דף הבית‏ > ‏משולשים‏ > ‏משפטים‏ > ‏

משולש ישר זויתמשפטים - משולש ישר זויתבמשולש ישר זווית שזוויותיו החדות הן 30 ו- 60 מעלות, הניצב שמול הזוית 30 מעלות שווה למחצית היתר
.
אם במשולש ישר זווית אחד הניצבים שווה למחצית היתר אז הזווית שמול הניצב שווה 30 מעלות.

במשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר.

משולש שבו אחד התיכונים שווה למחצית הצלע אותה הוא חוצה, הוא משולש ישר זווית.

הניצב במשולש ישר זווית הוא הממוצע הגיאומטרי של היתר והיטלו של ניצב זה על היתר.

אם הגובה לאחת הצלעות במשולש הוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי שתי הצלעות האחרות על צלע זאת אז המשולש ישר זווית.

הגובה ליתר במשולש ישר זווית הוא הממוצע הגאומטרי של היטלי הניצבים על היתר


משולש ישר זוית - משפט פיתגורס
משולש ישר זוית
משפט פיתגורס: סכום ריבועי הניצבים במשולש ישר זוית שווה לריבוע היתר