Política de privacitat

Política de Privacitat


L'Agrupació Sardanista i Cultural Floricel
es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà totes les mesures que siguin precises per a evitar que resultin alterades, que es perdin o que siguin objecte de tractament o accés no autoritzat, sempre tenint en compte l’estat de la tecnologia disponible.

A l’efecte de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Agrupació Sardanista i Cultural Floricel informa a l'usuari-soci d’aquesta pàgina que totes les dades que faciliti en qualsevol moment i de manera voluntària a l'Agrupació Sardanista i Cultural Floricel, seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal que es manté sota la responsabilitat de l'Agrupació Sardanista i Cultural Floricel.

La principal finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir la relació contractual amb l’usuari i la realització d’estudis estadístics. Qualsevol ús de les dades personals diferent als esmentats requerirà el consentiment precís i exprés de l'usuari-soci. L’usuari-soci podrà accedir a aquest fitxer en qualsevol moment per a sol·licitar i obtenir la rectificació, cancel·lació, modificació o oposició de les seves dades de caràcter personal, per la qual cosa podrà dirigir-se a  
floricel.angles@gmail.com

També podrà consultar la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en la web de l’Agència de Protecció de Dades www.agpd.es

Per a qualsevol consulta o ampliació d’informació no dubti posar-se en contacte amb nosaltres.