clubgeschiedenis

van GSF naar Smash Herzele

Vanaf 2 september 1993 startte de gezinsbond van Borsbeke (toen nog onder de naam BGJG) met een reekds "Badminton en Aerobics/Callanetics". Godfried Nica was - als bestuurslid van de Gezinsbond en met zijn ervaring in volleybal - de eerste coach. Die eerste lessenreeks ging door in de turnzaal van de school van Borsbeke. Er waren 10 deelnemers voor badminton. Voor aerobics waren er overigens 22 deelnemers.

Godfried en Angele stichtten een afzonderlijke GSF-club, met aanvankelijk enkel badminton. Een paar van de hudige (bestuurs)leden waren stichtend lid van wat we nu GSF Herzele noemen: Godfried, Angele en Leen. De turnzaal bleef de locatie voor GSF badminton. Een paar leuke weetjes:

  • we speelden op een stenen - en vrij gladde - vloer
  • het opspannen van de kabel waaraan de netten werden bevestigd was een belangrijk deel van de opwarming
  • er was net te weinig ruimte voor 3 terreintjes
  • de zaal was net niet breed genoeg; een shuttle was in de lengte "buiten" wanneer die de gordijnen of sportrekken raakte.
  • er waren geen douches

Er werd niet ingeschreven per seizoen, maar met een 10-beurtenkaart (die na iedere sessie netjes werd afgestempeld). Ook Guido, Jo en Jaak sloten - als lid - aan in deze periode. Het aantal leden scheerde nooit hoge toppen (er waren af en toe trainingen met 3 leden), tot we konden uitwijken naar de sportzaal van het KTA in Herzele. Daar was er ruimte voor 4 volwaardige badmintonterreintjes. Met een redelijke vloer en rudimentaire douches.

Onder de vleugels van GSF Herzele werd ook dansgroep Chorease opgezet. Die groep is inmiddels afgesplitst als zelfstandige GSF-club.

Het aantal leden groeide, en Godfried deed een oproep om een gestructureerd bestuur op te zetten. Leen, Guido, Jo, Hans en Jaak werden bestuurslid.

We stapten af van het systeem met beurtkaarten (om een beter voorspelbare inkomstenstroom te verzekeren), en startten een jeugdwerking. Dat bleek een schot in de roos, en al gauw moesten we met een wachtlijst werken. Dirk en Geert sloten aan.

De club barstte echt uit haar voegen toen we konden uitwijken naar de Steenoven. In die zaal waren we een van de eerste gebruikers. We hebben nu 10 badmintonterreinen, een zeer goede sportvloer en comfortabele douches.

Dirk Dierickx en Geert Persoon vervoegden de club en volgden een opleiding tot coach. Daan en Tom , en nadien Astrid, Evy en Matthias traden inmiddels in hun voetsporen.

Met de ervaring groeide bij sommige leden ook de competitie-ambitie. Dirk Brandt vervoegde het bestuur als coordinator van de recreatieve tornooien waaraan we deelnemen. Sinds een paar jaar geleden organiseren we - eind juni - ook zelf een Hawaii-tornooi.

In 2017 veranderde de naam van onze koepelorganisatie van GSF (GezinsSportFederatie) naar Gezinssport Vlaanderen.

Vragen ? Stuur een mail naar Jaak De Vuyst (secretaris en webmaster)