Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

OKRUHY OTÁZEK K SZZ:Změny vyhrazeny! 

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) - KVĚTEN/ČERVEN 2023
(upraveno 18. 04. 2023)


Přihlašování k SZZ:


Odevzdávání BP/DP:


Termíny SZZ, složení komisí a přiřazení studentů: 


Změny vyhrazeny! Sledujte aktuální informace viz IS EDISON!!!


DŮLEŽITÉ POKYNY: