pseudopreklady

Překlady pro pobavení

Trocha legrace ze školních lavic. Následující sbírka legračních pseudopřekladů angličtina - čeština už možná prošla i vaším e-mailem. Sám se k ní rád vracím a vždy mě spolehlivě rozesměje. Proto umísťuji na stránky pro pobavení. Autoři jsou neznámí, prý jde minimálně zčásti o autentické pokusy o překlady z pera či úst žáků nebo studentů angličtiny.

Škoda mluvit - Damage to speak

Nebuď labuť - Don´t wake up a swan

Odpočívej v pokoji - Relax in the living room ...

Kde se vzala, tu se vzala - Where she married herself, here she married herself

Je mazaná jako liška - She is lubricated like a fox

Veškerý vodík se asimiloval v roztoku - All the hydrogen probably made love in the solution

Vrhl na ni dlouhý pohled - He vomited a long postcard on her

Tvé oči září - Your eyes September

Seděla na mezi - She was sitting on between

Necítím se dnes ve své kůži - I am not smelling myself in my leather today

Přestaň mi plést hlavu - Stop knitting my head

Podělal se - He afterdid himself

Mistr světa v tancích na ledě - World champion in tanks on ice

Vlak stojí na každé mezi - The train costs on every between

Mám toho plné zuby! - I've got full teeth of it!

Co se vrátil z vězení tak seká dobrotu - Ever since he has come back from prison, he has been cutting goodness

Svařené víno - Welded wine

Kabelová televize - Hand-bag TV

Spodní prádlo - From-under-her laundry

Tažní ptáci - Pulling birds

Trávicí ústrojí - Poisoning mechanism

Výběrové řízení - Selective driving

Klínové písmo - Crotch writing

Vinné sklepy - Guilty cellars

Párek milenců - Sausage of lovers

jak kdy - how when

Potkan - Meeter

Křeček - Spasmer

Pořízek - Aftersteak

Trávicí ústrojí - Poisoning machine

Zahrada - Behind-castle-and

Náhradní díly - Oncastle episodes

Podvraťák - Undergater

Duchna - Ghostess

Polovina - Half-blame

Překlep - Overgossip

Prostořekost - Simplegreekness

Zabezpečení - Behind-without-baking

Podatelna - Afterwoodpeckery

Osobnosti

Boleslav Polívka - Paincelebrate Soup

Ladislav Mrkvička - Tunecelebrate Littlecarrot

Martin Dejdar - Martin Give-a-present

Miroslav Horníček - Peacecelebrate Little Miner

Mirek Topolánek - Peacer Poplarman

Jiří Paroubek - George Quasi-smallgraft

Přemysl Sobotka - Overmind Smallsaturday

Švanda dudák - Fun the Titman

Jaroslav Ježek - Springcelebrate Hedgehog

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Christopher the Bastard from Afterspoons and Without Satelites

Doslovné překlady z angličtiny do češtiny

Youtube - Ty trubko

Easter - Východňár

Pubescent - Ten, kdo smrdí hospodou

Friendship - Přátelská loď

He stopped smoking - Přestalo se z něho kouřit

Close relatives - Zavřete příbuzné

To deliver - Odjátrovat

Ten people look after the queen - Deset lidí se kouká po královně

The English are the greatest tea drinkers - Angličané jsou největší píči čaje

Come closer - Pojď, zavírači

I passed the exam - Propásnul jsem zkoušku

We will rock you - Ukamenujeme tě

Anglická města

Liverpool - jaterní bazén * Reading - čtení * Portsmouth - přístavní huba * Nottingham - nicšunka * Hurtlepool - smrštitbazén