Od čakramů k nemyšlení

Recenze knihy:

Jan Lípa: Učení Fráni Drtikola - Od čakramů k nemyšlení

Moje knihy * Rozcestník textů * Zápisky z cest * RegeneVOX * Genealogie * Všechny odkazy * Zprávy a média * Jazykové okénko * Slovníky * O mně * Kontakt

Je mnoho cest na vrchol hory, říká staré čínské přísloví. I cesty za poznáním mohou být různé a některé z nich jsou přímější a jiné klikatější. Cesty za poznáním podstaty jevů světa, které nabízí již 2,5 tisíce let hledajícím buddhistická filosofie, otvírají pohled za záclonu klamu, kterou buddhisté nazývají mája a kterou by šlo moderním jazykem označit za trvalou autohypnózu či jakési sebeprogramování prostřednictvím pojmů. Anebo ještě jinak - za prožívání našich myšlenek o skutečnosti jako skutečnosti místo prožívání skutečnosti samotné. Tedy něco, co děláme neustále prakticky všichni a často si to vůbec ani neuvědomujeme.

Pokud se někomu podaří pomyslnou záclonu naučit odhrnovat a v pauzách mezi myšlením tak vypínat ego jako organizující princip, který je dle buddhismu (a dnes už i dle některých neurovědců) jen projevem této autohypnózy, dospěl k cíli – nirváně - a vidí svět jinak. Může předávat svoje zkušenosti a prožitky dalším hledajícím a vést je úskalími na této – slovy autora – nesmírně krásné cestě. Tak činí i Jan Lípa jako autor knihy „Učení Fráni Drtikola – Od čakramů k nemyšlení“.

Jan Lípa je již třetí generací představitelů směru, který u nás žije v dnešní podobě již téměř sto let - od dob jeho zakladatele Fráni Drtikola, mj. slavného fotografa a malíře, ale pro mnohé především duchovního mistra buddhistické kundaliní jógy, který měl mnoho žáků a pokračovatelů. Jedním z nich byl právě mistr Evžen Štekl, velká osobnost, ale zároveň skromný člověk, který vedl po určitou dobu na této cestě i autora knihy.

Kniha je odrazem jak vlastních cenných zkušeností a prožitků Jana Lípy, tak i dovysvětlením či upřesněním ke knize mistra Evžena Štekla, která vyšla pod názvem „Síla moudrosti“ v 90. letech minulého století. Kniha Jana Lípy je oživena rozhovory vedenými s mistrem na jeho vlastní cestě kundaliní jógy. To vše je doplněno fundovaným zasazením specifického učení Fráni Drtikola do kontextu celé buddhistické filosofie a jejích směrů.

Útlou knihu možná nebudete chtít přečíst za den nebo za víkend, ale budete se zastavovat a prožívat jednotlivé pasáže spolu s autorem, zamýšlet se nad myšlením a nemyšlením i nad samotným dechovým cvičením kundaliní jógy a nad jeho praktickým prováděním, pokud se k němu odhodláte. Buddhismus již od počátku – jak píše autor – využívá s úspěchem i pozorování nádechu a výdechu. „Pozorování dechu je taky kontrola mysli, to patří do bdění. Je třeba vědět o všem, co dělám… Ale hlavně kontrolovat mysl, vědět, že myslím,“ říkával mistr Evžen. „Nemyšlení, to je práce na celej život, to nebude hned! Má to tři fáze – kontrola myšlení, přerušování myšlení, a pak teprve nemyšlení. Ale to až po nějakém čase!“

„Čakramy, bdění a jasný vědomí“ – takto shrnoval mistr Evžen celé učení do tří pojmů, kombinujících praktické dechové cvičení kundaliní jógy a každodenní práci s myšlením a jeho zastavováním čili s postupným poodhrnováním onoho pomyslného závoje, vypínáním autohypnózy, která provází naši interakci se světem a jeho subjektivní vnímání. Cvičení usnadňuje vše ostatní, přibližuje okamžik, kdy slovy mistra Evžena „hrnec s vodou začne vřít“.

Dodatky pak obsahují kromě tohoto základního cvičení i řadu dalších užitečných jógových cvičení, která lze celkem libovolně přidávat. Kniha je doplněna i zajímavým životopisem mistra Evžena, který se před příchodem do Československa narodil ve smíšené česko-ruské rodině v ukrajinském Charkově a prožil druhou světovou válku i nástup komunistického režimu a nakonec i jeho pád a přechod k demokracii.

Na závěr lze dodat, že je neskutečně složité, ne-li skoro nemožné dokonale pojmout slovy či recenzovat jakýkoliv text o buddhistickém učení, jehož cílem je proniknout k podstatě jevů právě zastavením přívalu slov a myšlenek, které neustále produkuje naše mysl. V jistém smyslu tedy přidávám slova na hromádku hemžících se slov, kterou je třeba naopak vypnout, abychom nahlédli, co je opravdu uvnitř. Snad se trochu podařilo nastínit, o čem kniha je a naladit případné čtenáře a zájemce o tento zajímavý směr – který – jak říkával Fráňa Drtikol – vede přímo k cíli.

KAREL MACHALA (psáno 2014, přidáno sem 5/2015)

Více informací najdete např. na webu Arahat nebo Síla moudrosti - stránky věnované Evženu Šteklovi a buddhistické kundaliní józe se zajímavými články k učení Fráni Drtikola, buddhismu, meditaci, nirváně. Doporučuji např. tento článek k osvícení od autora této knihy Jana Lípy.

Neobyčejný člověk Evžen Štekl - psáno pro web silamoudrosti.unas.cz v rámci vzpomínek žáků a přátel (psáno 7/2013, přidáno sem 9/2014)