Státní závěrečné zkoušky (SZZ)


Státní závěrečné zkoušky - ČERVEN 2020

(vloženo 11. 5. 2020)
Termíny, složení komisí a přiřazení studentů:
  • úterý 16. 6. 2020, od XX:00, C-307 - Bc. obor Dopravní stavby
  • úterý 16. 6. 2020, od XX:00, C-307 - NavMgr. obor Dopravní stavby / specializace Dopravní stavby (reprobační termín)
Změny vyhrazeny! Aktuální informace viz IS EDISON!

DŮLEŽITÉ POKYNY:
  • Účast na SZZ je podmíněna přihlášení studenta v IS EDISON.
  • Nově budou na BP psány 2 posudky (vedoucího BP a oponenta). Posudky budou včas v EDISONu, student je povinen se s nimi seznámit.
  • Je důležité, aby se student dostavil k učebně C-307 s v době, která je, resp. bude upřesněna v S EDISON (sledujte aktuální čas, který může být na poslední chvíli změněn)! Nesmí dojít ke shlukování osob! Z příkazu rektora je povinnost mít roušku a donést ke komisi Čestné prohlášení (viz níže)! Po ukončení svých zkoušek musí student opustit budovu FAST!
  • Je nezbytné dodržovat aktuální příkazy rektora v souvislosti s šířením koronaviru (viz InNET VŠB-TUO)!!!

Ke stažení:
  • čestné prohlášení - ZDE (docx, 30 kB, vloženo 12.5.2020, nutno sledovat případné změny - viz InNET)


OKRUHY OTÁZEK
Bakalářské studium

Obor Dopravní stavby:

OKRUHY OTÁZEK 
Navazující magisterské studium

    
    
    
    


FOTOGALERIEARCHÍV

Okruhy otázek platné POUZE do ak. r. 2015/2016:

Ing., obor Dopravní stavby:
Ing., obor Dopravní inženýrství:


Státní závěrečné zkoušky - leden 2020
(vloženo 6. 12. 2019; změněno 20. 12. 2019)
Termíny, složení komisí a přiřazení studentů:
Změny vyhrazeny! Aktuální informace viz IS EDISON!

Je důležité, aby se student dostavil k učebně C-307 s dostatečným předstihem!Státní závěrečné zkoušky - leden 2019
(vloženo 6. 12. 2018) 
Termíny, složení komisí a přiřazení studentů:
Změny vyhrazeny! Aktuální informace viz IS EDISON!

Je důležité, aby se student dostavil k učebně C-307 s dostatečným předstihem!
Státní závěrečné zkoušky - květen 2019

(vloženo 9. 5. 2019)
Termíny, složení komisí a přiřazení studentů:
Změny vyhrazeny! Aktuální informace viz IS EDISON!

Je důležité, aby se student dostavil k učebně C-307 s dostatečným předstihem!

Comments