Reglement

van inwendige orde

klare afspraken maken goede vrienden

Uiteraard houden we ons aan het reglement geldig voor alle gebruikers van de Steenoven. In het algemeen:

 • dranken in de zaal: enkel water
 • lege (plastic) flessen worden door de gebruiker in de vuilbak gedeponeerd
 • we stoppen met spelen op het afgesproken uur, zodat gebruikers na ons op tijd kunnen beginnen

In het bijzonder voor Smash Herzele Badminton:

 • Een inschrijving in de club is steeds onder voorbehoud. Het bestuur houdt zich het recht voor aspirant-sporters die niet in de clubwerking passen te weren.
 • Om wat variatie in de spelletjes te brengen wisselen we voor zover mogelijk van tegenspelers na iedere set (21 punten).
 • Om het recreatieve karakter van de club te bewaren worden mede- en tegenspelers af en toe door coaches of bestuursleden bepaald.
 • Wanneer een van de ploegen dat voorstelt wordt de samenstelling van de ploegen in een wedstrijd herverdeeld.
 • Indien er geen evenwicht is tussen de ploegen en de samenstelling niet wordt aangepast wordt er van de "sterkste" ploeg fair-play verwacht (aanpassen van het spelniveau, zodat iedere partij in het spel kan komen).
 • Tenzij er voldoende terreinen zijn om iedereen tegelijk aan bod te laten komen spelen we steeds dubbelspel.
 • Opzettelijk smashen op het lichaam van de tegenspelers is verboden (in de competitie is dat een techniek, maar voor recreanten is dit ongepast)
 • We blijven steeds hoffelijk. Bij betwisting van een punt wordt dat punt herspeeld.
 • Aanwijzingen van coaches of bestuur dienen te worden opgevolgd. Het bestuur houdt zich het recht voor mensen die de aanwijzingen niet opvolgen (in het bijzonder mensen die weigeren met of tegen anderen te spelen) te weren.
 • Om esthetische redenen is voor volwassenen verboden:
  • het dragen van oranje kledij of schoenen
  • het dragen van basketbroeken
 • Sportschoenen worden enkel gebruikt binnen de zaal (schoenen wisselen in de kleedkamer; zo houden we het netjes)
 • In de periode dat Smash Smash Herzele de sportzaal afhuurt is die zaal enkel toegankelijk voor ingeschreven leden of mensen die een expliciete afspraak maakten voor een testles. Tijdens de jeugdwerking mogen ook ouders, broers en zussen toekijken. Ten allen tijde onthouden toeschouwers zich van opmerkingen over de sporters.
 • Iedereen wordt geacht na het spelen te helpen bij het opruimen van de terreinen (shuttles in de kokers en opbergen in de kast, palen en netten op de voorziene plaats in de berging).
 • De medespeler verwittigen van een shuttle die buiten de lijnen lijkt te belanden met de term "los !" is OK; het gebruik van de term "af !" is niet geoorloofd.
 • wie in de tactische nabespreking als eerste van de dag de term "als een natte zak cement" gebruikt hoort een rondje te trakteren.
 • Opzettelijk smashen op het lichaam van tegenstanders is uit den boze. In het bijzonder smashen heren niet op dames, en dames niet op kwetsbare plaatsen bij de heren.
 • Wanneer Jaak een smash binnen de lijnen plaatst hoort die niet te worden gekeerd.

vragen of opmerkingen ? Stuur een mail naar Jaak De Vuyst (secretaris en webmaster)

website stats