Bli medlem


For tiden er det ventelister på båtplasser av alle størrelser, men som medlem har du mulighet til å leie plasser for kortere tid gjennom styret. Oversikt over ledige korttidsplasser finner du her.

Er du interessert i båtplass i Hyggen, anbefaler vi at du setter deg på venteliste så snart som mulig, og du kan gjerne stå på venteliste for flere plasser/bredder.

Som medlem i båtforeningen må sette deg inn i og følge vedtektene og øvrige bestemmelser som gjelder for foreningen.

Dersom du ønsker å bli medlem, må du bruke dette innmeldingskjemaet (PDF-dokument), fylle ut og sende på e-post til vebjorn.j.guttormsen@gmail.com

Medlemskapet er ikke gyldig før kontingenten er betalt.Prisliste (sist oppdatert 10.07.2018):

Årlig Medlemskontingent                        kr.  300,-

Årlig leie pr. breddemeter                      kr. 1370,-    *)

Ny plass - innskudd pr. breddemeter     kr. 2000,-    **)

Døgnleie gjesteplass                              Kr.   60,-    

Videreleie pr. breddemeter/mnd            Kr. 300,-     ***)

Jolleplasser (max 10 fot) årlig leie          Kr. 1300,-

Vinteropplagsplass på land                     kr.  750.-

  

*) Indeksreguleres årlig

**) Innskuddet er en engangsbetaling ved tildeling av ny båtplass.

***) Et medlem som er tildelt bruksrett til båtplass, men som ikke selv benytter denne en sesong, plikter å melde fra til styret slik at plassen kan leies ut. Et medlem som ikke skal benytte tildelt båtplass deler av sesongen, henstilles om å melde fra på samme måte, slik at plassen kan leies ut i denne tiden. Medlemmet som er tildelt bruksretten til båtplassen skal betale full leie innen forfall for ikke å miste retten, men skal ha 50% av leieinntektene fra denne.

Ċ
Thor Steinar Olsen,
30. mar. 2016, 13:39