Zaměstnanci

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Vladislav KŘIVDA, Ph.D.
vladislav.krivda@vsb.cz 
telefon: 59 732 1315
kancelář: (LPO) C 304
www - VŠB profil: http://profily.vsb.cz/kri74
www - osobní stránky: http://kds.vsb.cz/krivda
www - stránky pro studenty: https://sites.google.com/site/krivdastudium/ 
profil na ORCiD: orcid.org/0000-0003-3031-6439
profil na ResearchID: 
http://www.researcherid.com/rid/Q-2810-2016

Zástupce vedoucího katedry:
doc. Ing. Miloslav ŘEZÁČ, Ph.D.
miloslav.rezac@vsb.cz 
telefon: 59 732 1313
kancelář: (LPO) C 303/2
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/rez57
www - osobní stránky: 
http://fast10.vsb.cz/rezac (vč. stránek pro studenty)


Tajemnice katedry:
doc. Ing. Ivana MAHDALOVÁ, Ph.D.
ivana.mahdalova@vsb.cz 
telefon: 59 732 1342
kancelář: (LPO) C 308
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/mah10
profil na ORCiD: orcid.org/0000-0002-1199-5045


Tajemník katedry pro VaV:
Ing. Jan PETRŮ, Ph.D.
jan.petru@vsb.cz

telefon: 59 732 1312
kancelář: (LPO) C 306
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/pet368
www - osobní stránky: http://kds.vsb.cz/petru 
profil na ORCiD: orcid.org/0000-0003-0034-2062 
profil na ResearchID: http://www.researcherid.com/rid/Q-2520-2016
Sekretariát katedry:
Zdeňka BAJGAROVÁ
zdenka.bajgarova@vsb.cz
telefon: 59 732 1311
kancelář: (LPO) C 305/2
 www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/baj0076


Další zaměstnanci katedry (řazeno abecedně):

Ing. Denisa CIHLÁŘOVÁ, Ph.D
denisa.cihlarova@vsb.cz
telefon: 59 732 1981
kancelář: (LPO) C 306
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/lie01


Ing. Ivan FENCL
ivan.fencl@vsb.cz 
telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/fen02


Ing. Leopold HUDEČEK, Ph.D.
leopold.hudecek@vsb.cz 
telefon: 59 732 1310
kancelář: (LPO) C 303/1
www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/hud58

Ing. Václav ŠKVAIN
vaclav.skvain@vsb.cz
telefon: 59 732 1981
kancelář: (LPO) C 306
 www - VŠB profilhttp://profily.vsb.cz/skv02


Doktorandi katedry podílející se na výuce (řazeno abecedně):

Ing. Jakub NOVÁK
jakub.novak.st2@vsb.cz
telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1
 

Ing. Kateřina ŽITNÍKOVÁ
katerina.zitnikova@vsb.cz
telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1
 


Externí spolupracovníci podílející se na výuce (řazeno abecedně):

Ing. Tomáš MALÝ

telefon: 59 732 1310
kancelář: (LPO) C 303/1
 

Ing. Eva OŽANOVÁ, Ph.D.

telefon: 59 732 1336
kancelář: (LPO) C 305/1

 

Stav k 21. 9. 2018

Comments