זוית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו מיתר


זוית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו מיתר

הוכחה


https://7524248206777968232-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/geo4school/home/circle/s/meshik/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8.gif?attachauth=ANoY7cpudwUIZO30BFRncXac34yJYOE4VJTJurXJprKsJHM50K7rlHAi7nh_TitFeQ7JHfk_r54MFAjZuwxX3J9yCvYrfk0pTYb8m-DBsuZpdmZVJ2I4XCuezNJimvb11TqE7Fe-WCfDo5x4lKax0m-Gbz_gb7qCOHuzfLl41EiLPT5_H2qji1Xz9jYMxCGqMzgBQp4J9S-zMO92xqRU8W5ZvyuVhxRhIx3YAU86JU4iisBVIldtQoO4zH50csAJyKibmf4DVszh-MxfA5Rq_K_2_MiVaKH0-w%3D%3D&attredirects=0
ą
danny ron,
5 בפבר׳ 2011, 20:26
Comments