Vítejte
na webových stránkách
Katedry dopravního stavitelství.Zveme Vás na odbornou konferenci Katedry dopravního stavitelství, FAST, VŠB-TUO
 

 
30. 3. 2023, Ostrava-Poruba

Dne 27. a 28. ledna 2023 se na VŠB-TUO konal Den otevřených dveří. Katedra dopravního stavitelství se této akce rovněž zúčastnila a představila mj. Laboratoř dopravního inženýrství:

U stánku katedry se na příchozí návštěvníky
usmívaly Kristýna Plocová a Jana Pospíšilová.

V Laboratoři dopravního inženýrství si návštěvníci mohli mj. prohlédnout videa z dronů, dopravní modely v PTV VISSIM
a také si vyzkoušet virtuální realitu.

Studenti Katedry dopravního stavitelství, FAST, VŠB-TUO se pod vedením doc. Ing. Jana Petrů, Ph.D. zúčastnili ve dnech 10. - 16. 5. 2022 mezinárodního setkání studentů ICAMES´22 v Turecku:

Přijďte se podívat na nástěnky naši katedry na 3. patře budovy LPO-C:

Naše fakultní zastávka u výhybky dostala svůj název :)