Projekty

Na katedře dopravního stavitelství při FAST, VŠB-TU Ostrava byly, resp. jsou řešeny následující projekty (výběr):

Projekt Stanovení páteřových tras a jejich parametrů pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů 

 • projekt TAČR ZÉTA
 • 2019-2021
 • MCO, a.s. / FAST, VŠB-TUO: doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Kristýna Plocová; Ing. Natália Cuninková; Ing. Eva Šenková; Ing. Miroslav Pinka a další

Projekt Multimediální studijní materiály do předmětu Dopravní modelování:

 • projekt č. 1/2020/RPP-TO - 1/d
 • 2020
 • doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.; Ing. David Mácha

Projekt Analýza dopravně problematických míst ve městě Ostrava:

 • projekt řešen v rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2020“
 • 2020
 • doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Projekt Analýza dopravně problematických míst ve městě Ostrava:

 • projekt řešen v rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019“
 • 2019
 • Ing. Jan Petrů, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
 • informace z workshopu - ZDE

Projekt IRP-RPP č. 23/2019/RPP-TO-1/a Inovace předmětu Software pro dopravní stavby:

 • 2019
 • Ing. Jan Petrů, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
 • učební pomůcky (návody do výuky pro přípravu virtuální reality) - ZDE 

Projekt Research of Effect of Sodium Chloride on the Degradation of the Asphalt Layers 

 • IVF (International Visegrad Fund
 • 2018-2019
 • dr. Cápayová (STU Bratislava), dr. Cihlářová (VŠB-TUO)

Projekt IRP-RPP č. 30/RPP-TO-1d Inovace výuky v oblasti projektování pozemních komunikací:

 • 2016-2018
 • doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Jan Petrů, Ph.D.
 • česko-anglické manuály k dopravnímu portálu TRALYS.cz - ZDE 
Projekt ITMS 22410320039 Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství:
Projekt FRVŠ č. 928/2012/F1/d Multimediální studijní pomůcka k ověřování vlečných křivek vozidel:
 • 2012
 • řešitel: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
 • spoluřešitelé: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Václav Škvain
 • odkaz: http://kds.vsb.cz/invision
Projekt FRVŠ č. 1386/2012/A/a Zřízení a rozvoj laboratoře pro výuku dopravního inženýrství:
 • 2012
 • řešitel: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
 • spoluřešitelé: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.; Ing. Jiří Tichý
 • odkaz: http://kds.vsb.cz/ldi


Projekt CZ.1.07/2.3.00/09102 Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů (ROMODIS):

 • 2009 - 2012 (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
 • řešitel: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
 • spoluřešitelé: Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.; Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Tomáš Seidler


Projekt FRVŠ č. 572/2011/F1/a Inovace předmětu Projetování silnic a dálnic:


Projekt FRVŠ č. 2206/2011/F1/d Inovace výuky předmětů z oblasti navrhování městských komunikací a křižovatek:


Projekt č. CG911-008-910 Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách a možnost predikce vzniku dopravních nehod:

 • 2009-2010
 • řešitel: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
 • spoluřešitel: Ing. Tomáš Malina
 • další řešitelé: doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.; Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.; Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Tomáš Seidler; Ing. Václav Škvain
 • více informací o projektu


Ostatní ukončené projekty

Kód

Název

Rok zahájení

Rok ukončení

CZ.04.1.03/3.2.15.2/0331

Zvyšování kvalifikace v oblasti Doprava
 

2006

2008

HS227601

Znalecký posudek gabionové stěny na železniční trati Ostrava Svinov - Opava východ v KÚ Jílešovice.
 

2006

2006

HS227602

Odborné posouzení rozpočtu sanace a stanovení podílu důlních škod koleje č.1 na trati ČD TÚ 2501 Dětmarovice - státní hranice SR v úseku mezi km 326,217 - 328,644, dotčené důlní činností Dolu ČSM ve Stonavě.
 

2006

2006

HS227706

Účastníci semináře,Řezáč,1313
 

2008

2008

HS227801

Statutární město Ostrava,Řezáč,1313
 

2008

2008

HS227802

Důlní škody STONAVA,Hudeček,1310
 

2008

2008

HS227803

Důlní škody Stonava,Řezáč,1313
 

2008

2008

HS227804

Statutární město Ostrava, Mahdalová,1342
 

2008

2008

HS227805

Statutární město Ostrava, Mahdalová,1342
 

2008

2008

HS227806

Statutární  město Ostrava, Mahdalová,1342
 

2008

2008

HS227807

Eurovia Services - Ing. Cihlářová, 1981
 

2008

2008

HS227808

Důlní škody Stonava,Řezáč,1313
 

2008

2008

HS227809

Statutární město Ostrava, Mahdalová,1342
 

2008

2008Odkazy (přístupné po přihlášení):
Comments