BoekenDe 16-jarige Merry komt thuis van school en vindt een briefje van haar moeder, die zegt dat ze van huis is weggegaan om een nieuw leven te beginnen. Merry en haar twee broers staan er alleen voor. 
Bang dat ze in pleeggezinnen worden geplaatst als iemand erachter komt, komen Merry en haar 17-jarige broer Zach overeen niemand te vertellen dat hun moeder verdwenen is. 
Terwijl Merry en Zach moeite hebben om het huishouden alleen te leiden, merkt de kleuterjuf van hun jongere broertje dat er iets mis is en begint zij rond te neuzen.
Ondertussen ontdekken Merry en Zach details over het geheime leven van hun moeder ...
Hoe is het toch mogelijk dat de vorming van één Europa met het doel om nieuwe oorlogen te voorkomen uitmondt in steeds meer onvrede, ja zelfs opstand?
Het antwoord ligt maar in één woord: EURO!
Is dit nu een subjectief gevoel of is dit een werkelijkheid die ons steeds meer in de greep krijgt!
Er wordt nagegaan of er misschien sprake is van een weeffout bij de realisatie van de Europese Unie en de Euro, die schijnbaar onontkoombaar haar te gronde zal richten.In deze tijd van ernstige vergrijzing en notabene wonend in de meest vergrijsde gemeente van Nederland, Laren NH, kon het niet uitblijven dat de schrijver zich in september 2014 hierdoor liet inspireren tot het schrijven van "Pensionado".
Hierin gaat de bankier Lister met pensioen en wordt geconfronteerd met de grootste verandering in zijn leven: de schijnbare zinloosheid.
Zijn echtgenote probeert hier op bijzondere wijze verandering in aan te brengen
Tegen de achtergrond van de bank- en kredietcrisis krijgt dit alles een bijzondere dimensie.

In oktober 2013 kwam er een nieuwe roman uit onder de titel "Wie was Arm en wie was Rijk?"
Achter deze schijnbaar eenvoudige vraag gaat een drama schuil die u anders tegen deze vraag aan doet kijken.
Als we de persoonlijke gebeurtenissen van de beschreven hoofdpersonen lezen, dan kunnen we ons afvragen of de rijken nou echt wel zo rijk zijn en zijn de armen nu echt wel zo arm?


De afgelopen jaren hebben de vakantiereizen die de schrijver samen met zijn partner maakte hem geïnspireerd tot het beschrijven daarvan. 
In september 2013 kwam deze bundel "Reizen om te Rijzen" uit.
Na de verhalenbundels van de afgelopen jaren vond hij het nu tijd worden voor een heuse Roman. In augustus 2012 kwam zijn debuutroman uit onder de titel "EVA". Hierin worden de dramatische gevolgen van de Tweede Wereldoorlog op het leven van twee vrouwen geschetst en de worsteling die zij daardoor hun hele leven doormaken.


DE DENKER VERTELT


In mei 2012 liet hij zich opnieuw inspireren door zijn nieuwe woonomgeving Het Gooi en voert hij ons door verrassende zaken, zowel daar als door andere zaken die hem zijn opgevallen op sociaal en politiek gebied. In het boek "DE DENKER VERTELT" kunt u hier alles over lezen.

In oktober 2011 ging hij terug in de tijd door de geschiedenis van Bilthoven te beschrijven in relatie tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in die plaats. Door de spirituele voedingsbodem daar is het aantal vrijmetselaren in die gemeente de hoogste van ons land. Ter gelegenheid van het feit dat de Loge de Ster in het Oosten dat jaar 50 jaar in Bilthoven werkzaam was, werd via de uitgave van "BESTEMMING BEREIKT" hier aandacht aan gegeven. 


Begin 2010 is een meer persoonlijk boek uitgekomen, met als titel "VRIJ WORDEN"Het boek is een mengvorm van de beschrijving van een deel van het persoonlijke leven van de auteur en een beschrijving van zijn zoektocht naar het Schone in al zijn vormen.
Zijn bekendste boek, uitgekomen in 2009, gaat over "Gooi-land", waarin hij een vergelijking maakt tussen het Laren van veertig jaar geleden en nu. Ook waagt hij zich aan een voorspelling over hoe Laren er in het jaar 2020 uit zal zien.


Ook kunt u kennis nemen van eerdere boeken, zoals "De Leestafel" (2008), hierin staan verhalen verteld aan de leestafel van een Verzorgingshuis, en 
 "Strepen" (2006) een bundel verhalen.