Projekty

Na katedře byly, resp. jsou řešeny následující projekty (výběr):

Analýza dopravně problematických míst ve městě Ostrava - III:

 • projekt řešen v rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2021“, 2021

 • doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Využití nových technologií a postupů v ekologickém odstraňování vodorovného dopravního značení a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty:

 • MPO, CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024540, 2021 - 2023

 • Značky Morava / FAST, VŠB-TUO: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.; Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D. a další

Stanovení páteřových tras a jejich parametrů pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů

 • TAČR ZÉTA, TJ02000167, 2019-2021

 • MCO, a.s. / FAST, VŠB-TUO: doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Kristýna Plocová; Ing. Natália Cuninková; Ing. Eva Šenková; Ing. Miroslav Pinka a další

 • další informace: https://www.paterove-trasy.cz/

Multimediální studijní materiály do předmětu Dopravní modelování:

  • IRP, 1/2020/RPP-TO - 1/d, 2020

  • doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.; Ing. David Mácha

Analýza dopravně problematických míst ve městě Ostrava - II:

 • projekt řešen v rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2020“, 2020

 • doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ:

 • MPO, CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020178, 2020 - 2022

 • Značky Morava / FAST, VŠB-TUO: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.; Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D. a další

Analýza dopravně problematických míst ve městě Ostrava - I:

 • projekt řešen v rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019“, 2019

 • Ing. Jan Petrů, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Inovace předmětu Software pro dopravní stavby:

  • IRP, 23/2019/RPP-TO-1/a, 2019

  • Ing. Jan Petrů, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Dlouhodobé monitorování silnice II/451 v obci Vrbno pod Pradědem - Karlovice, nová technologie:

 • 2019 - 2025

 • Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D., Ing. Miroslav Pinka, Zdeňka Bajgarová, doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Research of Effect of Sodium Chloride on the Degradation of the Asphalt Layers:

 • IVF (International Visegrad Fund), 2018-2019

 • dr. Cápayová (STU Bratislava), dr. Cihlářová (VŠB-TUO)

Inovace výuky v oblasti projektování pozemních komunikací:

  • IRP, 30/RPP-TO-1d, 2016-2018

  • doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Jan Petrů, Ph.D.

Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství:

  • Operační program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, ITMS 22410320039, 2013-2014

  • FAST, VŠB-TUO / Žilinská univerzita v Žiline: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.; doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.; Ing. Jan Petrů; Ing. Karel Zeman, Ing. Michal Kludka, Kamila Grygarová a další / prof. Dr. Ing. Martin Decký; doc. Ing. Eva Remišová, PhD, doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.; doc. Ing. Matúš Kováč, PhD. a další

Multimediální studijní pomůcka k ověřování vlečných křivek vozidel:

  • FRVŠ, 928/2012/F1/d, 2012

  • doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.; Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Václav Škvain

Zřízení a rozvoj laboratoře pro výuku dopravního inženýrství:

  • FRVŠ, 1386/2012/A/a, 2012

  • Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.; Ing. Jiří Tichý

  • odkaz: http://kds.vsb.cz/ldi

Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů (ROMODIS):

  • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/2.3.00/09102, 2009 - 2012

  • doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.; Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.; Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Tomáš Seidler

Inovace předmětu Projektování silnic a dálnic:

  • FRVŠ, 572/2011/F1/a, 2011

  • doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.; Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.

Inovace výuky předmětů z oblasti navrhování městských komunikací a křižovatek:

  • FRVŠ, 2206/2011/F1/d, 2011

  • Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Václav Škvain

Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách a možnost predikce vzniku dopravních nehod:

 • Ministerstvo dopravy ČR, CG911-008-910, 2009-2010

 • doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.; Ing. Tomáš Malina; doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.; Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.; Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.; Ing. Tomáš Seidler; Ing. Václav Škvain

Odkazy (přístupné po přihlášení):