Zaměstnanci

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Vladislav KŘIVDA, Ph.D.
vladislav.krivda@vsb.cz 
telefon: 59 732 1315
kancelář: (LPO) C 304
www - VŠB profil: http://profily.vsb.cz/kri74
www - osobní stránky: http://kds.vsb.cz/krivda
www - stránky pro studenty: https://sites.google.com/site/krivdastudium/ 
profil na ORCiD: orcid.org/0000-0003-3031-6439
profil na ResearcherID: 
http://www.researcherid.com/rid/Q-2810-2016
SCOPUS ID: 
47962222300

Zástupce vedoucího katedry:
doc. Ing. Miloslav ŘEZÁČ, Ph.D.
miloslav.rezac@vsb.cz 
telefon: 59 732 1313
kancelář: (LPO) C 303/2
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/rez57
www - osobní stránky: http://kds.vsb.cz/rezac
www - osobní stránky-2: http://fast10.vsb.cz/rezac (vč. stránek pro studenty)
profil na ORCiD: orcid.org/0000-0003-2708-0234


Tajemnice katedry:
Ing. Denisa CIHLÁŘOVÁ, Ph.D.
denisa.cihlarova@vsb.cz
telefon: 59 732 1981
kancelář: (LPO) C 306
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/lie01
www - osobní stránky: http://profily.vsb.cz/lie01
profil na ORCiD: 
orcid.org/0000-0002-8258-0859

Tajemník katedry pro VaV:
doc. Ing. Jan PETRŮ, Ph.D.
jan.petru@vsb.cz

telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/pet368
www - osobní stránky: http://kds.vsb.cz/petru 
profil na ORCiD: orcid.org/0000-0003-0034-2062 
profil na ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/Q-2520-2016
Sekretariát katedry:
Zdeňka BAJGAROVÁ
zdenka.bajgarova@vsb.cz
telefon: 59 732 1311
kancelář: (LPO) C 305/2
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/baj0076
www - osobní stránky: http://kds.vsb.cz/bajgarova


Další zaměstnanci katedry (řazeno abecedně):

Ing. Leopold HUDEČEK, Ph.D.
leopold.hudecek@vsb.cz 
telefon: 59 732 1310
kancelář: (LPO) C 303/1
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/hud58
www - osobní stránky: http://kds.vsb.cz/hudecek
profil na ORCiD: 
orcid.org/0000-0003-3921-6258

doc. Ing. Ivana MAHDALOVÁ, Ph.D.
ivana.mahdalova@vsb.cz
telefon: 59 732 1342
kancelář: (LPO) C 308
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/mah10
www - osobní stránky: http://kds.vsb.cz/mahdalova
profil na ORCiD: orcid.org/0000-0002-1199-5045
Ing. Václav ŠKVAIN
vaclav.skvain@vsb.cz
telefon: 59 732 1981
kancelář: (LPO) C 306
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/skv02
www - osobní stránky: http://kds.vsb.cz/skvain
profil na ORCiD: orcid.org/0000-0002-9361-5578


Interní doktorandi a doktorandi podílející se na výuce (řazeno abecedně):

Ing. David FIBICH
david.fibich.st@vsb.cz
telefon: 59 732 1310
kancelář: (LPO) C 303/1Ing. David MÁCHA
david.macha@vsb.cz
telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1


Ing. Jakub NOVÁK
jakub.novak.st2@vsb.cz
telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1


Ing. Kristýna PLOCOVÁ
kristyna.plocova@vsb.cz
telefon: 59 732 1312
kancelář: (LPO) C 306

Ing. Lucie SLAVÍKOVÁ
lucie.slavikova.st2@vsb.cz
telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1
 

Ing. Zuzana ŠIROKÁ
zuzana.siroka.st@vsb.cz
telefon: 59 732 1312
kancelář: (LPO) C 306Externí spolupracovníci podílející se na výuce (řazeno abecedně):

Ing. Tomáš MALÝ

telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1


Ing. Eva OŽANOVÁ, Ph.D.

telefon: 59 732 1310
kancelář: (LPO) C 303/1Vědečtí pracovníci (řazeno abecedně):

Ing. Natália CUNINKOVÁ

telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1


Ing. Kristýna PLOCOVÁ

telefon: 59 732 1312
kancelář: (LPO) C 306
 

Ing. Eva ŠENKOVÁ
telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1
 Stav k 29. 5. 2020

https://sites.google.com/site/kdsvsb/zamestnanci/227.jpg?attredirects=0
Comments