Avaleht   Главная

TERE TULEMAST!

ÕPPE-JA ARENDUSKESKUS "JÄRELEAITAJA"! 

RÜÜTLI HUVIKOOL!

Õppe-arenduskeskus “Järeleaitaja” - integreeritud õppeasutus, mis pakub õpilastele teenuseid vastavalt huvidele, mis omab humanitaarkallakut, mis pakub laialdast hariduslike teenuste valikut. Orienteeritud rahuldama vajadusi tõstmaks hariduse taset, lisaks annab õpilastele võimaluse ratsionaalselt ja loominguliselt kasutada aega pärast kooli tunde.

 Suunatud tegevused:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

УЧЕБНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "JÄRELEAITAJA"

 находится в исторической части города, располагает просторными и светлыми помещениями для проведения уроков и внеклассных мероприятий.

НА БАЗЕ УЧЕБНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА РАБОТАЕТ

RÜÜTLI HUVIKOOL /Школа по интересам Rüütli   

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

Обучение языкам:

   Развитие творческих способностей:

II. КУЛЬТУРНОЕ

       МЫ ПРОВОДИМ

  Наш дружный коллектив объединяет стремление к повышению профессионального уровня: освоение современных и качественных методик преподавания, поиски новых направлений в учебной и просветительской деятельности.