Vítejte
na externích webových stránkách
Katedry dopravního stavitelství.Přijďte se podívat na nástěnky naši katedry na 3. patře budovy LPO-C:

https://sites.google.com/site/kdsvsb/home/pkkriz.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kdsvsb/home/zeleznice.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kdsvsb/home/vozovky.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kdsvsb/home/diptvgis.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kdsvsb/home/227.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kdsvsb/home/ksbim.jpg?attredirects=0

Naše fakultní zastávka u výhybky dostala svůj název :)