Genealogie a historie - odkazy

Odkazy:

Genealogie a historie

GENEALOGY AND HISTORY - LINKS

Hlavní text(y) ke genealogii jsou zde. Moje kniha ke genealogii a původu nás všech: Kdo jsme a odkud přicházíme? Netušené souvislosti hledání předků.

Na této stránce následují zajímavé odkazy ke genealogii a historii:

Jak se měnila mapa Evropy za 1000 let/How map of Europe changed (1000 years) (6000 let/years). WorldHistory (Historie světa rok po roce). Timeline of history.

Trees: Ancestry KM family tree (vývod předků, zatím přes 800 lidí). Další: MyHeritage KM rodokmen (příp. další mohou býti na MH zde, ale nejsou zatím). Wikitree. Velešovice z výšky na Vánoce 2022 (včetně: teta Mila, Mar. (autor) a Sim.)

DIGITALIZOVANÉ MATRIKY - PARISH REGISTERS (mostly CZ)

Mapa ČR s odkazy na archivy s digitalizovanými matrikami - map with links to regional archives with digitalized records of parish registers

( včetně/incl. Actapublica MZA Brno, DA St. Pölten, SOA Praha, SOA Zámrsk atd.). Familysearch Genealogy Records List - seznam genealogických zdrojů ČR na FS.

Badatelna.eu - různé, mj. židovské matriky - various, incl. Jewish registers. Lánové rejstříky MZA - Land register (Moravia 1656+). Lánové rejstříky na mapě.

Urbáře - Morava, Slezsko. OPISY Urbářů (1587, 1593, 1666+). Urbáře - mapa.

Stará pošta 19. stol. (a celá ČR - historická mapa na mapy.cz). Archivní mapy - stabilní katastr 1826-30: České země.

Ahnenforschung in Österreich-Ungarn. Co digitalizuje MZA Brno.

GENEALOGIE A GENETICKÁ GENEALOGIE

Y-DNA migration map. Genetické mapy Evropy: Genetic maps of Europe. Genetic Atlas of Human Admixture - Genetický atlas mísení lidí (zatím chybí mj. Česko, ale i tak je zajímavý). TheGeneticAtlas.

Testy genetické genealogie české společnosti Genomac (genealogické i jiné testy vč. preventivích zdravotních, testů otcovství atd.). Jejich Česká národní genografická databáze.

Common ancestors of all humans - Společní předkové všech lidí (anglicky, faraon Cheops, Konfucius, Karel Veliký, král David, příp. Ježíš atd.).

FTDNA N-SNPpack. YSEQ. FamilySearch (+uploading GEDCOM file to FamilySearch - instructions). Familypedia. Summary of Useful Links (UK and more).

Top 10 places to put your family history online - 10 nejlepších míst na síti, kam dát historii své rodiny (genealogii).

ISOGG - International Society of Genetic Genealogy - Mezinárodní společnost genetické genealogie.

Kalkulátor haploskupiny mtDNA: JamesLick. Mitochondrial DNA haplogroup calculator. More mtDNA tools.

Semargl.me - zajímavé stránky (EN, RU, DE) ke genetické genealogii chromozómu Y, mj. graf haploskupin v ČR (Y DNA) - genetic genealogy - Y-chromozome, a Russian website in EN/RU/DE. Y-DNA study 2 Hungarian populations + Ancient Hungarians. Estimated ages of Y haplogroups.

Rodokmen.com (SK), Familia-Austria (AT), Rodopis.cz (dříve Rodclan.cz), Genebáze, Genea.cz (nejčastější příčiny úmrtí předků), Mageo.cz, MGHS, ČGHS - genealogie.cz, VolaniRoduOdkazy, archivnimapy.cuzk.cz, Cesarch.cz, Archivní fondy a sbírky v ČR, stará mapová díla z území Čech, Moravy a Slezska. Německé názvy českých obcí.

Blog stránek Hledanipredku.cz. Laura Ewerlingová: Nové metody a přístupy v genetické genealogii (Dipl. práce).

FamilyTreeDNA (myFTDNA, newsletter Facts&Genes, BalticSeaDNAProject), Genographic NG (kit status), OxfordAncestors, MorleyDNA Experimental Y-DNA Phylogeny (->pdf), mtDNA Phylogeny, phylotree.org, phylotree.org/Y, phylotree,org/mtDNA, Kerchner - rozcestník stránek k haploskupinám mtDNA, Rodstvo.ru, AncestralJourneys, Mathildasantropologyblog. Beginner's Guide to Genetic Genealogy. Haplogroup Predictor. Svenska HGdatabasen. Graf pohybu Y DNA po světě. YchromozomyMor.Valašsko. HaplogroupMaps(ru/en). Y-DNA of Ancient civilizations. Eupedia: Y DNA haplogroups of ancient civilizations. YDNA haplogroups - origin / Europe.

J1 not (possibly/not just) Semitic. HaplogroupsORG.

Dienekes Anthropology Blog - anglicky - genetická antropologie/genealogie i archeologie, nové studie o pohybu lidstva po planetě, s komentáři

John Hawks Blog - anglicky - paleoantropologie, genetika, evoluce - paleoantropology, genetics and evolution. Trump and Clinton related.

PŘÍJMENÍ - SURNAMES

Kdejsme.cz, Nasejmena - Hustota výskytu příjmení v ČR na mapě - kde se nachází nejvíce lidí se stejným příjmením jako máte vy nebo kdokoliv, kolik lidí určitého příjmení v se v Česku nachází a kde - Density of surname occurance in Czechia (map). Výskyt priezvísk na Slovensku - density of surnames in Slovakia.

Celosvětový výskyt příjmení - mapa / Global surname distribution map.

MoikrewniPL - Mapa výskytu příjmení v Polsku - Map of surnames in Poland. KartezumNamen-DE - mapa výskytu příjmení v Německu - Map of surnames in Germany. Gens - Mapa výskytu příjmení v Itálii - Map of surnames in Italy. Names.org (první jména, first names, meaning, US distribution). Projekt Genetika a příjmení.

Jména a příjmení z čarodějnických procesů - Names and surnames from witch trials (Czechia, Czech lands).

SurnameDB - anglicky, internetová databáze příjmení s jejich významem, původem, vývojem apod. - surname database with explanation, meaning, origin etc.

Name meanings & history. PrijmeniCZ - výkladový slovník příjmení. Magyar családnevek.

ČESKÉ DĚJINY

Vývoj počtu obyvatel a další demografické údaje na území ČR. Historické památky v Praze.

Moravia Magna - stránky k Velké Moravě, Přemyslovcům atd. Přemyslovci a výzkum DNA. Přemyslovci jinýma očima: Bylotojinak. Keltové.cz.

KOSMAS: Chronica Boemorum. BellumCZ - slavné bitvy českých dějin. Toulky českou minulostí: Za krále Holce (Josef Veselý) a všechny díly od nejstarších do zatím poslední strany.

Zapomenuté etnikum - Příchod Chorvatů na Moravu, kultura, jazyk atd. (pdf, bakalářská práce). Vyškovský německý jazykový ostrůvek a stránky k němu (Hannes Kriwy).

Panorama Brna z roku 1867. Brněnské podzemí. Praha před 100 lety. Historie farnosti Slavkov u Brna. Dobytí Kroměříže 1643.

HISTORIE, ARCHEOLOGIE

Jak se vyvíjela světová populace - na videomapě: World Population Map.

Past Horizons - Adventures in Archaeology - Dobrodružství v archeologii. AncientOrigins. Linguistic Aspects of the European Urheimat. Neanderthal man with Svante Pääbo.

SchoyenCollection. History of the Ancient World - anglicky, historie starověkého světa. Historum (Diskusní forum o historii, anglicky). RealmOfHistory (ROfHistory Pompeii animation).

Ancient History - anglicky, rozsáhlý web se stovkami nebo snad tisíci články, skvělý zdroj informací - hundreds or maybe thousands of wonderful articles

AncientHistory.About - anglicky, historie starověkých civilizací - history of ancient civilizations. AncientHistory. AllEmpires - online history community.

Mittelalter-Rechner - kalkulačka středověkých měr, vah a peněz - medieval measures, weights and coins calculator (in German)

What Ancient China thought about Rome (3rd century) - Co si starověká Čína myslela o starověké Římské říši (3. století). Ancient Roman coins unearthed in Okinawa.

& odkaz na překlad knihy Weilue do angličtiny - & link to Weilue book in English translation

Korenine.si - stránka věnovaná kořenům Slovinců, včetně knih v pdf popisujících mj. pradávné nápisy kmene Venetů (si). VenetiPaabo (pdf book).

Římská božstva, kalendář - svátky. Mnamon - mj. o starověkých písmech a nápisech ve Středomoří - Mediterranean ancient writing systems

Protobulgarians (zde mj. česky - stránky k historii Prabulharů, Slovanů apod.). DFoM (zajímavé mapy, vliv faktorů jako DNA, náboženství, kultury atd. na prosperitu, anglicky).

The Road to World War II: Why wasn't Hitler stopped? - skvělý článek "Cesta k 2. světové válce: Proč nebyl Hitler zastaven?" (Der Spiegel, anglicky)

Staří Prusové baltského jazyka (stránky v polštině). MontanaBoy European roots. RomanDaciaMap. Khazaria. Karel Skalický: Po stopách neznámého boha.

Globální teploty 0-2000+ - Global temperatures 0 to 2000+ chart. 51 complete works of authors from antiquity.

The History of Rome (e-book online, English) by Livy (Livius). The Christmas - Saturnalia connection. Tajná kronika Mongolů (kniha v pdf). Samnité (Oscan language).

Staré pohlednice Ansichtskarten online (zpřístupnila Rakouská národní kníhovna/Österreichische Nationalbibliothek) - Old postcards put online by the Austrian National Library.

Theatrum Europaeum (dig.ver.). Kurši/Curonians. Neadertales-Denisovanos-Sapiens. GulagOnline. World's oldest curry (4000 years old, with recipe).

Propaganda: Goebbels speaks to the Czechs.

EVOLUCE - EVOLUTION

Timetree - společní předkové druhů/common ancestors of species. Timetree circle (Bacteria-centric). Paleontological tree of vertebrates - strom obratlovců.

Tree of life, TreeOfLife - fylogenetický strom s obrázky druhů. 29+ evidences for macroevolution. Scales, feathers and hair.

OSTATNÍ - OTHER TOPICS

Kašpar Drápal - společný předek - schéma na stránkách pana Hájka. Počátek rodu Neužilů na Pozořicku. Staré mapy: Old maps in public domain. Euratlas.

J. Neudert Ahnentafel pdf - se společnými předky Sobola, Stefan, Blaschka aj. Rotreklovi - rodokmen jiného genealoga. Seznam Francouzů obnovujících Čejč.

Interesting adoption story / woman found her father via genetic testing, but he hesitates to accept her. Šitbořice-Blažovice 18. stol., rody.

LATINSKO-ČESKÝ genealogický slovník

ODKAZY 3 LINKS 3 (--> na rozcestník všech odkazů - to the signpost of all links)