Forsiden

Båtutsett 2024 - lørdag 4. mai

Felles båtutsett i Hyggen Båtforening er satt til lørdag 4. mai 2024, med oppstart klokken 08.00.

Pris:

Vi ønsker at dere betaler på forskudd til kontonummer 0540.18.54799 (Hyggen Båtforening). Merk betaling med medlemsnummer og båtutsett

Årsmøte 2024

Dato/tid: Onsdag 20. mars 2024 kl 19.00
Sted: Hyggen Thai Mat, Grimsrudveien 58, 3442 Hyggen

Gjesteplasser

Hyggen båtforening har noen gjesteplasser longside på den ytterste bølgebryteren.

Døgnleie er på kr 75,- som Vippses til #19067

Maks båtlengde er 30 fot.

VIPPS # 19067