Beleidsplan

Visie

De visie van Smash Herzele is “gezinnen in beweging” te krijgen. Met andere woorden: een sportaanbod aanbieden met een lage drempel, waaraan zowel jongeren als recreatieve sporters zonder specifieke voorbereiding gemakkelijk kunnen deelnemen.

Smash Herzele wil ook bijdragen in het uitbouwen van een sociaal netwerk, zowel voor de ontspanning van de deelnemers als om de verzuring van de maatschappij tegen te gaan.

Deze visie kadert in de visie van de overkoepelende nationale GezinsSportFederatie.

Clubwerking

Smahs Herzele is aangesloten bij (en verzekerd via -) de koepelorganisatie (VZW) van de Gezinssport Vlaanderen. Op lokaal niveau hebben we een bestuur dat bestaat uit:

o Voorzitter (Godfried Nica)

o Secretaris (Jaak De Vuyst)

o Schatbewaarder (Hans Muylaert)

o Jeugdsport coördinator (Dirk Dierickx)

o Coördinator Badminton recreanten tornooien (Dirk Brandt)

o Overige bestuursleden

o Angele De Vulder

o Guido De Vuyst

o Leen Wijnendaele

o Daan Muylaert

Het bestuur wordt aangepast bij gewone meerderheid in bestuursvergaderingen.

Het bestuur komt samen op uitnodiging van de secretaris. Bestuursvergaderingen worden gepland:

o Op aanvraag van een van de bestuursleden

o op zijn minst vier keer per jaar.

Het bestuur beslist over de werking (aanpassing aanbod en uren), coaching, tarieven, aankoop van materiaal, specifieke organisaties (tornooien, optredens). De secretaris maakt de verslagen op en verdeelt die binnen het bestuur.

Bestuursvergaderingen worden in het bijzonder georganiseerd voor:

o opmaken van het jaarverslag (in januari)

o vastleggen van het aanbod en de prijzen voor het volgende halfjaar

o organisatie van het recreatief Hawaii-tornooi (laatste zaterdag-zondag van juni) en de BBQ (laatste zaterdag van juni).

Het bestuur organiseert op zijn minst eens per jaar een teambuilding-activiteit.