Om foreningen


Det har vært båthavn i Hyggen i mange år, men fram til Hyggen Båtforening ble stiftet i slutten av november 1998, var det ikke noen egen båtforening her.

Båtforeningens medlemmer har på dugnad sørget for utbedringer av småbåthavna. I løpet av årene har vi fått strøm og vann ute på bryggene, klubbhus og bølgedemper på 20 x 3 meter i betong.

I dag har vi ca 75 båtplasser og 90 medlemmer i båtforeningen
.