Gedragscode

Gedragscode voor leden van Smash Herzele

Veiligheid

 • we sporten enkel met goede sportschoenen, sportieve kledij en degelijke rackets
 • tijdens het spel letten medesporters er op het terrein van andere sporters niet te betreden

respect en afspraken

 • we luisteren naar aangevingen van bestuur en coaches
 • we komen zoveel mogeijk op tijd, zodat we aan de opwarming kunnen deelnemen
 • we respecteren start- en einduren, en helpen bij het opruimen van de terreinen na het sporten
 • we letten op ons taalgebruik (er wordt niet gevloekt of gescholden)
 • indien er meer spelers zijn dan er plaatsen zijn op de terreinen gaat iedereen om beurt even rusten
 • we beschadigen de zaal of het materiaal niet opzettelijk

plezierbeleving

 • deelnemen is belangrijker dan winnen
 • we vernederen beginnelingen niet door hen geen enkel punt te late scoren
 • we spelen met en tegen iedereen; "kliekvorming" is in Smash Herzele niet toegestaan
 • we zorgen er voor dat alle mede-en tegenspelers voldoening kunnen beleven aan de sport

fair play

 • we zijn eerlijk in het toegeven van fouten
 • bij twijfel gaan we niet in discussie, maar herspelen we het punt

waardering

 • na ieder spelletje bedanken we mede- en tegenspelers
 • we luisteren actief naar raad van de coaches en doen op zijn minst een poging om die raad ook op te volgen

Het bestuur behoudt zich het recht leden die bovenvermelde afspraken niet nakomen uit te sluiten uit de clubwerking.

Vragen ? Stuur een mail naar Jaak De Vuyst (secretaris en webmaster)