

 • dopravní stavitelství

 • dopravní inženýrství


ODKAZY:

kristyna.plocova@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1312
kancelář: (LPO) C 306

Ing. Zuzana ŠIROKÁ

interní doktorandka

SPECIALIZACE:

 • dopravní stavitelství

 • městské inženýrství


ODKAZY:

zuzana.siroka.st@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1312
kancelář: (LPO) C 306

EXTERNÍ VYUČUJÍCÍ:

Ing. Jakub NOVÁK

interní doktorand

SPECIALIZACE:

 • dopravní modelování

 • dopravní inženýrství


ODKAZY:

jakub.novak.st2@vsb.cz

telefon: +420 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1

Sklad geodézie: (LPO)-E-107