Vítejte
na webových stránkách
Katedry dopravního stavitelství.Studenti Katedry dopravního stavitelství, FAST, VŠB-TU Ostrava se pod vedením doc. Ing. Jana Petrů, Ph.D. zúčastnili ve dnech 10. - 16. 5. 2022 mezinárodního setkání studentů ICAMES´22 v Turecku:

Přijďte se podívat na nástěnky naši katedry na 3. patře budovy LPO-C:

Naše fakultní zastávka u výhybky dostala svůj název :)