במשולש ישר זווית, שבו ניצב שווה למחצית היתר, הזווית שמול ניצב זה שווה 30°


משפט: במשולש ישר זווית, שבו ניצב שווה למחצית היתר, הזווית שמול ניצב זה שווה 30°

הוכחה:

https://7524248206777968232-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/geo4school/home/triangle/y/ya/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A930%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A.gif?attachauth=ANoY7cocFOSn-PzoCykATd2sh9I8d52-CQ4swcG9U1geA_OgoQWd5PxS-SYq_AKQ1Gc9bnqyeNacKjQ_4jG-PCN8GkuAy6fu34jCA_d3w-biD9ubBpXfo4AXEHtVDl2MCs9YJk3c_RYD19aT3gcKVBs-nCLPqgtP_xRuuWfsR5lqnuCuNNsJpgavcSryGBXq3gya7Xc8tpIPyWOCt91MqlgMLfQFbO6wWvjkUpK9P98xaMw8sqmgP1FMEoMUJGE8SybbGRpge5Ipu8f1_r3rq11FJe56UfX_ZgMidD6KJpnEGIbrJYvCFlM%3D&attredirects=1
Comments