INFORMACE PRO STUDENTY

Katedra dopravního stavitelství
Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://kds.vsb.cz/studium 

Na těchto stránkách naleznete odkazy k informacím k jednotlivým předmětům, které zajišťují pedagogové Katedry dopravního stavitelství (227), tj. odkazy na webové stránky předmětů, LMS Moodle VŠB-TUO atp. (přístupné obvykle po přihlášení). Některé předměty však mohou být vyučovány i pedagogy z jiných kateder.

Pokud odkaz nefunguje, nebo na něm nenaleznete potřebné informace, kontaktujte příslušného pedagoga a požádejte jej o sjednání nápravy.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY KATEDRY NALEZNETE ZDE: https://www.fast.vsb.cz/227/cs/ 

ZIMNÍ SEMESTR 


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM


2. ročník:


227-0401 DOPRAVNÍ STAVBY


227-0418 DOPRAVNÍ STAVBY I


3. ročník:


227-0404 DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ


227-0405 SILNIČNÍ STAVITELSTVÍ


227-0406 SOFTWARE PRO DOPRAVNÍ STAVBY


4. ročník:


227-0411 INTEGROVANÉ SYSTÉMY HROMADNÉ DOPRAVY


227-0412 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ORGANIZACE DOPRAVY


227-0413 PROJEKT II 


NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM


1. ročník:


227-0451 INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY


227-0452 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK


227-0453 PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC


227-0454 BEZPEČNOST V DOPRAVĚ


227-0455 DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ


2. ročník:


227-0459 DIPLOMOVÁ PRÁCE


227-0460 PLÁNOVÁNÍ DOPRAVY A OBSLUŽNOST ÚZEMÍ


227-0461 AKTUÁLNÍ TRENDY V DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ


ZMĚNY VYHRAZENY!

doktorské studium (oba semestry):

Na chodbě před kanceláři LPO-C-306 byla instalována schránka, která může mj. sloužit k zanechání programů či jiných dokumentů pedagogům katedry. 


Dodržujte prosím tyto zásady:

Další případné studijní materiály: http://otto.vsb.cz/~studmat/227 

LETNÍ SEMESTR 


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM


2. ročník:


222-0401 GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ
(společná výuka kateder 222, 227 a 224)


227-0403 DRÁŽNÍ INFRASTRUKTURA


3. ročník:


227-0407 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A KŘIŽOVATKY


227-0408 ŽELEZNIČNÍ STAVBY


227-0409 STAVEBNÍ STROJE A MECHANISMY 


227-0410 PROJEKT I


4. ročník:


227-0414 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE


227-0415 BIM PRO DOPRAVNÍ STAVBY


227-0416 REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB


227-0417 ODBORNÁ EXKURZE

LETNÍ SEMESTR


NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM


1. ročník:


229-0301 BIM VE STAVITELSTVÍ II
(společná výuka kateder 229, 227 a 224)


227-0456 DIAGNOSTIKA, ÚDRŽBA A OPRAVY VOZOVEK


227-0457 + 227-0106 PROJEKTOVÁNÍ STANIC A UZLŮ


227-0458 PROJEKT


227-0471 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍZMĚNY VYHRAZENY!