VÍTEJTE

na stránkách Katedry dopravního stavitelství,
Fakulty stavební, VŠB - Technické univerzity Ostrava

PŘEJEME VŠEM STUDENTŮM ÚSPĚŠNÉ VKROČENÍ DO NOVÉHO AKADEMICKÉHO ROKU 2023/24!

Pracovníci Katedry dopravního stavitelství.

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se Katedra dopravního stavitelství zúčastnila celouniverzitní akce Zlepši si techniku. Návštěvníci všeho věku si u našeho stánku mohli vyzkoušet virtuální realitu, prohlédnout si naše drony, shlédnout videozáznamy z našich měření a z vytvořených mikrosimulačních dopravních modelů.

Na Fakultě stavební, VŠB-TUO se dne 12. dubna 2023 konala studentská akce MÍCHAČKA, kde soutěžilo 8 týmů z různých oborů. Studenti Katedry dopravního stavitelství se v soutěži scének umístili na výborném 1. místě a získali putovní pohár. V soutěži tvorby modelů (na téma Zelená) dosáhli krásného 3. místa.


Gratulujeme!!!Katedra dopravního stavitelství, FAST, VŠB-TUO pořádala dne 30. 3. 2023
odbornou konferenci


V rámci odborné části konference proběhl zajímavý program z oblasti využití moderních softwarových programů pro liniové stavby, praktické zkušenosti s projektováním staveb v BIM, projektová příprava vysokorychlostních tratí, bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, využití dronů a laserového skenování v dopravním stavitelství a inženýrství, představení mikro a makrosimulačního modelování dopravy, virtuální realita atp. 

V době konání konference bylo také možné navštívit doprovodnou výstavu.

Na konferenci se účastníci seznámili nejen s konkrétními aktuálními trendy v dopravním stavitelství, ale také navázat spolupráci se zástupci firem, akademickými pracovníky Katedry dopravního stavitelství a rovněž se studenty Fakulty stavební, VŠB-TUO. Pozvání na konferenci přijali také studenti středních škol.

Dne 27. a 28. ledna 2023 se na VŠB-TUO konal Den otevřených dveří. Katedra dopravního stavitelství se této akce rovněž zúčastnila a představila mj. Laboratoř dopravního inženýrství.

U stánku katedry se na příchozí návštěvníky
usmívaly Kristýna Plocová a Jana Pospíšilová.

V Laboratoři dopravního inženýrství si návštěvníci mohli mj. prohlédnout videa z dronů, dopravní modely v PTV VISSIM
a také si vyzkoušet virtuální realitu.

Studenti Katedry dopravního stavitelství, FAST, VŠB-TUO se pod vedením doc. Ing. Jana Petrů, Ph.D. zúčastnili ve dnech 10. - 16. května 2022 mezinárodního setkání studentů ICAMES´22 v Turecku.

Přijďte se podívat na nástěnky naši katedry na 3. patře budovy LPO-C ...

Ke konci roku 2021 dostala naše fakultní zastávka u výhybky svůj název :)