Nihon

Kde se vzal název "Japonsko"?

Cesta tohoto slova do češtiny je zajímavá.

Začala v Číně, kde se ostrovům na východ, tedy někde tam, kde Číňanům vycházelo slunce, začalo říkat Země vycházejího slunce - čínsky Ž pen kuo (日本國) - první znak (čten v čínštině "ž") znamená slunce, druhý (čten v čínštině "pen") znamená vycházet, a třetí "kuo" země, říše, stát. Japonci sami tento název převzali, jen si ho tak trochu pojaponštili na Nippon Koku nebo taky Nihon Koku (znaky jsou skoro stejné jako v čínštině, jen ten poslední se píše ve zjednodušené podobě, čili takto: 日本国, první znak se čte japonsky "ni" druhý "hon" případně "pon" a třetí "koku").

Do Evropy se ale dostalo čínské "ž pen" nejdříve jako Zipangu, kteroužto zemi popsal Marco Polo (1254-1324) ve své knize Milion. Nakonec ale v Evropě zdomácněla až podoba, kterou přivezli portugalští obchodníci z Asie skoro ve stejné podobě jako čínské "ž pen" - v portugalštině Japão (čteno s nosovkou nakonci přibližně jako Žapam), francouzsky pak Japon (čteno Žapon) a odtud už je blízko k německému Japan (dříve i v češtině) a pozdějšímu českému Japonsko.

KAREL MACHALA

P. S. Chcete-li si přičít můj minicestopis z Japonska, najdete ho zde.

Podobnosti japonštiny s jinými jazyky plus příběh Poustevníkův prst jsou zde.

Moje knihy * Jazykové okénko * Slovníky * Zápisky z cest * Zprávy a média * Zajímavé odkazy * Rozcestník textů * RegeneVOX * Překladatelské služby * O mně * Kontakt