Lid worden

Dit formulier is bedoeld voor nieuwe leden. Mensen die vorig jaar lid waren hoeven het formulier niet meer in te vullen aangezien we over hen voldoende informatie hebben. Voor het verlengen van het lidmaatschap volstaat het om het lidgeld te betalen met vermelding van je naam en lidgeld 202x.

Mocht je onlangs verhuisd zijn, of een ander telefoonnummer of e-mail adres hebben, laat dat dan in een mailtje weten aan Norbert.

Bekijk hier de verschillende mogelijkheden:

  • U bent ouder dan 18 jaar en wenst een ‘’Vissend lidmaatschap’’ dan is het lidgeld op € 200 gelegd. Indien uw echtgenoot / echtgenote ook aansluit, moet slechts een bijkomend bedrag van € 60 worden betaald voor dezelfde voorwaarden.

  • U wenst een ‘’Niet-vissend lidmaatschap’’ dan is het lidgeld vastgelegd op € 60.

  • U bent jonger dan 16 jaar en wenst een ‘’Vissend lidmaatschap’’ dan is het lidgeld € 60

  • U bent tussen de 16 tot 18 jaar dan is het lidgeld € 110.

  • U kan ook aansluiten op 1 september van het lopend jaar. In dit geval dient u echter meteen ook aan te sluiten voor het daaropvolgende jaar. U betaalt in dit geval 300 euro.

Om lid te worden vul je onderstaand formulier in en betaal je het vereiste bedrag op rekening van Fario Flyfishing Club met vermelding "Lidmaatschap 2020 Voornaam Naam" worden. Kies voor de juiste formule!

Wellicht betaalt uw ziekenfonds een stukje van uw inschrijvingsgeld terug. Wij zorgen voor de nodige documenten.

Het bestuur van Fario Flyfishing Club bewaart de informatie die u via dit formulier bezorgt. Deze informatie wordt conform de wetgeving in geen enkel geval doorgegeven aan derden conform de privacy wetgeving. U hebt ten aller tijde het recht om de informatie op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen.