Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

OKRUHY OTÁZEK K SZZ:

Změny vyhrazeny!

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) - JARO 2022
(vloženo 03. 03. 2022, upraveno 07. 05. 2022)

Přihlašování k SZZ:

  • kdy: 3. 3. - 2. 5. 2022

  • kde: IS EDISON

Odevzdávání BP/DP:

  • kdy: 2. 5. 2022

  • kde/komu: IS EDISON (elektronická verze) / vedoucímu BP/DP (tištěná verze)

Termíny SZZ, složení komisí a přiřazení studentů:

Změny vyhrazeny! Sledujte aktuální informace viz IS EDISON!!!

DŮLEŽITÉ POKYNY:

  • Je důležité, aby se student dostavil k učebně C-307 cca 30 minut před dobou, která je zveřejněna v IS EDISON (sledujte aktuální čas, který může být na poslední chvíli změněn)! Vyčkejte před učebnou, kde si Vás vyzvedne zapisovatel komise!

  • Je nezbytné dodržovat případná omezení v souvislosti s šířením COVID-19 (aktuálně viz InNET VŠB-TUO)!!!