Forsiden

Årsmøte onsdag 22. mars 2023 kl 19.00

Sted: Hyggenhuset

Se Innkalling 

Felles båtutsett er planlagt lørdag 29. april

Båtutsett i Hyggen Båtforening er satt til lørdag 29. april 2023, med oppstart klokken 08.00.

Pris:

Vi ønsker at dere betaler på forskudd til kontonummer 0540.18.54799 (Hyggen Båtforening). Merk betaling med medlemsnummer og båtutsett.

Gjesteplasser

Hyggen båtforening har noen gjesteplasser longside på den ytterste bølgebryteren.

Døgnleie er på kr 75,- som Vippses til #19067

Maks båtlengde er 30 fot.

VIPPS # 19067