Mississippi

A MISSISSIPPI JOKE

s překladem do češtiny a vysvětlením / with translation into Czech and explanation

Zdánlivě vulgární vtip, který ukazuje, k jakému nedorozumění může dojít, když neznáme dobře jazyk. / A seemingly vulgar joke showing what kind of misunderstanding is possible when we do not know a language well enough.

 A bus stops and two Italian men get on. They sit down and engage in an  animated conversation. The lady sitting behind them ignores them at first, but her attention is galvanized when she hears one of the men say the following:

"Emma come first.  Den I come.  Den two asses come  together.  I come once-a-more.  Two asses, they come together again.  I come again  and pee twice.  Den I come one lasta time."

"You foul-mouthed swine," retorted the lady indignantly.  "In this country  we  don't talk about our sex lives in public!"

"Hey, coola down lady," said the man.  "Who talkin' abouta sexa? I'm  a justa tellin' my frienda how to spella 'Mississippi'."

 

Verze s překladem

A bus stops and two Italian men get on.

Autobus zastavuje a dva italští muži nastupují. 

 

They sit down and engage in an  animated conversation.

Posadí se a vedou živou konverzaci. 

 

The lady sitting behind them ignores them at first,

Paní sedící za nimi je nejdřív ignoruje,

 

but her attention is galvanized when she hears one of the men say the following

ale její pozornost je vyburcována, když slyší jednoho z mužů říkat následující slova:

 

"Emma come first.  Den I come.

"Emma se udělat první. Pótom se udělat já.

 

Den two asses come  together.

Pótom dvě prdele přijít dohromady. 

 

I come once-a-more.

Já udělat se ještě jedenkrát. 

 

Two asses, they come together again.

Dvě prdele, zase ony přijít dohromady. 

 

I come again  and pee twice.

Já se udělat znovu a čúrat dvakrát. 

 

Den I come one lasta time.“

Pótom já se udělat jeden poslední krát."

 

"You foul-mouthed swine," retorted the lady indignantly,

"Vy prase s nevymáchanou hubou", opáčila paní rozhořčeně,

 

"In this country  we  don't talk about our sex lives in public!"

"V této zemi nemluvíme o našem sexuálním životě na veřejnosti!"

 

"Hey, coola down lady,“ said the man.

"Hej, uklidňujte se paní," řekl ten muž. 

 

"Who talkin' abouta sexa? I'm  a justa tellin' my frienda how to spella 'Mississippi'."

"Kdo tu mluvit o sexu? Já jenom svému přítelovi říkat jak se psát slovo Mississippi."

 

Vysvětlivky pro neangličtináře:

"Emma" není jen ženské jméno, ale u těchto Italů je to zkomoleně vyslovené písmeno "eM".

"I" není jenom anglicky já, ale taky písmeno I.

"Come" znamená "udělat se" ve smyslu orgasmu, ale hlavní význam tohoto slova je "přijít".

"Asses" jsou "prdele", ovšem taky - kdyby se to napsalo jako "S's" - jsou to prostě písmena S v množném čísle (esiz).

"Pee" je sice čúrat, ale taky - kdyby se napsalo jako "P", tak je to prostě písmeno P.

 

Takže ve skutečnosti ten muž špatnou angličtinou s chybami vysvětloval, jak se píše MISSISSIPPI:

M přijít jako první. Potom přijít I. Potom  přijít dohromady dvě S. Potom přijít ještě jednou I. Dvě S přijít zase dohromady. Znovu přijít I a dvakrát P. A naposledy přijít I.

--

Moje knihyPřekladatelské služby * Jazykové okénko * Odkazy na slovníky * Zápisky z cest * Zprávy a média * Zajímavé odkazy  * Rozcestník textů * RegeneVOX * O mněKontakt

Zajímavost odjinud z podobné oblasti pro otrlé: 

jazykový výzkum na téma vulgární výrazy v různých jazycích (i když některá tvrzení jsou tam přinejmenším sporná)