התיכון ליתר במשולש ישר זווית, שווה למחצית היתר
התיכון ליתר במשולש ישר זווית, שווה למחצית היתר

הוכחה

https://7524248206777968232-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/geo4school/home/triangle/y/ya/t2y/t2y.gif?attachauth=ANoY7cqFUMcNIJF4gK2qrcCWy9Iud858NhEhlh0UPMJtZg0V0tX7kLVrcI1tVcbqBFVzzDE9hEJUqxC3S7Sc8sB_o87uGIckegdYPxhjqKCemLN9lw-anhRSsjbi82_mAMB8ymU5dRbo8IsX1tE7_TW5eAnVBc8hMAI8XKswUdEUSkBfywwmVbIhekPvBTkoYPdW-aDbksepXe6HINYvfATNKoY3bmZ-apn7NMe8l4JgPzqpB-z4nHU%3D&attredirects=1
ą
t2y.gif
(9k)
danny ron,
5 בפבר׳ 2011, 9:10
Comments